BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Delårsrapport Q1 2021 Inbjudan till konferenssamtal och webbsänding

Lund, Sverige, 10.00 CET, 29 april 2021 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar sin delårsrapport för Q1 2021, den 6 maj kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs vd Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera resultaten och svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

 

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

Sweden: +46 8 50558366
United Kingdom: +44 3333009267
United States: +1 8335268398

 

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q1-2021

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT HOLDING AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87


www.cordcom.se

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.