BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2017

Lund, Sverige, 08:00 CET 2 november 2017 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform publicerar idag sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017.

VÄSENTLIGA FINANSIELLA HÄNDELSER

Nettoomsättningen ökade med 23% under tredje kvartalet

JULI – SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,7 MSEK (26,5), en ökning med 23%
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,8% (79,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -20,1 MSEK (-25,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,47 SEK (-1,39)

JANUARI – SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 102,3 MSEK (75,0), en ökning med 36%
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,9% (83,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -65,9 MSEK (-60,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,13 SEK (-3,01)

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

JULI – SEPTEMBER 2017

 • Övertilldelningsoptionen, i samband med börsintroduktionen, medförde ytterligare 59 MSEK i kapital. Den totala emissionen, inklusive övertilldelningsoptionen, uppgick till 19,285,345 aktier till ett sammanlagt värde av 559 MSEK före 38.7 MSEK i emissionskostnader.
 • BONESUPPORT meddelade den 13 juli att ett nytt biokeramiskt utvecklingsprojekt med CERAMENT som kan förstärka återskapandet av ben, har erhållit 8 MSEK i forskningsstöd från Vinnova.
 • BONESUPPORT meddelade den 7 september att man har tecknat ett agentavtal med Novomedics för att påbörja processen att kommersialisera CERAMENT®G på den franska marknaden
 • BONESUPPORT meddelade den 19 september att Dr Jerry Chang rekryterats till ledningen som Executive VP R&D.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Den 9 oktober meddelade BONESUPPORT att den första patienten är rekryterad till en revisionsartroplastikstudie som kommer att genomföras i Italien.
 • BONESUPPORT meddelade den 13 oktober att Helena L Brandt utsetts till Head of Human Resources.

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: “BONESUPPORT har gjort betydande framsteg under tredje kvartalet. Vi har sett solid försäljningstillväxt som ett resultat av de fortsatta framgångarna med våra antibiotikaprodukter, CERAMENT G och CERAMENT V, som tillsammans hade en nettoomsättningsökning på 48%.

Vi har också presenterat nya övertygande kliniska data vid större europeiska ortopedi- konferenser som påvisat de betydande fördelarna med våra produkter.

I början av oktober, rekryterade vi den första patienten till en studie som utvärderar CERAMENT G och V hos patienter som genomgår revisionsartroplastik i höft och knä. Ett positivt resultat kan komma att öppna upp en större kommersiell möjlighet för BONESUPPORT.

Vi har också stärkt vår ledningsgrupp genom rekryteringen av Dr. Jerry Chang, som kommer att vara mycket viktig i att säkra framgång i arbetet med nya CERAMENT produkter som främjar bentillväxt.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig genom att klicka på länkarna nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports-inv/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us/

Konferenssamtal

Bolaget kommer att vara värd för ett konferenssamtal och en online-presentation kl 10.00 CET idag.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 20 30089806

SE: +46 85 0639549

US: +1 855 8315945

 

Webbcast

Presentationen kommer också webbsändas och kan nås på följande webbadress: http://www.financialhearings.com/event/10531

Värdar: Richard Davies, CEO, och Björn Westberg, CFO

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™ BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G* och CERAMENT™ V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT™ är registrerade varumärken.

 

Kontaktinformation

BONESUPPORT AB

Richard Davies, CEO

Tel: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email: 

Citigate Dewe Rogerson

David Dible, Pip Batty, Marine Perrier

+44 (0)20 7638 9571