BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2017

Lund, Sverige, 08:00 CEST, 17 augusti 2017 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENTTM-plattform publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2017.

VÄSENTLIGA FINANSIELLA HÄNDELSER

Nettoomsättningen ökade med 48% under andra kvartalet

APRIL – JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,1 MSEK (25,2), en ökning med 48%
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,2% (86,1)
 • Rörelseresultat uppgick till -18,4 MSEK (-20,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,75 SEK (-0,93)

JANUARI – JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 MSEK (48,4), en ökning med 44%
 • Bruttomarginalen uppgick till 88,0% (85,2)
 • Rörelseresultat uppgick till -45,8 MSEK (-34,5)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,82 SEK (-1,62)

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

APRIL – JUNI 2017

 • BONESUPPORT HOLDING AB (publ) noterades den 21 juni på Nasdaq Stockholm och emitterade i samband med börsintroduktionen nya aktier till ett värde av 500 MSEK brutto
 • BONESUPPORTs FORTIFY studie rekryterade sin första patient
 • Årsstämman godkände ny bolagsordning, ändring till publikt bolag och sammanläggning av aktier 5:1
 • Ny ledningsrekrytering: Michael Diefenbeck började som Chief Medical Officer

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Övertilldelningsoptionen, i samband med börsintroduktionen, medförde ytterligare 59 MSEK i kapital. Den totala emissionen, inklusive övertilldelningsoptionen, uppgick till 19,827,585 aktier till ett sammanlagt värde av 559 MSEK före emissionskostnader.

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: “BONESUPPORT har gjort betydande framsteg de senaste månaderna. Vi har framgångsrikt slutfört börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm genom emission om 559 MSEK före emissionskostnader och parallellt fortsatt driva ökad acceptans av våra biokeramiska bengraftsubstitut, CERAMENT, för behandling av hålrum i ben.

Vi har också rekryterat den första patienten i FORTIFY studien, som är nyckeln till ett potentiellt godkännande av CERAMENT G* i USA. Vår pipeline av nya produktkandidater, som syftar till ökad bentillväxt, fortsätter att göra framsteg genom generering av ytterligare prekliniska data och lockar extern bidragsfinansiering. Flertalet milstolpar har uppnåtts  under första halvåret 2017. Tillsammans med förstärkning av ledningsgruppen och finansieringen genom börsintroduktionen, betyder det att BONESUPPORT nu är väl rustat att leverera sina finansiella mål för 2020.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig genom att klicka på länkarna nedan:

Utanför USA:https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports-inv/

USA:https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us/

Denna rapport är tillgänglig på BONESUPPORT’s hemsida från kl 08:00 (CEST) samma dag och presentationen från webbsändningen kommer att laddas upp under dagen 17 augusti

Konferenssamtal

Bolaget kommer att vara värd för ett konferenssamtal och en online-presentation kl 10.00 CEST idag.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 20 30089802

SE: +46 85 6642694

US: +1 855 8315948

 

Webbcast

Presentationen kommer också webbsändas och kan nås på följande webbadress: http://www.financialhearings.com/event/10390

Värdar: Richard Davies, CEO, och Björn Westberg, CFO

   

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™ BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G* och CERAMENT™ V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT™ är registrerade varumärken.

 

Kontaktinformation BONESUPPORT AB

Richard Davies, CEO
Tel: +46 (0) 46 286 53 70
Björn Westberg, CFO
Tel: +46 (0) 46 286 53 60
Email: 

Citigate Dewe Rogerson
David Dible, Pip Batty, Marine Perrier
+44 (0)20 7638 9571