BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Delårsrapport

januari – juni 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 26 juli 2018 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret.


STRATEGISKA BESLUT I KVARTALET FÖR ATT DRIVA FRAMTIDA TILLVÄXT

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 MSEK (37,1), en minskning med 24%, vilken i huvudsak påverkades av vår uppsägning i maj av distributionsavtalet för USA
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,4% (87,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -37,8 MSEK (-18,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,75 SEK (-0,76)

1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 59,3 MSEK (69,6), en minskning med 15%, där segmentet North America minskade med 32% och segmentet Europe and Rest of World ökade med 15%
 • Bruttomarginalen uppgick till 84,6% (88,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -70,9 MSEK (-45,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,42 SEK (-1,82)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • BONESUPPORT bygger egen kommersiell distributionsstruktur i USA och sade upp nuvarande avtal med Zimmer Biomet
 • Zimmer Biomet avbokade huvuddelen av sina order för juni-augusti som en följd av uppsägningen
 • Avtal tecknades med Collagen Matrix Inc. om att sälja flera av deras produkter innehållande naturligt och syntetiskt benmaterial
 • Beslut om att väsentligt förstärka den kommersiella organisationen i Europa under 2018
 • Årsstämman godkände aktierelaterade incitamentsprogram
 • Årsstämman valde Simon Cartmell till ny styrelseledamot

 

VID PERIODENS SLUT

 • Håkan Johansson tillträder som ny CFO senare i höst efter Björn Westberg
 • Michael Diefenbeck, Chief Medical Officer, övertog 18 juli ansvaret för R&D och Clinical Affairs från Jerry Chang

 

“Vi tog i kvartalet ett flertal strategiska beslut som bör leda till ökad marknadspenetration kommande år genom ny distributionsstruktur i USA, komplementära produkter via inlicensiering samt nästan en fördubbling av säljstyrkan i Europa under 2018.” Emil Billbäck, VD

 

Hela delårsrapporten är tillgänglig via följande länk nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/finasiella-raporter-nn/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/finansiella-rapporter-us-sv23/

 

Konferenssamtal/webbsändning

Företaget kommer hålla ett konferenssamtal och en webbsändning idag kl. 14.00.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 2030089809

SE: +46 856642665

US: +1 8558315945

 

Webbsändning
Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:
https://financialhearings.com/event/10858
Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Björn Westberg, CFO

 

 

 

Om BONESUPPORT

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

 

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

 

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

 

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

 

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

 

Dessutom letar BONESUPPORT efter externa möjligheter att utöka produktutbudet i USA och har ett strategiskt avtal med Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

 

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

 

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.
CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Formulärets överkant

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir, Isabelle Andrews

+44 (0)20 7282 1022

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2018 kl. 08.00 CET.