BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Bokslutskommuniké 2020 – inbjudan till konferenssamtal och webbsändning

Lund, Sverige, 10.00 CET, 10 februari 2021 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar sin bokslutskommuniké för 2020, den 17 februari kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera resultaten och svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

 

Inloggningsnummer för konferenssamtalet är:

SE: + 46 850558357

UK: + 44 3333009270

US: + 1 8335268398

 

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q4-2020

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87


www.cordcom.se

Om BONESUPPORT
BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.