BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Bokslutskommuniké 2019 – inbjudan till konferenssamtal och webbsändning

Lund, Sverige, 08.00 CET, 19 februari 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar sin bokslutskommuniké 2019, den 26 februari kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online–presentation samma dag
kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera bokslutskommunikén samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 333 300 92 60

SE: +46 8 505 583 50

US:  +1 646 722 49 56
Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/12617

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT™ (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval–ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se