BONESUPPORT HOLDING AB presenterar hälsoekonomisk evidens

Lund, Sverige,19.00 CET, september 18 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB, listat på Nasdaq Stockholm, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador meddelade idag att hälsoekonomisk data presenterats under konferensen EBJIS med titeln ”Den ekonomiska bördan av osteomyelit i Storbritannien”. Data visar att antalet patientbesök efter operation och tiden på sjukhus kan förkortas med hjälp av CERAMENT® G.

Analysen visade att enstegsprocedurer med tillsats av CERAMENT G eller CERAMENT V vid Nuffield Orthopedic Hospital minskade patienternas vistelse på sjukhus med i genomsnitt 35 procent eller över sex dagar mindre per patient.

”Att möjliggöra för patienter att återvända hem en vecka tidigare är inte bara bra för sjukhuset utan innebär en stor fördel för patienterna”, sade Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT™.

Data bygger på en analys av mer än 20.000 patienter i Storbritannien som under tiden 2013-2017 behandlats kirurgiskt för kronisk osteomyelit. Patienterna följdes två år före och två år efter operation. Målet med analysen var att jämföra de kliniska och ekonomiska resultaten av Nuffield Orthopedic Hospital’s vårdmodell inklusive CERAMENT med den vård som tillhandahålls på andra sjukhus i England.

Data presenterades vid 38:e EBJIS (EUROPEAN BONE AND JOINT INFECTIONS SOCIETY) konferensen 12-13 september. Den fullständiga analysen förväntas publiceras inom kort.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

För ytterligare information kontakta

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87

www.cordcom.seFriskrivningsklausuler:

EUs marknadsmissbruksförordning 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 19.00 CET.