BONESUPPORT HOLDING AB – delårsrapport kvartal 1

Januari – mars 2018

Lund, Sverige, 08:00 CET, 4 maj 2018 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för att behandla hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform, publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2018 fredagen 4 maj 2018 klockan 08.00 CET.

 

BÄSTA KVARTALET NÅGONSIN I EUROPA

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

JANUARI – MARS 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,1 MSEK (32,5), en minskning om 4%. Försäljningen var densamma i konstant valuta och 15% högre än kvartal 4 2017
  • Bruttomarginalen uppgick till 82,1% (88,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -33,1 MSEK (-27,4)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, var -0,67 SEK (-1,07)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

JANUARI – MARS 2018

  • Emil Billbäck tillträdde den 1 mars som ny VD efter Richard Davies
  • Positiva CERAMENT® G kliniska data för behandling av beninfektioner presenterades på “the British Limb Reconstruction Society” (BLRS) 2018, i Mars
  • Första försäljningen till 3 av de främsta 20 trauma centra i Italien via Citieffe, vår nya distributör
  • Lånet från Kreos, uppgående till 93,3 MSEK (9,5 MEUR), återbetalades

 

Emil Billbäck, VD BONESUPPORT, kommenterade: “Kvartal ett 2018 landade i linje med våra förväntningar med fortsatt stark marknadspenetration inom Europa. Försäljningen i USA var väsentligt förbättrad från kvartal 4 2017, trots fortsatt negativ påverkan av Zimmer Biomets leveransproblem.”

Hela delårsrapporten är tillgänglig via följande länk nedan :
Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports-inv/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us/

Denna rapport är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl 08:00 CET samma dag och presentationen från webbsändningen laddas upp under dagen 4 Maj.


Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +442030089808

SE: +46850639549

US: +18557532235

 

Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:

https://financialhearings.com/event/10857

 

Värdar: VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg

 

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

 

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

 

*CERAMENT G: Ej  tillgänglig  i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

 

För mer information kontakta: BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, VD

+46 (0) 46 286 53 70

 

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

 

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022 

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08.00 CET.