BONESUPPORT expanderar sin säljorganisation i Europa

Lund, Sverige, 08:00 CET, 29 maj 2018 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag planen på att expandera sin säljstyrka i Europa genom att anställa ytterligare 13 säljrepresentanter till sina strategiskt viktiga marknader under 2018. Målsättningen är att väsentligt öka sin marknadspenetration av CERAMENT® G och    CERAMENT® V.

”CERAMENT G och V växer kraftigt i Europa med anledning av ökad användning inom en mängd ortopediska indikationer. I synnerhet är adoptionsgraden hög inom osteomyelit, en komplicerad indikation som normalt kräver ett antal kirurgiska interventioner. Vi ser stor potential för CERAMENT G och V inom flera viktiga behandlingsområden, bland annat i den mycket större indikationen för trauma. Dagens beslut att nästan fördubbla antalet säljrepresentanter i Europa visar på den stora potential vi ser för våra CERAMENT-produkter över hela regionen inom indikationer, där vi hittills haft en relativt låg penetrationsgrad”, säger Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT.

BONESUPPORT har över 130 publikationer som visar fördelarna vid användning av den unika CERAMENT-plattformen för behandling av hålrum i ben. I mars 2018 presenterades tre studier vid British Limb Reconstruction Society (BLRS) mötet. Den största av dessa studierna1, jämförde behandlingen av CERAMENT G med OSTEOSET® T (Wright medical). Studien visade tydliga fördelar i form av ökad bentillväxt och minskad infektionsgrad vid användningen av CERAMENT G, vilket i sin tur reducerar sjukhusvistelsen för patienten.

1. Ferguson et al. (2018): The choice of local antibiotic carrier significantly affects outcome in treatment of chronic bone infection.

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORTs syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på företagets innovativa och patentskyddade teknologiplattform.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner orsakade av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 %.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

Dessutom undersöker BONESUPPORT möjligheten att utöka produktutbudet i USA och har nyligen tecknat ett strategiskt avtal med Collagen Matrix Inc. för att marknadsföra och distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta: BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, VD

+46 (0) 46 286 53 70

 

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

 

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022 bonesupport@citigatedewerogerson.com

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 08.00 CET