BONESUPPORT börjar sälja CERAMENT® BONE VOID FILLER i USA direkt genom eget distributörsnätverk

 • Tecknat avtal med 25 oberoende distributörer
 • CERAMENT BVF säljs av totalt 512 distributörrepresentanter
 • Det nya distributörsnätet kommer ha en positiv effekt på Nordamerikas försäljningsrapporter och nettomarginaler

Lund, Sverige, 08:00 CET, 22 oktober 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att dess verksamhet i USA börjat sälja CERAMENT® BVF direkt genom eget distributörsnätverk.

Emil Billbäck, BONESUPPORTs VD kommenterade “Lanseringen av vårt eget distributionsnätverk i USA är en strategiskt viktig del i arbetet att uppnå målet att bli ett globalt ledande företag inom ortobiologi vad gäller behandling av hålrum i ben. Att ta kontrollen i USA har flera betydande fördelar och vi är övertygade om att vi skapar en starkare verksamhet som kommer leverera betydande värde.”

BONESUPPORTs har byggt sitt egna nätverk av distributörer samt utökat sin amerikanska organisation för att:

 • få tillgång till en större marknadspotential för CERAMENT BVF
 • bättre kunna driva försäljning till slutanvändaren
 • leverera höga netto marginaler
 • expandera sitt produktutbud i USA
 • öka kännedomen kring varumärket inför lanseringen av CERAMENT G

BONESUPPORTs nuvarande nätverk består av 25 högkvalitativa distributörer, som väl täcker marknadssegment på den amerikanska marknaden inriktat på hålrum i ben.  Tillsammans har distributörerna totalt 512 säljrepresentanter.

BONESUPPORT valde distributörer baserat på:

 • deras nära samarbete med ledande ortopedkirurger
 • tidigare framgångsrik marknadsbearbetning
 • dynamiska säljrepresetanter som har erfarenhet av att assistera och jobba med ortopedkirurger, som är BONESUPPORTs främsta kunder för CERAMENT BVF.

BONESUPPORTs egna amerikanska kommersiella organisation med 21 anställda, arbetar parallellt med att bearbeta nationella inköpsorganisationer för att säkerställa att CERAMENT BVF kommer vara tillgängligt för ett stort antal sjukhus.

Den förstärkta amerikanska kommersiella plattformen kommer att vara ansvarig för att lansera nya produkter från Collagen Matrix Inc. och MTF Biologics, som är komplement till CERAMENT BVF, där avtal om samarbete tecknades under första halvan av 2019.

Patrick O’Donnell, General Manager & Executive Vice President of Commercial Operations North America, kommenterade “Vi är extremt nöjda med styrkan och räckvidden av nätverket av oberoende distributörer som vi tecknat avtal med. Deras motiverade säljrepresentanter börjar sälja CERAMENT BVF till ortopedkirurger fokuserade på trauma, artroplastik, fot- och fotled, och ortopedisk onkologi.  Jag är väldigt säker på att vår nya kommersiella plattform kommer driva betydande försäljning i USA under 2019 och framåt.”

BONESUPPORT sade upp det exklusiva distributöravtalet för CERAMENT BVF med Zimmer Biomet (ZB) för den amerikanska marknaden i maj 2018. Enligt villkoren, avslutades det exklusiva avtalet med ZB den 20 oktober 2018. ZB kommer fortsätta som icke-exklusiv distributör för CERAMENT BVF fram till den 21 april 2019.

 

Om BONESUPPORT
BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORTs biokeramiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes), orto-onkologi, fot- och fotledsoperationer.

 

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 45 %.

För tillfället genomför BONESUPPORT två viktiga kliniska studier för att generera data som visar kliniska och hälsoekonomiska fördelar med produkterna. Första studien är CERTiFy, som jämför CERAMENT BVF med autograft, vilket är det vanligaste sättet att behandla hålrum i ben på. De första resultaten från studien förväntas bli tillgängliga i slutet på 2018. FORTIFY-studien utvärderar CERAMENT Gs förmåga att förbättra rådande behandlingsstandard av patienter med öppen tibia-platåfraktur. Studiens primära endpoint innefattar frånvaron av djup infektion vid frakturstället samt reducering av antalet sekundära procedurer för att läka frakturen. Data från studien kommer att ingå i Pre market approval-ansökan till FDA 2020.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på att utöka användningen av sin CERAMENT-teknologi till ytterligare indikationer genom kombination av olika läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater utformade för att främja bentillväxt.

Komplementärt till utvecklingsarbetet förbereder BONESUPPORT att utöka sitt produktutbud i USA och har därmed ingått strategiska avtal med Collagen Matrix Inc. och MTF Biologics för att distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson
Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir
+44 (0)20 7282 1022

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018 kl. 08.00 CET.