BONESUPPORT ANSTÄLLER JERRY CHANG SOME EXECUTIVE VICE PRESIDENT RESEARCH & DEVELOPMENT

Lund, Sverige, 12.00 CEST, 19 september 2017 – BONESUPPORT™, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på bolagets unika CERAMENT® -plattform tillkännager idag att Dr. Jerry Chang har utsetts till Executive Vice President inom Research & Development.

Dr Chang har mer än 28 års erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering av medicinska produkter inom området för ortopedisk, regenerativ medicin och biomaterial. Han kommer till BONESUPPORT från Zimmer Biomet Etex, ett dotterbolag till Zimmer Biomet som utecklar och säljer produkter för reperation och förnyelse av benvävnad . Etex förvärvades av Zimmer Biomet år 2014. Dr. Chang har arbetat för Etex och Zimmer Biomet Etex, som vice VD mer än ett decennium.

Under den perioden har Dr. Chang varit involverad i utveckling och lansering av flera produkter för läkning av ben och benfrakturer, inkluderat hardware ösningar och härdbart calcium phosphate. Han har också lett utvecklingen av ett antal kombinationsprodukter innehållande biologiska produkter eller celler som stimulerar bentillväxt.

Innan Zimmer Biomet Etex arbetade Dr. Chang på Johnson & Johnson och Bristol-Myers Squibb ConvaTec.

Dr. Chang har publicerat mer än 20 artiklar och har 5 utgivna USA patent.

Richard Davies, VD på BONESUPPORT, kommenterar: “Vi är mycket glada att välkomna Dr. Chang till oss. Vi är säkra på att hans omfattande erfarenhet i framtagningen och utvecklingen av nya produkter med global lansering kommer att bidraga mycket då vi expanderar vårt produktutbud globalt.”

Dr. Jerry Chang, kommenterar sin utnämning: “Jag är mycket nöjd att börja hos BONESUPPORT för att leda dess aktiviteter inom R&D i en mycket spännande tid för Bolaget. Jag har varit väldigt imponerad av CERAMENT-plattformen med dess bevisade förmåga att återskapa kroppseget ben samt att frisätta  terapeutiska substancer, som gentamicin, för att säkra läkningsprocessen. Jag ser fram emot att bidra med min betydande erfarenhet och expertis för att driva på utvecklingen av Bolagets pipeline, som är designad för att ta fram nästa generationen CERAMENT-produkter som förstärker återskapandet av ben vilket tydligt behövs  för att adressera flertalet indikationer inom ortopedi.”

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

Kontaktinformation

Richard Davies, VD

Tel: +46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email:

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Marine Perrier

+44 (0)20 7282 1022