Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Lund, Sverige, 18:00 CET, 29 mars 2019 – Under mars månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 505 000 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 22 maj 2018, beslutade om den 1 mars 2019.

Per den 29 mars 2019 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 51 846 417 röster.

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORTTM och CERAMENT® är registrerade varumärken.

 

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT HOLDING AB

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO

+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46(0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 18:00.