Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Lund, Sverige, 18:00 CET 28 december 2018 – Under december månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner. Per den 28 december 2018 uppgår antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 51 795 917.

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2017 totalt 129 miljoner kronor. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken.

 

För ytterligare information kontakta:

 

BONESUPPORT AB    

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO

+46 (0) 46 286 53 70

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022

Informationen i pressmeddelandet är sådan som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 18:00.