AKTIV OMBILDNING AV CERAMENT® TILL HUMAN BENVÄVNAD BEKRÄFTAS I BRITTISK STUDIE

Lund, Sverige, 08.00 CET, 10 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag publiceringen av nya radiografiska och histologiska data som för första gången kliniskt visar att CERAMENT® omvandlas till benvävnad i människor.

“Den här publikationen beskriver för första gången detaljerat radiografiska och histologiska data, som visar att de förändringar som ses över tid beror på aktiv benåterbildning, och inte av kvarvarande bengraftsubstitut. Detta överensstämmer med goda kliniska resultat i en utmanande indikation, där man annars kan förvänta sig problem i form av återkommande infektioner och frakturer. Dessutom behövde ingen av patienterna genomgå autolog bengraftbehandling”, sade studiens huvudförfattare, doktor Jamie Ferguson, konsulterande kirurg vid ortopediska centret i Nuffield, Oxfords universitetssjukhus.

Studien “Radiographic and Histological Analysis of a Synthetic Bone Graft Substitute Eluting Gentamicin in the Treatment of Chronic Osteomyelitis” publicerades i Journal of Bone and Joint Infection (JBJI 2019; 4(2): 76-84). (http://www.jbji.net/v04p0076.pdf)

“Den här studien representerar ett viktigt steg för BONESUPPORT, att radiografiskt och histologiskt bekräfta aktiv ombildning av CERAMENT till benvävnad hos människor, med imponerande klinisk effekt förstärker vårt budskap till ortopeder som använder CERAMENT”, sade Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

The Oxford Bone Infection Unit, som leds av doktor Martin McNally, granskade retrospektivt röntgenbildserier av 163 konsekutiva patienter. 138 av dessa hade adekvata röntgenbilder vid uppföljning minst ett år efter ingreppet. Nio patienter hade genomgått kirurgisk behandling som inte var relaterad till deras infektion, vilket möjliggjorde histologiska biopsier under perioden 19 dagar till två år efter ingreppet. Röntgendata visade en genomsnittlig fyllnadstakt av benhåligheter med 73,8 procent vid 12 månaders uppföljning, och fortsatt benbildning under de två första åren efter ingreppet hos två tredjedelar av de studerade patienterna.

Denna data korrelerar också med en nyligen publicerad djurmodell hos får, av Hewetter et al. i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918).

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor.

Besök gärna www.bonesupport.com för mer information. BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB

 

För ytterligare information kontakta: BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

 

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

 

Cord Communications:

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
www.cordcom.se