Svenska Fotkirurgiska Sällskapets Årsmöte Falun, Sweden