Kostnadseffektivitet för CERAMENT® G i USA presenterad på ISPOR

Publicerat: 2022-11-07

BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar idag att en kostnadseffektivitetsanalys av CERAMENT G presenterades vid den ledande hälsoekonomiska konferensen ISPOR Europe 2022 den 7 november 2022. Analysen visar att en enstegsprocedur med CERAMENT G är en kostnadseffektiv strategi för behandling av beninfektion jämfört med nuvarande amerikansk vårdstandard.

Vid användning av CERAMENT G, istället för PMMA-kulor med antibiotika, beräknas kostnadsminskningen i genomsnitt till drygt 300 000 kronor (27 943 USD) per patient på grund av färre operationer och färre kirurgiska komplikationer under och efter ingrepp. Analysen visar också förbättrad livskvalitet för patienterna. Analysen visade ännu större kostnadsminskningar jämfört med andra flerstegsprotokoll vid beninfektion.

Studien är baserad på en hälsoekonomisk modell som utvecklats för att jämföra sjukvårdens kostnadsfördelar från perspektivet av tredjepartsbetalare. Studien inkluderar CERAMENT G och två grupper av flerstegsprotokoll, varav ett bestod av antibiotikaladdade PMMA-kulor. Modellen simulerade en miljon patienter över en tvåårsperiod från det att de opererades för beninfektion.

"Att minska antalet operationer i hanteringen av beninfektion är en vinst för patienter, sjukhus och samhälle", säger Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

Om ISPOR
Mötet International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) arrangeras av Professional Society for Health Economics and Outcomes Research den 6-9 november 2022 i Wien, Österrike. ISPOR Europe 2022 är den ledande europeiska konferensen för hälsoekonomi och resultatforskning (Health Economics and Outcomes Research, HEOR).

Posterpresentationen publiceras på ISPORs webbsida.