CERAMENT®G visar enastående långtidsdata

Publicerat: 2022-09-08

BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännager idag publiceringen av medel- till långtidsdata som bekräftar fortsatt klinisk effekt av CERAMENT G i en enstegsprocedur för att hantera kronisk osteomyelit (beninfektion).

Studien följde 100 patienter som behandlades vid Nuffield Orthopedic Centre, Oxford University Hospitals. Vid en genomsnittlig uppföljning på 6,05 år [med ett intervall på 4,2 till 8,4 år] rapporterades:

• 94% av patienterna förblev infektionsfria
• 3% frakturfrekvens och inga ytterligare patologiska frakturer efter det första året efter operation

"Dessa resultat under en lång uppföljningsperiod bekräftar att vårt protokoll som använder CERAMENT G förblir mycket effektivt under flera år. Det finns knappt några prospektiva studier på bengraftsubstitut med en uppföljning över två år. Dessutom kunde vi uppnå dessa resultat i enstegsoperation på grund av CERAMENT G:s unika egenskaper att frisätta höga koncentrationer av lokal antibiotika och tillhandahålla benuppbyggnad. En minskning av antalet kirurgiska ingrepp är mer patientvänligt och möjliggör kostnadseffektiv behandling vid kronisk osteomyelit”, säger professor Martin McNally, huvudförfattare och huvudkonsult i lemrekonstruktionskirurgi vid Oxford University Hospital.

Studien publicerades i septembernumret av The Bone and Joint Journal (se referens nedan). Dessa långtidsdata kommer även att presenteras vid European Bone and Joint Infection Societys (EBJIS) årsmöte i Graz, Österrike den 8–10 september. Presentationen har blivit utvald som en av mötets tio viktigaste. Cirka 500 kirurger förväntas närvara.

"Professor McNallys grupp visar långtidsresultat som inte har visats med någon annan ortobiologisk produkt. Den här studien kommer att vara betydelsefull för att förändra vårdstandarden", säger Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

CERAMENT G sätts in för att främja benläkning i benhålrum eller vid defekter och samtidigt skydda från infektion. Mer än 70 000 patienter har hittills behandlats med CERAMENTs benläkningsteknologi.

Referens
McNally, M, et al., ‘Mid- to Long-Term Results of Single-Stage Surgery for Patients with Chronic Osteomyelitis Using a Bioabsorbable Gentamicin-Loaded Ceramic Carrier’, The Bone & Joint Journal, 104-B.9 (2022), 1095–1100 <https://doi.org/10.1302/0301-620X.104B9.BJJ-2022-0396.R1>