CERAMENT® G erhåller Transitional Pass-Through payment (TPT)

Publicerat: 2023-11-06

BONESUPPORT ™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar idag att Amerikanska Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har godkänt CERAMENT G för Transitional Pass-Through (TPT)-betalning som en del av 2024 Medicares ersättningssystem för kirurgiska procedurer i öppenvård.

CERAMENT G har erhållit TPT för indikationen beninfektion i enlighet med den alternativa väg som CMS infört för produkter som har erhållit både breakthrough device designation och marknadsgodkännande från Amerikanska Food and Drug Administration (FDA). TPT-betalningen kommer att träda i kraft den 1 januari 2024 och kommer att ge öppenvårdsinrättningar inkrementell Medicare-betalning för CERAMENT G i minst två år.

TPT-betalningen är avsedd att ersätta sjukhus och ambulerande kirurgiska centra för den inkrementella kostnaden för ny och innovativ teknik som CERAMENT G inom öppenvård.

CMS har tidigare beviljat CERAMENT G New Technology Add-on Payment (NTAP), som ger extra betalning inom slutenvård.