BONESUPPORTS VD SÄLJER AKTIER - FÖRBLIR LÅNGSIKTIG STÖRRE ÄGARE

Publicerat: 2022-07-19

BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag att Emil Billbäck, vd på BONESUPPORT, har sålt 92 450 aktier i BONESUPPORT.

Efter försäljningen äger Emil Billbäck 344 230 aktier och kvarstår således med ett större privat ägande.

"Försäljningen görs enbart för att täcka skattemässiga åtaganden och jag planerar inte att sälja ytterligare aktier. Jag har stor tilltro till BONESUPPORTs framtidsutsikter och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget”, säger Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT.

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.