BONESUPPORTS VD SÄLJER AKTIER - FÖRBLIR LÅNGSIKTIG STÖRRE ÄGARE

Publicerat: 2023-05-03

BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännager idag att Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT, har sålt 146 000 aktier i BONESUPPORT.

Efter försäljningen äger Emil Billbäck 454 425 aktier, en ökning med 110 195 aktier sedan årsskiftet, och kvarstår således med ett större privat ägande.

"Försäljningen görs enbart för att täcka skattemässiga åtaganden relaterat till tilldelning av ett nyligen avslutat långsiktigt incitamentsprogram och jag planerar inte att sälja ytterligare aktier. BONESUPPORT befinner sig i ett tidigt stadie av en mycket spännande resa, med goda framtidsutsikter, och jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med organisationen och styrelsen”, säger Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT.

Transaktionen rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.