BONESUPPORT lanserar nästa generation av CERAMENT® G

Publicerat: 2023-06-29

BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar idag att nästa generation av företagets banbrytande antibiotikafrisättande bengraftsubstitut, CERAMENT G, har lanserats. Produktförbättringarna är avsedda att öka användarvänlighet och minska miljöpåverkan.

CERAMENT G har samma formula, verkningsmekanism och kliniska resultat som föregående versioner, men alla delar i förpackningen är nu ytsterila och hållbarheten för produkten har förlängts med ett år, till totalt tre år. Förbättringarna skapar ett bättre arbetsflöde under operation vilket leder till ökad användarvänlighet och effektivitet för vårdpersonalen. Dessutom är förpackningen 28 % mindre än tidigare vilket gör att förpackningsmaterialet har kunnat minskas med 35 %. Förbättringarna har gjorts efter omfattande konsultation med användare.

”Sjukhuspersonal uppskattar att CERAMENT G erbjuder en total lösning och denna nästa generation av produkten ger ökad effektivitet under operation. Samtidigt är produktens minskade förpackningsmaterial ett viktigt steg mot att nå våra hållbarhetsmål”, säger Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

Den nästa generationen av CERAMENT G lanseras först i Europa och därefter på andra marknader, under de kommande månaderna.