BONESUPPORT HOLDING AB publicerar årsredovisning 2022

Publicerat: 2023-04-21

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar att årsredovisning för 2022 nu finns tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.bonesupport.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.