BONESUPPORT Holding AB publicerar årsredovisning 2021

Publicerat: 2022-04-13

BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar att årsredovisning för 2021 nu finns tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.bonesupport.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.