BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – publicerar Q2 2023 delårsrapport

Publicerat: 2023-07-13

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det andra kvartalet 2023.

STARKT MOMENTUM FÖR CERAMENT G I USA

APRIL – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 88 procent (75 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 140,4 MSEK (74,6).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 126 procent (107 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 28 procent (24 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 91,3 procent (89,0).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till +13,6 MSEK (-9,1). Rapporterat rörelseresultat uppgick till +6,0 MSEK (-14,9).
 • Resultatet per aktie före utspädning var +0,08 SEK (-0,25).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var +0,08 SEK (-0,25).

JANUARI – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 85 procent (72 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 260,1 MSEK (141,0).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 118 procent (100 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 31 procent (27 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 90,9 procent (89,7).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till +18,2 MSEK (-21,6). Rapporterat rörelseresultat uppgick till +6,7 MSEK (-31,3).
 • Resultatet per aktie före utspädning var +0,09 SEK (-0,51).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var +0,08 SEK (-0,51).

”Starkt kvartal, med ökad marknadspenetration för CERAMENT G.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I maj publicerades en studie på 53 patienter, med en uppföljningstid av i genomsnitt 30 månader, där 100 procent av patienterna kunde undvika amputation vid användning av CERAMENT G/V i behandling av komplexa fall av diabetesfot.
 • Starka långtidsdata med CERAMENT G vid svåra öppna frakturer presenterades i en studie från Manchester University Hospital under maj. Studien genomfördes med 81 patienter med en genomsnittlig uppföljningstid på 55,8 månader.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Ingenting att rapportera.