BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – publicerar Q2 2022 delårsrapport

Publicerat: 2022-07-14

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det andra kvartalet 2022.

STARK FÖRSÄLJNING DRIVER KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING

APRIL - JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 74,6 MSEK (51,8), en ökning med 44 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående året (32 procent räknat i konstant valuta, CER).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 58 procent (40 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 26 procent (22 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 89,0 procent (89,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,9 MSEK (-25,9).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,25 SEK (-0,42).

JANUARI - JUNI 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 46 procent (33 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 141,0 MSEK (96,6).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 61 procent (41 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 27 procent (22 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 89,7 procent (89,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -31,3 MSEK (-45,6).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,51 SEK (-0,74).

”Marknadsgodkännande för CERAMENT G i USA - Viktigaste milstolpen i bolagets historia.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services, kommunicerade i slutet av april ett positivt besked avseende NTAP, New Technology Add-On Payments, för CERAMENT G, motsvarande 4 920 USD.
 • I maj erhöll bolaget marknadsgodkännande i USA från amerikanska Food and Drug Administration (FDA), för bolagets antibiotikafrisättande produkt CERAMENT G, för indikationen beninfektion (osteomyelit).
 • I juni meddelade bolaget att Sydafrikas största privata sjukförsäkringsbolag, Discovery Health, samt privata sjukhusorganisationerna Life Healthcare, Netcare, Melomed och Busamed kommer att inkludera BONESUPPORTs antibiotikafrisättande bengraftsubstitut CERAMENT G och CERAMENT V i ersättningssystemet.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Ingenting att rapportera.