BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – publicerar Q1 2023 delårsrapport

Publicerat: 2023-04-27

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det första kvartalet 2023.

FORTSATT STARK TILLVÄXT

JANUARI - MARS 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 80 procent (66 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 119,7 MSEK (66,3).
  • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 109 procent (87 procent räknat i konstant valuta).
  • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 34 procent (32 procent räknat i konstant valuta).
  • Bruttomarginalen var 90,5 procent (90,5).
  • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till +4,6 MSEK (-12,5). Rapporterat rörelseresultat uppgick till +0,8 MSEK (-16,5).
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var +0,00 SEK (-0,25).

”Stark försäljningstillväxt driven av CERAMENT G i USA.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
FDA har meddelat att en ansökan för utvidgning av indikationen för CERAMENT G, att inbegripa öppen fraktur/ trauma, skall ske inom regelverket för 510(k) och inte inom regelverket för De Novo.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Ingenting att rapportera.