BONESUPPORT Holding AB (publ) – publicerar Q1 2022 delårsrapport

Publicerat: 2022-05-04

BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det första kvartalet 2022.

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

JANUARI - MARS 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (44,8), en ökning med 48 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående året (36 procent räknat i konstant valuta).
  • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 64 procent (47 procent räknat i konstant valuta).
  • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 28 procent (22 procent räknat i konstant valuta).
  • Bruttomarginalen var 90,5 procent (88,6) med positiv effekt från ökad försäljning i North America.
  • Rörelseresultatet uppgick till -16,5 MSEK (-19,7).
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,25 SEK (-0,32).

”64 procent försäljningstillväxt i USA i kvartalet.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

  • I januari 2022 meddelade bolaget att ett distributionsavtal ingåtts med OrthoPediatrics Corp., en ledande aktör inom den ortopedisk pediatriska marknaden. Distributionssamarbetet utökar BONESUPPORTs marknadsaccess ytterligare eftersom det ger CERAMENT BVF tillgång till OrthoPediatrics nätverk av 250 barnsjukhus. Periodens försäljning inkluderade en första order från OrthoPediatrics till ett värde av 2,6 MSEK.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  • CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services, kommunicerade i slutet av april ett positivt besked avseende NTAP, New Technology Add-On Payments, för CERAMENT G, motsvarande 4 920 USD, villkorat regulatoriskt godkännande innan den 1 juli i år.