BONESUPPORT erhåller privat sjukvårdsersättning i Sydafrika

Publicerat: 2022-06-16

BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar idag att Sydafrikas största privata sjukförsäkringsbolag, Discovery Health samt de privata sjukhusorganisationerna Life Healthcare, Netcare, Melomed och Busamed kommer att inkludera BONESUPPORTs antibiotikafrisättande bengraftsubstitut CERAMENT G och CERAMENT V i ersättningssystemet.

Sedan BONESUPPORT fick ett sydafrikanskt marknadsgodkännande för sina tre CERAMENT-produkter under slutet av 2020, har försäljningen uteslutande skett till den offentliga sektorn. Beslutet från dessa organisationer som tillsammans försäkrar 4,6 miljoner individer förväntas medföra ökad patientaccess.

"Tillgång till CERAMENT G och CERAMENT V möjliggör en förbättrad vård i Sydafrika för patienter som drabbas av beninfektioner. De möjliggör effektiva enstegsoperationer som stöder benläkning, förhindrar återinfektion samt minskar behovet av reoperationer. Våra första 18 månaders erfarenhet med mer än 40 patienter har visat mycket lovande resultat”, säger professor Nando Ferreira, Limb Reconstruction Surgeon vid Tygerberg Hospital i Kapstaden, och professor i ortopedi vid Stellenbosch University. Professor Nando Ferriera är rådgivare till BONESUPPORTs distributör i Sydafrika.