BONESUPPORT erhåller MDR-certifiering för CERAMENT® BONE VOID FILLER och CERAMENT® V

Publicerat: 2023-12-14

BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar idag att företaget har erhållit CE-certifiering för sina produkter CERAMENT BONE VOID FILLER och CERAMENT V under EUs nya medicintekniska förordning (EU MDR 2017/745). Det nya medicintekniska regelverket MDR infördes för att ytterligare höja nivån när det gäller kvalitet och säkerhet för medicintekniska produkter i Europa. Sedan tidigare har BONESUPPORT erhållit MDR certifiering för CERAMENT® G och sitt kvalitetsledningssystem. Därigenom är hela produktportföljen MDR-certifierad.