Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Publicerat: 2023-03-31

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster.

Det totala antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) per den 31 mars 2023 uppgår till 66 197 635 aktier, varav 65 055 575 stamaktier med en röst vardera och 1 142 060 C-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande totalt 65 169 781 röster.

Ändringen av antalet aktier och röster är föranledd av att 500 378 C-aktier, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTI 2019 under mars månad har omvandlats till stamaktier. Antalet stamaktier har med anledning av omvandlingen ökat med 500 378 och antal C-aktier har minskats med lika många aktier. Det totala antalet röster har genom omvandlingen ökat med 450 340,2.