Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Publicerat: 2023-02-28

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster.

Under februari månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 1 000 med anledning av utnyttjande av 5 000 teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2016/2024.

Det totala antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) per den 28 februari 2023 uppgår till 66 197 635 aktier, varav 64 555 197 stamaktier med en röst vardera och 1 642 438 C-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande totalt 64 719 440,8 röster.