Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Publicerat: 2022-12-30

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster. Det totala antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) per den 30 december 2022 uppgår till 66 174 635 aktier, varav 64 532 197 stamaktier med en röst vardera och 1 642 438 C-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande totalt 64 696 440,8 röster.

Ändringen av antalet aktier och röster beror delvis på en riktad emission och återköp av c-aktier i syfte att säkerställa leverans av prestationsaktier i aktiesparprogrammet LTI 2021, delvis på utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2012/2022.

Den riktade emissionen ökade antalet c-aktier med 639 572 aktier, motsvarande 63 957,2 röster. Utnyttjandet av teckningsoptioner ökade antalet stamaktier med 11 000 aktier, motsvarande lika många röster.

Sammantaget har under december 2022 antalet aktier ökat med 650 572 aktier, varav 11 000 stamaktier och 639 572 c-aktier, och antalet röster ökat med 74 957,2 röster.