Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Publicerat: 2022-06-30

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster.

Under juni månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 10 500 med anledning av utnyttjande av 50 000 teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2012/2022 och 2 500 teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2016/2024.

Det totala antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) per den 30 juni 2022 uppgår till 65 518 147 aktier, varav 64 515 281 stamaktier med en röst vardera och 1 002 866 C-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande totalt 64 615 567,6 röster.