Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Publicerat: 2022-05-31

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster.

Under maj månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 5 125 med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2012/2022.

Det totala antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) per den 31 maj 2022 uppgår till 65 507 647 aktier, varav 64 504 781 stamaktier med en röst vardera och 1 002 866 C-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande totalt 64 605 067,6 röster.