100 % av patienterna kunde undvika amputation vid användning av CERAMENT® G/V i behandlingen av komplexa fall av diabetesfot - studie från King's College Hospital, London

Publicerat: 2023-05-10

BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar idag att den senaste publiceringen av kliniska data visade på 100% undvikande av amputation och 100% sårläkning vid användning av företagets antibiotikafrisättande bengraftsubstitut CERAMENT G med Gentamicin och CERAMENT V med Vankomycin, vid behandling av komplexa fall av diabetesfot osteomyelit (beninfektion).

Studien på 53 konsekutiva patienter, med en uppföljningstid av i genomsnitt 30 månader genomfördes på King's College Hospital, London. Patienterna med diabetes hade antingen en deformerad och infekterad fot orsakad av diabetesneuropati som kallas "Charcot-fot" eller en beninfektion orsakad av fotsår ”DFO”.

100 % av patienterna kunde undvika amputation i Charcot-fotgruppen och alla primära fotsår läkte. Som ett resultat kunde 90 % av patienterna gå självständigt. I DFO-gruppen var 87 % infektionsfria, vilket är i linje med tidigare rapporterade utfall för denna patientgrupp som behnadlatsmed CERAMENT G/V. Resultaten belyser den viktiga roll som CERAMENT G och CERAMENT V spelar för att uppnå funktionell räddning av diabetesfot.

"Efter att ha utvärderat CERAMENT G och CERAMENT V på vår klinik, såg vi en enastående förbättring av patientresultaten", säger professor Venu Kavarthapu, huvudförfattare och ortopedkirurg vid King's College Hospital, "Rekonstruktion av extremiteter med CERAMENT kan minska risken för amputation hos patienter med diabetesfot”.

Att utveckla ett fotsår är en allvarlig men vanlig komplikation till följd av diabetes. Ny global statistik från den pågående ISDF kongressen i Haag visar att det varannan sekund uppstår ett fotsår och var 19 sekund genomförs en amputation någonstans i världen.