Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Publicerat: 2022-08-31

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster.

Under augusti månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 5 916 med anledning av utnyttjande av 29 583 teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2016/2024.

Det totala antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) per den 31 augusti 2022 uppgår till 65 524 063 aktier, varav 64 521 197 stamaktier med en röst vardera och 1 002 866 C-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande totalt
64 621 483,6 röster.