Menu

According to the Swedish Corporate Governance Code, BONESUPPORT HOLDING AB (publ) shall have a Nomination Committee, the duties of which shall include the preparation and drafting of proposals regarding the election of members of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the General Meeting and Auditors. The Nomination Committee shall also propose fees for Board members and the Auditor and principles for the appointment of the Nomination Committee. At the Annual General Meeting 2018, it was resolved to adopt an instruction for the Nomination Committee according to which the Nomination Committee shall consist of four members representing the three largest shareholders per each calendar year, together with the Chairman of the Board of Directors.

The Nominating Committee for the Annual General Meeting 2019 consist of Jacob Gunterberg, representing HealthCap V LP, Håkan Björklund, Chairman of the Board of Directors, Johan Kördel, representing Lundbeckfonden Invest A/S, Jonas Jendi, representing Stiftelsen Industrifonden. Jacob Gunterberg has been appointed Chairman of the Nomination Committee.

Proposals to the Nominating Committee should be addressed to BONESUPPORT HOLDING AB, Att: Nomination Committee, Scheelevägen 19, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden or by email to legal@bonesupport.com.

Emil Billbäck has more than 20 years’ experience in commercial operations within the life science industry - 11 years of which gained in senior leadership positions under private equity ownership (Montagu and EQT). Most recently, he was Senior Advisor to the recently merged BSN medical/ SCA entity. Before the merger he was Executive Vice President EMEA and Head of Global Commercial Operations, at BSN medical. Prior to this Emil held several roles at BSN medical as Interim President North America, Group Director Commercial Operations, Group Director R&D and President APAC. Before joining BSN medical, Emil worked at Beiersdorf and AstraZeneca. While Swedish native, Emil has lived and worked 4 years in the US and more than 9 years in Germany. He holds a BSc in Business Administration from Karlstad University.

pdf EMIL BILLBÄCK

Håkan Johansson började på BONESUPPORT som Chief Financial Officer i november 2018. Han har mer än 20 års erfarenhet som CFO och andra seniora management roller från flera branscher inom offentliga och privata sektorn. Dessförinnan BONESUPPORT var Håkan Johansson CFO för Northern Europe på Thunstall Healthcare Group (2012–18), ett globalt företag inom trygghetsteknik och systemlösningar för vård och omsorg. Tidigare har han arbetat på leksakstillverkaren BRIO AB (publ) och Arctic Paper Group. Håkan Johansson har en examen som Civilekonom från Mittuniversitetet.

pdf HÅKAN JOHANSSON

Carin Nilsson-Thorell har det övergripande globala ansvaret för kvalitets- och regulativa frågor. Hon har varit VP Quality & Regulatory Management hos BONESUPPORT sedan 2002. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik (1979) med akademiska kurser på forskarutbildningsnivå i medicinteknik (klinisk kemi), farmakologi och toxikologi. Carin ansvarade tidigare för förklinisk och klinisk prövning av medicintekniska produkter för immunterapi hos Glycorex Transplantation (2001–2002). Dessförinnan arbetade hon hos Gambro AB och hade olika internationella befattningar inom utveckling och prövning av medicinteknisk utrustning, bland annat som ansvarig för mikrobiologi-, toxikologi- och kliniska frågor (1980–2000), och som laboratorieingenjör på det kliniska kemilaboratoriet vid universitetssjukhuset (1978–1980).

Innehav i BONESUPPORT: 225 295 personaloptioner.

pdf CARIN NILSSON-THORELL

Dr Diefenbeck rekryterades till BONESUPPORT i april 2017. Under 2014 grundade han Scientific Consulting in Orthopaedic Surgery och har tidigare arbetat med BONESUPPORT i ett antal projekt som oberoende klinisk rådgivare. Han är för närvarande hederskonsult hos Nuffield Orthopaedic Centre vid Universitetssjukhuset i Oxford. Dr Diefenbeck studerade medicin i München och utbildade sig till ortopedikirurg med specialisering inom traumavård och beninfektioner. Han har 14 års klinisk erfarenhet från olika sjukhus i Tyskland (BG Unfallklinik Murnau, BG Kliniken Bergmannstrost Halle/Saale, Universitetssjukhuset Jena och Schön Klinik Hamburg Eilbek). Han doktorerade 2011 vid Universitetssjukhuset Jena och har sedan dess varit involverad i kirurgiundervisning och utbildningsprogram för studenter. Han är författare till 24 publicerade forskningsartiklar inom området.

Innehav i BONESUPPORT: 360 000 personaloptioner.

pdf MICHAEL DIEFENBECK

Vikram Johri utvecklar och driver internationell försäljning med fokus på exponentiell intäktsökning. Han har en MBA-examen i marknadsföring från Syracuse University (1993) och en Bachelor of Commerce-examen från Dehli University (1988). Vikram Johri var tidigare försäljningschef (CCO) (2009–2012) och innan han kom till BONESUPPORT var han VP för EMEA Wright Medical (2007–2009) och Group Marketing Manager International hos Boston Scientific 2002–2009.

Innehav i BONESUPPORT: 1 005 812 personaloptioner.

pdf VIKRAM JOHRI

Patrick O’Donnell har beprövad erfarenhet från medicinteknik-, bioläkemedels- och biomaterialindustrierna – med teknik inom marknaderna för ortopedi, ryggrad, neurokirurgi, idrottsmedicin, interventionell radiologi, kärlsjukdomar och metaboliska sjukdomar – som han förvärvat under de senaste 24 åren. Senast var Patrick O’Donnell grundare, styrelseledamot och VD för ProteoThera, Inc., ett biotech-företag i tidigt skede som arbetar med teknik för matrisbindande proteinfusion för lokal leverans av små molekyler och proteiner för att hantera ledinflammationssjukdomar. Dessförinnan var han VD för företag som EndoSphere Inc, Histogenics Corporation och Prochon BioTech samt global marknadschef för Confluent Surgical. Patrick O’Donnell började sin karriär hos J & J DePuy Spine, där han arbetade i tretton år på olika marknadsbefattningar med allt större ansvar. Patrick O’Donnell har en examen från University of Wisconsin-Madison.

Innehav i BONESUPPORT: 720 000 personaloptioner.

pdf PATRICK O'DONNELL

Helena L Brandt is a senior HR leader with more than 20 years’ experience gained from a broad range of industries. Ms Brandt has held global HR leadership roles at Astra Zeneca, Sony and Tetra Pak, developing organizational leadership and teams. She holds an International Business & Economics Master’s Degree from Lund University, Sweden, and also studied at the University of Cologne in Germany and at the universities of Cincinnati and Delaware in the U.S.

pdf HELENA BRANDT

Linda Butcher kom till BONESUPPORT 2010 och ansvarar för globala marknadsstrategier och aktiviteter. Dessförinnan hade hon olika försäljnings- och produktspecialistbefattningar hos Schneider UK (1990–1998). Mellan 1998 och 2010 var hon marknadschef för Europa och internationell marknadschef hos Boston Scientific. Linda har en sjuksköterskeexamen och var tidigare VP Global Marketing, BONESUPPORT (2010–2016).

Innehav i BONESUPPORT: 421 550 personaloptioner.

pdf LINDA BUTCHER

Johan Olsson ansvarar för leveranskedjan och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik (1991) från Lunds universitet. Han kom till BONESUPPORT 2007 som produktions- och logistikchef och dessförinnan arbetade han hos Gambro som chef för intensivvårdslinjen (2000–2007), där han bland annat ansvarade för överflyttningen av Gambros produktion från Italien till Sverige. Dessförinnan hade Johan flera olika ledande befattningar inom logistik, inköp och tillverkning hos olika konsumentproduktföretag.

Innehav i BONESUPPORT: 165 295 personaloptioner.

pdf JOHAN OLSSON

ir@bonesupport.com

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari kl. 08.00 CET.

 

" target="_blank">pdf ir@bonesupport.com

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari kl. 08.00 CET.

 

" target="_blank">13 februari 2019

ir@bonesupport.com

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari kl. 08.00 CET.

 

" target="_blank">pdf ir@bonesupport.com

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari kl. 08.00 CET.

 

" target="_blank">13 februari 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 08 februari 2019 – BONESUPPORT,ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar banbrytande data avseende benåterbildning med CERAMENT i preklinisk modell.  Studien ‘Establishment and effects of allograft and synthetic bone graft substitute treatment of a critical size metaphyseal bone defect model in the sheep femur’ har publicerats i den medicinska tidskriften APMIS (Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica).

 

BONESUPPORT EVP R&D, Medical & Clinical Affairs och senior författare av publikationen Dr Michael Diefenbeck kommenterade: “Pilotstudien utgör ett viktigt första steg för att etablera en kliniskt relevant stordjursmodell, som möjliggör en noggrann studie av ett bengraftsubstituts förmåga att påverka benläkningen, dess interaktion med värdbenet och en dokumentation av benåterbildning över tid. Kombinationen av olika bildmetoder som slätröntgen, μCT, Magnetisk resonanstomografi och histologi ger en detaljerad inblick i benvävnadens läkningsprocess. Den histologiska utvärderingen bekräftade resorptionen av CERAMENT® och återbildandet av trabekulärt ben i hålrummets periferi redan efter 3 månader”.

 

BONESUPPORT genomförde studien tillsammans med Dr Werner Hettwer, Dr Peter Horstmann, Dr Sabine Bischoff, Dr Daniel Güllmar, Prof Jürgen Reichenbach, Dr Patrina Su Ping Poh, Prof Martijn van Griensven och Dr Florian Gras universiteten i Köpenhamn, München och Jena.

 

Publikationen presenteras i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918

 

" target="_blank">pdf Lund, Sverige, 08.00 CET, 08 februari 2019 – BONESUPPORT,ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar banbrytande data avseende benåterbildning med CERAMENT i preklinisk modell.  Studien ‘Establishment and effects of allograft and synthetic bone graft substitute treatment of a critical size metaphyseal bone defect model in the sheep femur’ har publicerats i den medicinska tidskriften APMIS (Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica).

 

BONESUPPORT EVP R&D, Medical & Clinical Affairs och senior författare av publikationen Dr Michael Diefenbeck kommenterade: “Pilotstudien utgör ett viktigt första steg för att etablera en kliniskt relevant stordjursmodell, som möjliggör en noggrann studie av ett bengraftsubstituts förmåga att påverka benläkningen, dess interaktion med värdbenet och en dokumentation av benåterbildning över tid. Kombinationen av olika bildmetoder som slätröntgen, μCT, Magnetisk resonanstomografi och histologi ger en detaljerad inblick i benvävnadens läkningsprocess. Den histologiska utvärderingen bekräftade resorptionen av CERAMENT® och återbildandet av trabekulärt ben i hålrummets periferi redan efter 3 månader”.

 

BONESUPPORT genomförde studien tillsammans med Dr Werner Hettwer, Dr Peter Horstmann, Dr Sabine Bischoff, Dr Daniel Güllmar, Prof Jürgen Reichenbach, Dr Patrina Su Ping Poh, Prof Martijn van Griensven och Dr Florian Gras universiteten i Köpenhamn, München och Jena.

 

Publikationen presenteras i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918

 

" target="_blank">8 februari 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 08 februari 2019 – BONESUPPORT,ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar banbrytande data avseende benåterbildning med CERAMENT i preklinisk modell.  Studien ‘Establishment and effects of allograft and synthetic bone graft substitute treatment of a critical size metaphyseal bone defect model in the sheep femur’ har publicerats i den medicinska tidskriften APMIS (Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica).

 

BONESUPPORT EVP R&D, Medical & Clinical Affairs och senior författare av publikationen Dr Michael Diefenbeck kommenterade: “Pilotstudien utgör ett viktigt första steg för att etablera en kliniskt relevant stordjursmodell, som möjliggör en noggrann studie av ett bengraftsubstituts förmåga att påverka benläkningen, dess interaktion med värdbenet och en dokumentation av benåterbildning över tid. Kombinationen av olika bildmetoder som slätröntgen, μCT, Magnetisk resonanstomografi och histologi ger en detaljerad inblick i benvävnadens läkningsprocess. Den histologiska utvärderingen bekräftade resorptionen av CERAMENT® och återbildandet av trabekulärt ben i hålrummets periferi redan efter 3 månader”.

 

BONESUPPORT genomförde studien tillsammans med Dr Werner Hettwer, Dr Peter Horstmann, Dr Sabine Bischoff, Dr Daniel Güllmar, Prof Jürgen Reichenbach, Dr Patrina Su Ping Poh, Prof Martijn van Griensven och Dr Florian Gras universiteten i Köpenhamn, München och Jena.

 

Publikationen presenteras i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918

 

" target="_blank">pdf Lund, Sverige, 08.00 CET, 08 februari 2019 – BONESUPPORT,ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar banbrytande data avseende benåterbildning med CERAMENT i preklinisk modell.  Studien ‘Establishment and effects of allograft and synthetic bone graft substitute treatment of a critical size metaphyseal bone defect model in the sheep femur’ har publicerats i den medicinska tidskriften APMIS (Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica).

 

BONESUPPORT EVP R&D, Medical & Clinical Affairs och senior författare av publikationen Dr Michael Diefenbeck kommenterade: “Pilotstudien utgör ett viktigt första steg för att etablera en kliniskt relevant stordjursmodell, som möjliggör en noggrann studie av ett bengraftsubstituts förmåga att påverka benläkningen, dess interaktion med värdbenet och en dokumentation av benåterbildning över tid. Kombinationen av olika bildmetoder som slätröntgen, μCT, Magnetisk resonanstomografi och histologi ger en detaljerad inblick i benvävnadens läkningsprocess. Den histologiska utvärderingen bekräftade resorptionen av CERAMENT® och återbildandet av trabekulärt ben i hålrummets periferi redan efter 3 månader”.

 

BONESUPPORT genomförde studien tillsammans med Dr Werner Hettwer, Dr Peter Horstmann, Dr Sabine Bischoff, Dr Daniel Güllmar, Prof Jürgen Reichenbach, Dr Patrina Su Ping Poh, Prof Martijn van Griensven och Dr Florian Gras universiteten i Köpenhamn, München och Jena.

 

Publikationen presenteras i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918

 

" target="_blank">8 februari 2019

Muntliga presentationer:

Deepak Bushan Raina1, Irfan Qayoom2, David Larsson1,3 Ming Hao Zheng4, Ashok Kumar2, Hanna Isaksson1,5, Lars Lidgren1, Magnus Tägil1

Guided Tissue Engineering of the Cortical and Cancellous Bone

1Orthopedics, Lund University, Sweden

2Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, UP, India

3Medical Faculty, Umeå University, Sweden

4Health and Medical Sciences, University of Western Australia, Australia

5Biomedical Engineering, Lund University, Sweden

e-Poster med muntlig presentation

Deepak Bushan Raina1, David Larsson1,2, Erdem Aras Sezgin1, Hanna Isaksson1,3, Magnus Tägil1, Lars Lidgren1

Biomodulated Implant Increases Bone Formation and Integration

1Orthopedics, Lund University, Sweden

2Medical Faculty, Umeå University, Sweden

3Biomedical Engineering, Lund University, Sweden

Poster presentationer:

Irfan Qayoom1, Deepak Bushan Raina2, Prem Anand Murugan1, Magnus Tägil2, Matheshwaran Saravanan1, Lars Lidgren2, Ashok Kumar1

Local drug delivery in bone tuberculosis using an injectable biphasic calcium sulphate hydroxyapatite bone cement as a carrier

1Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, UP, India

2Department of Orthopedics, Medical Faculty, Clinical Sciences Lund, Lund University.

Christina Perdikouri, Eva Lidén, Michael Diefenbeck

Local Antibiotic Use: An in vitro and in vivo investigation of an injectable Calcium Sulfate/Calcium Phosphate Bone Graft Substitute loaded with Gentamicin or Vancomycin

BONESUPPORT AB, Lund, Sweden

Joeri Kok1, Aurimas Širka2, Lorenzo Grassi1, Deepak Bushan Raina1, Šarūnas Tarasevičius2, Magnus Tägil1, Lars Lidgren1, Hanna Isaksson1

Fracture strength of the proximal femur injected with a Calcium Sulfate/Hydroxyapatite bone substitute

1Lund University, Lund, Sweden

2Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania

 

" target="_blank">pdf
Muntliga presentationer:

Deepak Bushan Raina1, Irfan Qayoom2, David Larsson1,3 Ming Hao Zheng4, Ashok Kumar2, Hanna Isaksson1,5, Lars Lidgren1, Magnus Tägil1

Guided Tissue Engineering of the Cortical and Cancellous Bone

1Orthopedics, Lund University, Sweden

2Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, UP, India

3Medical Faculty, Umeå University, Sweden

4Health and Medical Sciences, University of Western Australia, Australia

5Biomedical Engineering, Lund University, Sweden

e-Poster med muntlig presentation

Deepak Bushan Raina1, David Larsson1,2, Erdem Aras Sezgin1, Hanna Isaksson1,3, Magnus Tägil1, Lars Lidgren1

Biomodulated Implant Increases Bone Formation and Integration

1Orthopedics, Lund University, Sweden

2Medical Faculty, Umeå University, Sweden

3Biomedical Engineering, Lund University, Sweden

Poster presentationer:

Irfan Qayoom1, Deepak Bushan Raina2, Prem Anand Murugan1, Magnus Tägil2, Matheshwaran Saravanan1, Lars Lidgren2, Ashok Kumar1

Local drug delivery in bone tuberculosis using an injectable biphasic calcium sulphate hydroxyapatite bone cement as a carrier

1Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, UP, India

2Department of Orthopedics, Medical Faculty, Clinical Sciences Lund, Lund University.

Christina Perdikouri, Eva Lidén, Michael Diefenbeck

Local Antibiotic Use: An in vitro and in vivo investigation of an injectable Calcium Sulfate/Calcium Phosphate Bone Graft Substitute loaded with Gentamicin or Vancomycin

BONESUPPORT AB, Lund, Sweden

Joeri Kok1, Aurimas Širka2, Lorenzo Grassi1, Deepak Bushan Raina1, Šarūnas Tarasevičius2, Magnus Tägil1, Lars Lidgren1, Hanna Isaksson1

Fracture strength of the proximal femur injected with a Calcium Sulfate/Hydroxyapatite bone substitute

1Lund University, Lund, Sweden

2Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania

 

" target="_blank">1 februari 2019