Menu

According to the Swedish Corporate Governance Code, BONESUPPORT HOLDING AB (publ) shall have a Nomination Committee, the duties of which shall include the preparation and drafting of proposals regarding the election of members of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the General Meeting and Auditors. The Nomination Committee shall also propose fees for Board members and the Auditor and principles for the appointment of the Nomination Committee. At the Annual General Meeting 2017, it was resolved to adopt an instruction for the Nomination Committee according to which the Nomination Committee shall consist of four members representing the three largest shareholders per each calendar year, together with the Chairman of the Board of Directors.

The Nominating Committee for the Annual General Meeting 2018 consisted of Håkan Björklund, Chairman of the Board of Directors, Jacob Gunterberg, representing HealthCap V LP, Johan Kördel, representing Lundbeckfonden Invest A/S, Jonas Jendi, representing Stiftelsen Industrifonden. Jacob Gunterberg has been appointed Chairman of the Nomination Committee.

Proposals to the Nominating Committee should be addressed to BONESUPPORT HOLDING AB, Att: Nomination Committee, Scheelevägen 19, Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden or by email to legal@bonesupport.com.

 

Emil Billbäck has more than 20 years’ experience in commercial operations within the life science industry - 11 years of which gained in senior leadership positions under private equity ownership (Montagu and EQT). Most recently, he was Senior Advisor to the recently merged BSN medical/ SCA entity. Before the merger he was Executive Vice President EMEA and Head of Global Commercial Operations, at BSN medical. Prior to this Emil held several roles at BSN medical as Interim President North America, Group Director Commercial Operations, Group Director R&D and President APAC. Before joining BSN medical, Emil worked at Beiersdorf and AstraZeneca. While Swedish native, Emil has lived and worked 4 years in the US and more than 9 years in Germany. He holds a BSc in Business Administration from Karlstad University.

pdf EMIL BILLBÄCK

Björn Westberg kom till företaget som CFO i januari 2017 från Recipharm AB (publ) – ett av världens största företag inom kontraktstillverkning av läkemedel – där han varit CFO sedan 2007. Dessförinnan var Björn Westberg CFO för det börsnoterade (Nasdaq Stockholm) programvaruföretaget Jeeves (2001–2007). Han har också haft ledande befattningar inom AstraZeneca, bland annat som finansdirektör för ISMO Northern Europe och Controller hos Astra Japan.

Innehav i BONESUPPORT: 1 250 000 teckningsoptioner

pdf BJÖRN WESTBERG

Carin Nilsson-Thorell har det övergripande globala ansvaret för kvalitets- och regulativa frågor. Hon har varit VP Quality & Regulatory Management hos BONESUPPORT sedan 2002. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik (1979) med akademiska kurser på forskarutbildningsnivå i medicinteknik (klinisk kemi), farmakologi och toxikologi. Carin ansvarade tidigare för förklinisk och klinisk prövning av medicintekniska produkter för immunterapi hos Glycorex Transplantation (2001–2002). Dessförinnan arbetade hon hos Gambro AB och hade olika internationella befattningar inom utveckling och prövning av medicinteknisk utrustning, bland annat som ansvarig för mikrobiologi-, toxikologi- och kliniska frågor (1980–2000), och som laboratorieingenjör på det kliniska kemilaboratoriet vid universitetssjukhuset (1978–1980).

Innehav i BONESUPPORT: 225 295 personaloptioner.

pdf CARIN NILSSON-THORELL

Dr Diefenbeck rekryterades till BONESUPPORT i april 2017. Under 2014 grundade han Scientific Consulting in Orthopaedic Surgery och har tidigare arbetat med BONESUPPORT i ett antal projekt som oberoende klinisk rådgivare. Han är för närvarande hederskonsult hos Nuffield Orthopaedic Centre vid Universitetssjukhuset i Oxford. Dr Diefenbeck studerade medicin i München och utbildade sig till ortopedikirurg med specialisering inom traumavård och beninfektioner. Han har 14 års klinisk erfarenhet från olika sjukhus i Tyskland (BG Unfallklinik Murnau, BG Kliniken Bergmannstrost Halle/Saale, Universitetssjukhuset Jena och Schön Klinik Hamburg Eilbek). Han doktorerade 2011 vid Universitetssjukhuset Jena och har sedan dess varit involverad i kirurgiundervisning och utbildningsprogram för studenter. Han är författare till 24 publicerade forskningsartiklar inom området.

Innehav i BONESUPPORT: 360 000 personaloptioner.

pdf MICHAEL DIEFENBECK

Vikram Johri utvecklar och driver internationell försäljning med fokus på exponentiell intäktsökning. Han har en MBA-examen i marknadsföring från Syracuse University (1993) och en Bachelor of Commerce-examen från Dehli University (1988). Vikram Johri var tidigare försäljningschef (CCO) (2009–2012) och innan han kom till BONESUPPORT var han VP för EMEA Wright Medical (2007–2009) och Group Marketing Manager International hos Boston Scientific 2002–2009.

Innehav i BONESUPPORT: 1 005 812 personaloptioner.

pdf VIKRAM JOHRI

Patrick O’Donnell har beprövad erfarenhet från medicinteknik-, bioläkemedels- och biomaterialindustrierna – med teknik inom marknaderna för ortopedi, ryggrad, neurokirurgi, idrottsmedicin, interventionell radiologi, kärlsjukdomar och metaboliska sjukdomar – som han förvärvat under de senaste 24 åren. Senast var Patrick O’Donnell grundare, styrelseledamot och VD för ProteoThera, Inc., ett biotech-företag i tidigt skede som arbetar med teknik för matrisbindande proteinfusion för lokal leverans av små molekyler och proteiner för att hantera ledinflammationssjukdomar. Dessförinnan var han VD för företag som EndoSphere Inc, Histogenics Corporation och Prochon BioTech samt global marknadschef för Confluent Surgical. Patrick O’Donnell började sin karriär hos J & J DePuy Spine, där han arbetade i tretton år på olika marknadsbefattningar med allt större ansvar. Patrick O’Donnell har en examen från University of Wisconsin-Madison.

Innehav i BONESUPPORT: 720 000 personaloptioner.

pdf PATRICK O'DONNELL

Helena L Brandt is a senior HR leader with more than 20 years’ experience gained from a broad range of industries. Ms Brandt has held global HR leadership roles at Astra Zeneca, Sony and Tetra Pak, developing organizational leadership and teams. She holds an International Business & Economics Master’s Degree from Lund University, Sweden, and also studied at the University of Cologne in Germany and at the universities of Cincinnati and Delaware in the U.S.

pdf HELENA BRANDT

Linda Butcher kom till BONESUPPORT 2010 och ansvarar för globala marknadsstrategier och aktiviteter. Dessförinnan hade hon olika försäljnings- och produktspecialistbefattningar hos Schneider UK (1990–1998). Mellan 1998 och 2010 var hon marknadschef för Europa och internationell marknadschef hos Boston Scientific. Linda har en sjuksköterskeexamen och var tidigare VP Global Marketing, BONESUPPORT (2010–2016).

Innehav i BONESUPPORT: 421 550 personaloptioner.

pdf LINDA BUTCHER

Johan Olsson ansvarar för leveranskedjan och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik (1991) från Lunds universitet. Han kom till BONESUPPORT 2007 som produktions- och logistikchef och dessförinnan arbetade han hos Gambro som chef för intensivvårdslinjen (2000–2007), där han bland annat ansvarade för överflyttningen av Gambros produktion från Italien till Sverige. Dessförinnan hade Johan flera olika ledande befattningar inom logistik, inköp och tillverkning hos olika konsumentproduktföretag.

Innehav i BONESUPPORT: 165 295 personaloptioner.

pdf JOHAN OLSSON

 

BONESUPPORT, en snabbväxande ledare inom området ortobiologi för hantering av bengraftsubstitut, kommer att lyfta fram de betydande framsteg som BONESUPPORT har gjort för att genomföra sin uppdaterade företagsstrategi på kapitalmarknadsdagarna, som hålls i Stockholm idag och i London imorgon.

BONESUPPORT utvecklad strategi är inriktad på 3 områden:

 • Innovation
 • Starka kliniska och HEOR-data
 • Effektiv kommersiell plattform

Bolaget har en stark ledningsgrupp och en stark finansiell ställning för att framgångsrikt kunna genomföra sin strategi.

 

Emil Billbäck, BONESUPPORTs VD kommenterade "Den strategiska genomsynen identifierade ett tydligt behov av att väsentligt optimera och stärka vår kommersiella plattform för att förverkliga den stora potentialen i våra CERAMENT-produkter. Vi har gjort stora framsteg när det gäller att bygga vårt eget amerikanska distributörsnätverk och vår egna kommersiella organisation börjar sälja CERAMENT BVF den 21 oktober. I Europa har vi utökat med kompetenta säljare för att öka vår penetration av stora indikationer som trauma. Jag är mycket nöjd med att vi har en tydligt fokuserad strategi för att vägleda oss de närmaste fem åren och att vi skapar en kommersiell plattform för att accelerera marknadspenetrationen av våra CERAMENT-produkter."

INNOVATION

Unikt produktutbud

Innovation har varit centralt för utvecklingen av BONESUPPORTs nuvarande unika produktutbud av syntetiska bengraftssubstitut. Bolaget investerar för att säkerställa att företaget fortsättningsvis har ett mycket differentierat produktutbud.

På kort och medellång sikt förstärker BONESUPPORT de produkter som utvecklas internt genom att förvärva produkter eller produktlicenser för att kunna erbjuda innovativa behandlingslösningar som kompletterar bolagets CERAMENT-portfölj. BONESUPPORT utvecklar också sin långsiktiga innovativa produktportfölj med fokus på förbättrad bentillväxt.

 

BONESUPPORT räknar med att regelbundet introducera nya produkter, inkluderande:

-          Nya kombinationsprodukter baserade på CERAMENT

-          CERAMENT procedurkit

-          Förvärvade eller inlicensierade produkter, som kommer att expandera och addera värde till vårt totala erbjudande

Bolaget har gjort goda framsteg med denna strategi och under året undertecknades viktiga strategiska avtal med Collagen Matrix och MTF Biologics. Dessa avtal kommer att göra det möjligt för BONESUPPORT att expandera sitt amerikanska produktutbud 2019 och att utveckla utvalda nya kombinationsprodukter på medellång sikt.

 

STARKA KLINISKA OCH HÄLSOEKONOMISKA DATA

Branschledande databas

BONESUPPORT har redan branschens ledande kliniska och prekliniska databas omfattande över 150 publikationer/abstrakt.

För att ytterligare stärka de kliniska data som stöder bolagets nyckelprodukter bedriver företaget två stora fas 1 kliniska studier:

-          CERTiFy, som jämför skillnaderna i smärta, livskvalitet och kostnaden för vård vid behandling av tibia-platåfraktur-associerade bendefekter med användandet av CERAMENT®BVF eller autograft

-          FORTIFY, som utvärderar säkerhet och effektivitet av CERAMENT G som en del av kirurgisk intervention av öppna diaphyseal tibial frakturer jämfört med standardbehandling.

 

I CERTiFY-studien avslutades rekryteringen av de planerade 136 patienterna i slutet av 2018. Denna studie är utformad för att generera randomiserade kliniska data som jämför CERAMENT BVF med autograft, det mest använda sättet att behandla hålrum i ben idag.

Positiva data från denna studie kan leda till en signifikant förändring av standarden för vård av patienter med bendefekter orsakade av benbrott. Initiala resultat från CERTiFy-studien förväntas i slutet av 2018 och publikation förväntas i början av 2019.

BONESUPPORTs viktigaste studie, FORTIFY, som är utformad för att stödja en planerad PMA-ansökan till FDA i USA för CERAMENT G 2020 följer plan med att slutföra patientrekryteringen 2019. Ett framgångsrikt resultat för denna studie och det potentiella godkännandet för CERAMENT G kommer kunna öppna möjligheten för kirurger i USA att använda denna behandling för traumapatienter som anses ha risk för att utveckla en beninfektion.

EFFEKTIV KOMMERSIELL PLATTFORM

Expandering av vår amerikanska och europeiska kommersiella plattform

 

USA

Bolaget har fattat det mycket viktiga beslutet att bygga ett eget nätverk av oberoende distributörer i USA. De främsta orsakerna till beslutet är

-          Ökad kontroll över vår verksamhet i USA, världens största ortopediska marknad

-          Tillgång till ett mycket större marknadssegment

-          Högre nettomarginaler

-          Bättre förmåga att driva försäljningen

-          Möjlighet att expandera portföljutbudet

-          Möjlighet till markandsinvestering inför lanseringen av CERAMENT G

 

BONESUPPORT avslutade det exklusiva distributionsavtalet för CERAMENT BVF med Zimmer Biomet (ZB) för den amerikanska marknaden i maj 2018. Enligt villkoren i detta avtal upphör ZBs exklusivitet den 20 oktober 2018. BONESUPPORT har redan ingått avtal med 18 distributörer av hög kvalitet som tillsammans förfogar över totalt 425 säljare. Den starkare och nya kommersiella plattformen kommer att vara redo att börja sälja och distribuera CERAMENT BVF från den 21 oktober 2018. Detta förbättrade distributionsnät kommer att stödjas av bolagets expanderade kommersiella team. Den nya kommersiella organisationen kommer att bearbeta de viktigaste amerikanska inköpsorganisationerna för att säkerställa CERAMENTs listning vid ett större antal sjukhus.

Europa
Bolaget är för närvarande i färd med att nästan fördubbla sitt säljteam på de fem viktiga europeiska marknaden där bolaget säljer direkt. Investeringen är avsedd att öka marknadspenetrationen av våra produkter, särskilt de antibiotikautsöndrande produkterna CERAMENT G och V, för stora indikationer som komplicerat trauma där det finns en stor marknadspotential. Vi har hittills rekryterat sju erfarna säljare av de tretton som vi meddelade att vi skulle anställa 2018. De flesta av dessa säljare har anställts i Tyskland, vilket är en viktig marknad för BONESUPPORT.

 

FRAMTIDSUTSIKT FÖRSÄLJNING

Vi förväntar oss att dessa initiativ, i USA och Europa, kommer att leda till en mycket stark tillväxt för BONESUPPORT 2019 och en årlig tillväxt efter 2019 på + 40%.

BONEUPPORT kommer att ge mer information om de viktigaste delarna i sin strategi som har beskrivits i detta pressmeddelande på kapitalmarknadsdagarna som kommer att hållas idag i Stockholm och i morgon i London. Talare vid dessa händelser från BONESUPPORTs ledningsgrupp kommer att vara VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg, Dr Michael Diefenbeck, head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O'Donnell, General Manager and Executive Vice President, North America.

Kapitalmarknadsdagarna kommer också att innehålla presentationer om den kliniska användningen av CERAMENT-produkter från:

 • Anders Jönsson, Ortopedisk kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Stockholm, och
 • Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital i London

 

Kapitalmarknadsdagen i Stockholm kommer att spelas in via en webcast och presenteras online, ytterligare information om evenemanget finns på bolagets webbplats www.bonesupport.com, se länk https://www.bonesupport.com/en-eu/events-investorsp/

 

" target="_blank">pdf  

BONESUPPORT, en snabbväxande ledare inom området ortobiologi för hantering av bengraftsubstitut, kommer att lyfta fram de betydande framsteg som BONESUPPORT har gjort för att genomföra sin uppdaterade företagsstrategi på kapitalmarknadsdagarna, som hålls i Stockholm idag och i London imorgon.

BONESUPPORT utvecklad strategi är inriktad på 3 områden:

 • Innovation
 • Starka kliniska och HEOR-data
 • Effektiv kommersiell plattform

Bolaget har en stark ledningsgrupp och en stark finansiell ställning för att framgångsrikt kunna genomföra sin strategi.

 

Emil Billbäck, BONESUPPORTs VD kommenterade "Den strategiska genomsynen identifierade ett tydligt behov av att väsentligt optimera och stärka vår kommersiella plattform för att förverkliga den stora potentialen i våra CERAMENT-produkter. Vi har gjort stora framsteg när det gäller att bygga vårt eget amerikanska distributörsnätverk och vår egna kommersiella organisation börjar sälja CERAMENT BVF den 21 oktober. I Europa har vi utökat med kompetenta säljare för att öka vår penetration av stora indikationer som trauma. Jag är mycket nöjd med att vi har en tydligt fokuserad strategi för att vägleda oss de närmaste fem åren och att vi skapar en kommersiell plattform för att accelerera marknadspenetrationen av våra CERAMENT-produkter."

INNOVATION

Unikt produktutbud

Innovation har varit centralt för utvecklingen av BONESUPPORTs nuvarande unika produktutbud av syntetiska bengraftssubstitut. Bolaget investerar för att säkerställa att företaget fortsättningsvis har ett mycket differentierat produktutbud.

På kort och medellång sikt förstärker BONESUPPORT de produkter som utvecklas internt genom att förvärva produkter eller produktlicenser för att kunna erbjuda innovativa behandlingslösningar som kompletterar bolagets CERAMENT-portfölj. BONESUPPORT utvecklar också sin långsiktiga innovativa produktportfölj med fokus på förbättrad bentillväxt.

 

BONESUPPORT räknar med att regelbundet introducera nya produkter, inkluderande:

-          Nya kombinationsprodukter baserade på CERAMENT

-          CERAMENT procedurkit

-          Förvärvade eller inlicensierade produkter, som kommer att expandera och addera värde till vårt totala erbjudande

Bolaget har gjort goda framsteg med denna strategi och under året undertecknades viktiga strategiska avtal med Collagen Matrix och MTF Biologics. Dessa avtal kommer att göra det möjligt för BONESUPPORT att expandera sitt amerikanska produktutbud 2019 och att utveckla utvalda nya kombinationsprodukter på medellång sikt.

 

STARKA KLINISKA OCH HÄLSOEKONOMISKA DATA

Branschledande databas

BONESUPPORT har redan branschens ledande kliniska och prekliniska databas omfattande över 150 publikationer/abstrakt.

För att ytterligare stärka de kliniska data som stöder bolagets nyckelprodukter bedriver företaget två stora fas 1 kliniska studier:

-          CERTiFy, som jämför skillnaderna i smärta, livskvalitet och kostnaden för vård vid behandling av tibia-platåfraktur-associerade bendefekter med användandet av CERAMENT®BVF eller autograft

-          FORTIFY, som utvärderar säkerhet och effektivitet av CERAMENT G som en del av kirurgisk intervention av öppna diaphyseal tibial frakturer jämfört med standardbehandling.

 

I CERTiFY-studien avslutades rekryteringen av de planerade 136 patienterna i slutet av 2018. Denna studie är utformad för att generera randomiserade kliniska data som jämför CERAMENT BVF med autograft, det mest använda sättet att behandla hålrum i ben idag.

Positiva data från denna studie kan leda till en signifikant förändring av standarden för vård av patienter med bendefekter orsakade av benbrott. Initiala resultat från CERTiFy-studien förväntas i slutet av 2018 och publikation förväntas i början av 2019.

BONESUPPORTs viktigaste studie, FORTIFY, som är utformad för att stödja en planerad PMA-ansökan till FDA i USA för CERAMENT G 2020 följer plan med att slutföra patientrekryteringen 2019. Ett framgångsrikt resultat för denna studie och det potentiella godkännandet för CERAMENT G kommer kunna öppna möjligheten för kirurger i USA att använda denna behandling för traumapatienter som anses ha risk för att utveckla en beninfektion.

EFFEKTIV KOMMERSIELL PLATTFORM

Expandering av vår amerikanska och europeiska kommersiella plattform

 

USA

Bolaget har fattat det mycket viktiga beslutet att bygga ett eget nätverk av oberoende distributörer i USA. De främsta orsakerna till beslutet är

-          Ökad kontroll över vår verksamhet i USA, världens största ortopediska marknad

-          Tillgång till ett mycket större marknadssegment

-          Högre nettomarginaler

-          Bättre förmåga att driva försäljningen

-          Möjlighet att expandera portföljutbudet

-          Möjlighet till markandsinvestering inför lanseringen av CERAMENT G

 

BONESUPPORT avslutade det exklusiva distributionsavtalet för CERAMENT BVF med Zimmer Biomet (ZB) för den amerikanska marknaden i maj 2018. Enligt villkoren i detta avtal upphör ZBs exklusivitet den 20 oktober 2018. BONESUPPORT har redan ingått avtal med 18 distributörer av hög kvalitet som tillsammans förfogar över totalt 425 säljare. Den starkare och nya kommersiella plattformen kommer att vara redo att börja sälja och distribuera CERAMENT BVF från den 21 oktober 2018. Detta förbättrade distributionsnät kommer att stödjas av bolagets expanderade kommersiella team. Den nya kommersiella organisationen kommer att bearbeta de viktigaste amerikanska inköpsorganisationerna för att säkerställa CERAMENTs listning vid ett större antal sjukhus.

Europa
Bolaget är för närvarande i färd med att nästan fördubbla sitt säljteam på de fem viktiga europeiska marknaden där bolaget säljer direkt. Investeringen är avsedd att öka marknadspenetrationen av våra produkter, särskilt de antibiotikautsöndrande produkterna CERAMENT G och V, för stora indikationer som komplicerat trauma där det finns en stor marknadspotential. Vi har hittills rekryterat sju erfarna säljare av de tretton som vi meddelade att vi skulle anställa 2018. De flesta av dessa säljare har anställts i Tyskland, vilket är en viktig marknad för BONESUPPORT.

 

FRAMTIDSUTSIKT FÖRSÄLJNING

Vi förväntar oss att dessa initiativ, i USA och Europa, kommer att leda till en mycket stark tillväxt för BONESUPPORT 2019 och en årlig tillväxt efter 2019 på + 40%.

BONEUPPORT kommer att ge mer information om de viktigaste delarna i sin strategi som har beskrivits i detta pressmeddelande på kapitalmarknadsdagarna som kommer att hållas idag i Stockholm och i morgon i London. Talare vid dessa händelser från BONESUPPORTs ledningsgrupp kommer att vara VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg, Dr Michael Diefenbeck, head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O'Donnell, General Manager and Executive Vice President, North America.

Kapitalmarknadsdagarna kommer också att innehålla presentationer om den kliniska användningen av CERAMENT-produkter från:

 • Anders Jönsson, Ortopedisk kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Stockholm, och
 • Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital i London

 

Kapitalmarknadsdagen i Stockholm kommer att spelas in via en webcast och presenteras online, ytterligare information om evenemanget finns på bolagets webbplats www.bonesupport.com, se länk https://www.bonesupport.com/en-eu/events-investorsp/

 

" target="_blank">19 september 2018

 

BONESUPPORT, en snabbväxande ledare inom området ortobiologi för hantering av bengraftsubstitut, kommer att lyfta fram de betydande framsteg som BONESUPPORT har gjort för att genomföra sin uppdaterade företagsstrategi på kapitalmarknadsdagarna, som hålls i Stockholm idag och i London imorgon.

BONESUPPORT utvecklad strategi är inriktad på 3 områden:

 • Innovation
 • Starka kliniska och HEOR-data
 • Effektiv kommersiell plattform

Bolaget har en stark ledningsgrupp och en stark finansiell ställning för att framgångsrikt kunna genomföra sin strategi.

 

Emil Billbäck, BONESUPPORTs VD kommenterade "Den strategiska genomsynen identifierade ett tydligt behov av att väsentligt optimera och stärka vår kommersiella plattform för att förverkliga den stora potentialen i våra CERAMENT-produkter. Vi har gjort stora framsteg när det gäller att bygga vårt eget amerikanska distributörsnätverk och vår egna kommersiella organisation börjar sälja CERAMENT BVF den 21 oktober. I Europa har vi utökat med kompetenta säljare för att öka vår penetration av stora indikationer som trauma. Jag är mycket nöjd med att vi har en tydligt fokuserad strategi för att vägleda oss de närmaste fem åren och att vi skapar en kommersiell plattform för att accelerera marknadspenetrationen av våra CERAMENT-produkter."

INNOVATION

Unikt produktutbud

Innovation har varit centralt för utvecklingen av BONESUPPORTs nuvarande unika produktutbud av syntetiska bengraftssubstitut. Bolaget investerar för att säkerställa att företaget fortsättningsvis har ett mycket differentierat produktutbud.

På kort och medellång sikt förstärker BONESUPPORT de produkter som utvecklas internt genom att förvärva produkter eller produktlicenser för att kunna erbjuda innovativa behandlingslösningar som kompletterar bolagets CERAMENT-portfölj. BONESUPPORT utvecklar också sin långsiktiga innovativa produktportfölj med fokus på förbättrad bentillväxt.

 

BONESUPPORT räknar med att regelbundet introducera nya produkter, inkluderande:

-          Nya kombinationsprodukter baserade på CERAMENT

-          CERAMENT procedurkit

-          Förvärvade eller inlicensierade produkter, som kommer att expandera och addera värde till vårt totala erbjudande

Bolaget har gjort goda framsteg med denna strategi och under året undertecknades viktiga strategiska avtal med Collagen Matrix och MTF Biologics. Dessa avtal kommer att göra det möjligt för BONESUPPORT att expandera sitt amerikanska produktutbud 2019 och att utveckla utvalda nya kombinationsprodukter på medellång sikt.

 

STARKA KLINISKA OCH HÄLSOEKONOMISKA DATA

Branschledande databas

BONESUPPORT har redan branschens ledande kliniska och prekliniska databas omfattande över 150 publikationer/abstrakt.

För att ytterligare stärka de kliniska data som stöder bolagets nyckelprodukter bedriver företaget två stora fas 1 kliniska studier:

-          CERTiFy, som jämför skillnaderna i smärta, livskvalitet och kostnaden för vård vid behandling av tibia-platåfraktur-associerade bendefekter med användandet av CERAMENT®BVF eller autograft

-          FORTIFY, som utvärderar säkerhet och effektivitet av CERAMENT G som en del av kirurgisk intervention av öppna diaphyseal tibial frakturer jämfört med standardbehandling.

 

I CERTiFY-studien avslutades rekryteringen av de planerade 136 patienterna i slutet av 2018. Denna studie är utformad för att generera randomiserade kliniska data som jämför CERAMENT BVF med autograft, det mest använda sättet att behandla hålrum i ben idag.

Positiva data från denna studie kan leda till en signifikant förändring av standarden för vård av patienter med bendefekter orsakade av benbrott. Initiala resultat från CERTiFy-studien förväntas i slutet av 2018 och publikation förväntas i början av 2019.

BONESUPPORTs viktigaste studie, FORTIFY, som är utformad för att stödja en planerad PMA-ansökan till FDA i USA för CERAMENT G 2020 följer plan med att slutföra patientrekryteringen 2019. Ett framgångsrikt resultat för denna studie och det potentiella godkännandet för CERAMENT G kommer kunna öppna möjligheten för kirurger i USA att använda denna behandling för traumapatienter som anses ha risk för att utveckla en beninfektion.

EFFEKTIV KOMMERSIELL PLATTFORM

Expandering av vår amerikanska och europeiska kommersiella plattform

 

USA

Bolaget har fattat det mycket viktiga beslutet att bygga ett eget nätverk av oberoende distributörer i USA. De främsta orsakerna till beslutet är

-          Ökad kontroll över vår verksamhet i USA, världens största ortopediska marknad

-          Tillgång till ett mycket större marknadssegment

-          Högre nettomarginaler

-          Bättre förmåga att driva försäljningen

-          Möjlighet att expandera portföljutbudet

-          Möjlighet till markandsinvestering inför lanseringen av CERAMENT G

 

BONESUPPORT avslutade det exklusiva distributionsavtalet för CERAMENT BVF med Zimmer Biomet (ZB) för den amerikanska marknaden i maj 2018. Enligt villkoren i detta avtal upphör ZBs exklusivitet den 20 oktober 2018. BONESUPPORT har redan ingått avtal med 18 distributörer av hög kvalitet som tillsammans förfogar över totalt 425 säljare. Den starkare och nya kommersiella plattformen kommer att vara redo att börja sälja och distribuera CERAMENT BVF från den 21 oktober 2018. Detta förbättrade distributionsnät kommer att stödjas av bolagets expanderade kommersiella team. Den nya kommersiella organisationen kommer att bearbeta de viktigaste amerikanska inköpsorganisationerna för att säkerställa CERAMENTs listning vid ett större antal sjukhus.

Europa
Bolaget är för närvarande i färd med att nästan fördubbla sitt säljteam på de fem viktiga europeiska marknaden där bolaget säljer direkt. Investeringen är avsedd att öka marknadspenetrationen av våra produkter, särskilt de antibiotikautsöndrande produkterna CERAMENT G och V, för stora indikationer som komplicerat trauma där det finns en stor marknadspotential. Vi har hittills rekryterat sju erfarna säljare av de tretton som vi meddelade att vi skulle anställa 2018. De flesta av dessa säljare har anställts i Tyskland, vilket är en viktig marknad för BONESUPPORT.

 

FRAMTIDSUTSIKT FÖRSÄLJNING

Vi förväntar oss att dessa initiativ, i USA och Europa, kommer att leda till en mycket stark tillväxt för BONESUPPORT 2019 och en årlig tillväxt efter 2019 på + 40%.

BONEUPPORT kommer att ge mer information om de viktigaste delarna i sin strategi som har beskrivits i detta pressmeddelande på kapitalmarknadsdagarna som kommer att hållas idag i Stockholm och i morgon i London. Talare vid dessa händelser från BONESUPPORTs ledningsgrupp kommer att vara VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg, Dr Michael Diefenbeck, head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O'Donnell, General Manager and Executive Vice President, North America.

Kapitalmarknadsdagarna kommer också att innehålla presentationer om den kliniska användningen av CERAMENT-produkter från:

 • Anders Jönsson, Ortopedisk kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Stockholm, och
 • Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital i London

 

Kapitalmarknadsdagen i Stockholm kommer att spelas in via en webcast och presenteras online, ytterligare information om evenemanget finns på bolagets webbplats www.bonesupport.com, se länk https://www.bonesupport.com/en-eu/events-investorsp/

 

" target="_blank">pdf  

BONESUPPORT, en snabbväxande ledare inom området ortobiologi för hantering av bengraftsubstitut, kommer att lyfta fram de betydande framsteg som BONESUPPORT har gjort för att genomföra sin uppdaterade företagsstrategi på kapitalmarknadsdagarna, som hålls i Stockholm idag och i London imorgon.

BONESUPPORT utvecklad strategi är inriktad på 3 områden:

 • Innovation
 • Starka kliniska och HEOR-data
 • Effektiv kommersiell plattform

Bolaget har en stark ledningsgrupp och en stark finansiell ställning för att framgångsrikt kunna genomföra sin strategi.

 

Emil Billbäck, BONESUPPORTs VD kommenterade "Den strategiska genomsynen identifierade ett tydligt behov av att väsentligt optimera och stärka vår kommersiella plattform för att förverkliga den stora potentialen i våra CERAMENT-produkter. Vi har gjort stora framsteg när det gäller att bygga vårt eget amerikanska distributörsnätverk och vår egna kommersiella organisation börjar sälja CERAMENT BVF den 21 oktober. I Europa har vi utökat med kompetenta säljare för att öka vår penetration av stora indikationer som trauma. Jag är mycket nöjd med att vi har en tydligt fokuserad strategi för att vägleda oss de närmaste fem åren och att vi skapar en kommersiell plattform för att accelerera marknadspenetrationen av våra CERAMENT-produkter."

INNOVATION

Unikt produktutbud

Innovation har varit centralt för utvecklingen av BONESUPPORTs nuvarande unika produktutbud av syntetiska bengraftssubstitut. Bolaget investerar för att säkerställa att företaget fortsättningsvis har ett mycket differentierat produktutbud.

På kort och medellång sikt förstärker BONESUPPORT de produkter som utvecklas internt genom att förvärva produkter eller produktlicenser för att kunna erbjuda innovativa behandlingslösningar som kompletterar bolagets CERAMENT-portfölj. BONESUPPORT utvecklar också sin långsiktiga innovativa produktportfölj med fokus på förbättrad bentillväxt.

 

BONESUPPORT räknar med att regelbundet introducera nya produkter, inkluderande:

-          Nya kombinationsprodukter baserade på CERAMENT

-          CERAMENT procedurkit

-          Förvärvade eller inlicensierade produkter, som kommer att expandera och addera värde till vårt totala erbjudande

Bolaget har gjort goda framsteg med denna strategi och under året undertecknades viktiga strategiska avtal med Collagen Matrix och MTF Biologics. Dessa avtal kommer att göra det möjligt för BONESUPPORT att expandera sitt amerikanska produktutbud 2019 och att utveckla utvalda nya kombinationsprodukter på medellång sikt.

 

STARKA KLINISKA OCH HÄLSOEKONOMISKA DATA

Branschledande databas

BONESUPPORT har redan branschens ledande kliniska och prekliniska databas omfattande över 150 publikationer/abstrakt.

För att ytterligare stärka de kliniska data som stöder bolagets nyckelprodukter bedriver företaget två stora fas 1 kliniska studier:

-          CERTiFy, som jämför skillnaderna i smärta, livskvalitet och kostnaden för vård vid behandling av tibia-platåfraktur-associerade bendefekter med användandet av CERAMENT®BVF eller autograft

-          FORTIFY, som utvärderar säkerhet och effektivitet av CERAMENT G som en del av kirurgisk intervention av öppna diaphyseal tibial frakturer jämfört med standardbehandling.

 

I CERTiFY-studien avslutades rekryteringen av de planerade 136 patienterna i slutet av 2018. Denna studie är utformad för att generera randomiserade kliniska data som jämför CERAMENT BVF med autograft, det mest använda sättet att behandla hålrum i ben idag.

Positiva data från denna studie kan leda till en signifikant förändring av standarden för vård av patienter med bendefekter orsakade av benbrott. Initiala resultat från CERTiFy-studien förväntas i slutet av 2018 och publikation förväntas i början av 2019.

BONESUPPORTs viktigaste studie, FORTIFY, som är utformad för att stödja en planerad PMA-ansökan till FDA i USA för CERAMENT G 2020 följer plan med att slutföra patientrekryteringen 2019. Ett framgångsrikt resultat för denna studie och det potentiella godkännandet för CERAMENT G kommer kunna öppna möjligheten för kirurger i USA att använda denna behandling för traumapatienter som anses ha risk för att utveckla en beninfektion.

EFFEKTIV KOMMERSIELL PLATTFORM

Expandering av vår amerikanska och europeiska kommersiella plattform

 

USA

Bolaget har fattat det mycket viktiga beslutet att bygga ett eget nätverk av oberoende distributörer i USA. De främsta orsakerna till beslutet är

-          Ökad kontroll över vår verksamhet i USA, världens största ortopediska marknad

-          Tillgång till ett mycket större marknadssegment

-          Högre nettomarginaler

-          Bättre förmåga att driva försäljningen

-          Möjlighet att expandera portföljutbudet

-          Möjlighet till markandsinvestering inför lanseringen av CERAMENT G

 

BONESUPPORT avslutade det exklusiva distributionsavtalet för CERAMENT BVF med Zimmer Biomet (ZB) för den amerikanska marknaden i maj 2018. Enligt villkoren i detta avtal upphör ZBs exklusivitet den 20 oktober 2018. BONESUPPORT har redan ingått avtal med 18 distributörer av hög kvalitet som tillsammans förfogar över totalt 425 säljare. Den starkare och nya kommersiella plattformen kommer att vara redo att börja sälja och distribuera CERAMENT BVF från den 21 oktober 2018. Detta förbättrade distributionsnät kommer att stödjas av bolagets expanderade kommersiella team. Den nya kommersiella organisationen kommer att bearbeta de viktigaste amerikanska inköpsorganisationerna för att säkerställa CERAMENTs listning vid ett större antal sjukhus.

Europa
Bolaget är för närvarande i färd med att nästan fördubbla sitt säljteam på de fem viktiga europeiska marknaden där bolaget säljer direkt. Investeringen är avsedd att öka marknadspenetrationen av våra produkter, särskilt de antibiotikautsöndrande produkterna CERAMENT G och V, för stora indikationer som komplicerat trauma där det finns en stor marknadspotential. Vi har hittills rekryterat sju erfarna säljare av de tretton som vi meddelade att vi skulle anställa 2018. De flesta av dessa säljare har anställts i Tyskland, vilket är en viktig marknad för BONESUPPORT.

 

FRAMTIDSUTSIKT FÖRSÄLJNING

Vi förväntar oss att dessa initiativ, i USA och Europa, kommer att leda till en mycket stark tillväxt för BONESUPPORT 2019 och en årlig tillväxt efter 2019 på + 40%.

BONEUPPORT kommer att ge mer information om de viktigaste delarna i sin strategi som har beskrivits i detta pressmeddelande på kapitalmarknadsdagarna som kommer att hållas idag i Stockholm och i morgon i London. Talare vid dessa händelser från BONESUPPORTs ledningsgrupp kommer att vara VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg, Dr Michael Diefenbeck, head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O'Donnell, General Manager and Executive Vice President, North America.

Kapitalmarknadsdagarna kommer också att innehålla presentationer om den kliniska användningen av CERAMENT-produkter från:

 • Anders Jönsson, Ortopedisk kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Stockholm, och
 • Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital i London

 

Kapitalmarknadsdagen i Stockholm kommer att spelas in via en webcast och presenteras online, ytterligare information om evenemanget finns på bolagets webbplats www.bonesupport.com, se länk https://www.bonesupport.com/en-eu/events-investorsp/

 

" target="_blank">19 september 2018

Lund, Sverige, 07:30 CET, 6 september 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att sammanfattningar angående klinisk forskning i användandet av företagets CERAMENT-produktutbud kommer att presenteras vid det 37:e European Bone & Joint Infection Society (EBJIS) mötet, som äger rum den 6 september i Helsingfors, Finland. EBJIS är den viktigaste europeiska kongressen för läkare och kirurger som behandlar patienter med beninfektioner.

 

EBJIS årsmöte kommer att presentera 11 sammanfattningar som belyser forskning och kliniska rön om CERAMENT®|G och CERAMENT® V inom indikationerna trauma, kronisk osteomyelit och diabetisk fot.

BONESUPPORT är Platinum Sponsor av evenemanget och kommer vara värd för ett företagssponsrat symposium med presentationer från Oxford University Hopsitals (Martin McNally och Jamie Ferguson) och University Hospitals Leuven (Willem-Jan Metsemakers).

 

Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT kommenterade: ”Forskning och klinisk data som presenteras belyser det växande intresset för användning av CERAMENT G och V baserat på oöverträffade fördelar för patienter och kirurger. Det är en spännande tid för BONESUPPORT med CERAMENT G som nyligen blivit godkänd för användning i Canada.”

CERAMENT G och CERAMENT V är de enda CE-märkta injicerbara antibiotikafrisättande benvävnadssubstitut som lokalt utsöndrar en kontinuerlig dos av gentamicin respektive vancomycin.

Både CERAMENT G och CERAMENT V levererar en initial hög koncentration av antibiotika till bendefekten och sedan en jämn och konstant dos som håller sig över den minsta hämmande koncentrationen (MIC) för att främja och skydda benläkning och återuppbyggnad.

Företaget genomför för närvarande den kliniska studien FORTIFY för att bedöma CERAMENT G:s förmåga att förbättra rådande behandlingsstandard av patienter med öppen tibia-platåfraktur. Studiens primära endpoint innefattar frånvaron av djup infektion vid frakturstället samt undvikande av sekundära procedurer för att läka frakturen. Studien kommer även utvärdera säkerheten hos CERAMENT G vid behandling av dessa patienter. Studien kommer att inkludera 230 patienter med 30 center i USA och Europa.

 

Positiva data från FORTIFY-studien kommer att ingå i BONESUPPORTs PMA-ansökan avseende CERAMENT G i USA där produkten förväntas lanseras år 2021.

 

" target="_blank">pdf
Lund, Sverige, 07:30 CET, 6 september 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att sammanfattningar angående klinisk forskning i användandet av företagets CERAMENT-produktutbud kommer att presenteras vid det 37:e European Bone & Joint Infection Society (EBJIS) mötet, som äger rum den 6 september i Helsingfors, Finland. EBJIS är den viktigaste europeiska kongressen för läkare och kirurger som behandlar patienter med beninfektioner.

 

EBJIS årsmöte kommer att presentera 11 sammanfattningar som belyser forskning och kliniska rön om CERAMENT®|G och CERAMENT® V inom indikationerna trauma, kronisk osteomyelit och diabetisk fot.

BONESUPPORT är Platinum Sponsor av evenemanget och kommer vara värd för ett företagssponsrat symposium med presentationer från Oxford University Hopsitals (Martin McNally och Jamie Ferguson) och University Hospitals Leuven (Willem-Jan Metsemakers).

 

Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT kommenterade: ”Forskning och klinisk data som presenteras belyser det växande intresset för användning av CERAMENT G och V baserat på oöverträffade fördelar för patienter och kirurger. Det är en spännande tid för BONESUPPORT med CERAMENT G som nyligen blivit godkänd för användning i Canada.”

CERAMENT G och CERAMENT V är de enda CE-märkta injicerbara antibiotikafrisättande benvävnadssubstitut som lokalt utsöndrar en kontinuerlig dos av gentamicin respektive vancomycin.

Både CERAMENT G och CERAMENT V levererar en initial hög koncentration av antibiotika till bendefekten och sedan en jämn och konstant dos som håller sig över den minsta hämmande koncentrationen (MIC) för att främja och skydda benläkning och återuppbyggnad.

Företaget genomför för närvarande den kliniska studien FORTIFY för att bedöma CERAMENT G:s förmåga att förbättra rådande behandlingsstandard av patienter med öppen tibia-platåfraktur. Studiens primära endpoint innefattar frånvaron av djup infektion vid frakturstället samt undvikande av sekundära procedurer för att läka frakturen. Studien kommer även utvärdera säkerheten hos CERAMENT G vid behandling av dessa patienter. Studien kommer att inkludera 230 patienter med 30 center i USA och Europa.

 

Positiva data från FORTIFY-studien kommer att ingå i BONESUPPORTs PMA-ansökan avseende CERAMENT G i USA där produkten förväntas lanseras år 2021.

 

" target="_blank">6 september 2018

Lund, Sverige, 07:30 CET, 6 september 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att sammanfattningar angående klinisk forskning i användandet av företagets CERAMENT-produktutbud kommer att presenteras vid det 37:e European Bone & Joint Infection Society (EBJIS) mötet, som äger rum den 6 september i Helsingfors, Finland. EBJIS är den viktigaste europeiska kongressen för läkare och kirurger som behandlar patienter med beninfektioner.

 

EBJIS årsmöte kommer att presentera 11 sammanfattningar som belyser forskning och kliniska rön om CERAMENT®|G och CERAMENT® V inom indikationerna trauma, kronisk osteomyelit och diabetisk fot.

BONESUPPORT är Platinum Sponsor av evenemanget och kommer vara värd för ett företagssponsrat symposium med presentationer från Oxford University Hopsitals (Martin McNally och Jamie Ferguson) och University Hospitals Leuven (Willem-Jan Metsemakers).

 

Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT kommenterade: ”Forskning och klinisk data som presenteras belyser det växande intresset för användning av CERAMENT G och V baserat på oöverträffade fördelar för patienter och kirurger. Det är en spännande tid för BONESUPPORT med CERAMENT G som nyligen blivit godkänd för användning i Canada.”

CERAMENT G och CERAMENT V är de enda CE-märkta injicerbara antibiotikafrisättande benvävnadssubstitut som lokalt utsöndrar en kontinuerlig dos av gentamicin respektive vancomycin.

Både CERAMENT G och CERAMENT V levererar en initial hög koncentration av antibiotika till bendefekten och sedan en jämn och konstant dos som håller sig över den minsta hämmande koncentrationen (MIC) för att främja och skydda benläkning och återuppbyggnad.

Företaget genomför för närvarande den kliniska studien FORTIFY för att bedöma CERAMENT G:s förmåga att förbättra rådande behandlingsstandard av patienter med öppen tibia-platåfraktur. Studiens primära endpoint innefattar frånvaron av djup infektion vid frakturstället samt undvikande av sekundära procedurer för att läka frakturen. Studien kommer även utvärdera säkerheten hos CERAMENT G vid behandling av dessa patienter. Studien kommer att inkludera 230 patienter med 30 center i USA och Europa.

 

Positiva data från FORTIFY-studien kommer att ingå i BONESUPPORTs PMA-ansökan avseende CERAMENT G i USA där produkten förväntas lanseras år 2021.

 

" target="_blank">pdf
Lund, Sverige, 07:30 CET, 6 september 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att sammanfattningar angående klinisk forskning i användandet av företagets CERAMENT-produktutbud kommer att presenteras vid det 37:e European Bone & Joint Infection Society (EBJIS) mötet, som äger rum den 6 september i Helsingfors, Finland. EBJIS är den viktigaste europeiska kongressen för läkare och kirurger som behandlar patienter med beninfektioner.

 

EBJIS årsmöte kommer att presentera 11 sammanfattningar som belyser forskning och kliniska rön om CERAMENT®|G och CERAMENT® V inom indikationerna trauma, kronisk osteomyelit och diabetisk fot.

BONESUPPORT är Platinum Sponsor av evenemanget och kommer vara värd för ett företagssponsrat symposium med presentationer från Oxford University Hopsitals (Martin McNally och Jamie Ferguson) och University Hospitals Leuven (Willem-Jan Metsemakers).

 

Emil Billbäck, VD på BONESUPPORT kommenterade: ”Forskning och klinisk data som presenteras belyser det växande intresset för användning av CERAMENT G och V baserat på oöverträffade fördelar för patienter och kirurger. Det är en spännande tid för BONESUPPORT med CERAMENT G som nyligen blivit godkänd för användning i Canada.”

CERAMENT G och CERAMENT V är de enda CE-märkta injicerbara antibiotikafrisättande benvävnadssubstitut som lokalt utsöndrar en kontinuerlig dos av gentamicin respektive vancomycin.

Både CERAMENT G och CERAMENT V levererar en initial hög koncentration av antibiotika till bendefekten och sedan en jämn och konstant dos som håller sig över den minsta hämmande koncentrationen (MIC) för att främja och skydda benläkning och återuppbyggnad.

Företaget genomför för närvarande den kliniska studien FORTIFY för att bedöma CERAMENT G:s förmåga att förbättra rådande behandlingsstandard av patienter med öppen tibia-platåfraktur. Studiens primära endpoint innefattar frånvaron av djup infektion vid frakturstället samt undvikande av sekundära procedurer för att läka frakturen. Studien kommer även utvärdera säkerheten hos CERAMENT G vid behandling av dessa patienter. Studien kommer att inkludera 230 patienter med 30 center i USA och Europa.

 

Positiva data från FORTIFY-studien kommer att ingå i BONESUPPORTs PMA-ansökan avseende CERAMENT G i USA där produkten förväntas lanseras år 2021.

 

" target="_blank">6 september 2018

Lund, Sverige, 15:00 CET, 5 september 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in journalister, analytiker och investerare till kapitalmarknadsdagarna i Stockholm och London.

19 september 2018 kl. 9:00 am – 12.00 pm Stockholm 
(IVA konferenscenter - Wennströmsalen Grev Turegatan 16)
 
20 september 2018 kl. 9:30 am – 12.30 pm London
(Citigate Dewe Rogerson, 3 London Wall Buildings, London Wall, London EC2M 5SY) 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir Emil Billbäck VD, Björn Westberg CFO, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America. Kapitalmarknadsdagarna kommer också att inkludera en presentation rörande “CERAMENT in clinical application” i Stockholm av Anders Jönsson, Senior Consultant Orthopedic Surgeon på Sahlgrenska University Hospital och i London av Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital, London.

 

Agendan* visas nedan:

Sep 19 Stockholm

Sep 20 London

 

09.00

09.30

Introduction

 

 

CERAMENT platform

 

 

CERAMENT in clinical application

 

 

Market opportunity

 

 

Q&A

10.05-10.20

10.35-10.50

Coffe break

10.20

10.50

Strategy

 

 

Product innovation

 

 

Generating clinical data

 

 

Our HEOR activities

 

 

EUROW commercial platform

 

 

US commercial platform

11.30

12.00

Financial overview

 

 

Wrap-up

 

 

Q&A

 • Preliminärt

 

Kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Ytterligare information tillhandahålls på bolagets hemsida inför kapitalmarknadsdagarna. Vänligen registrera med följande länk https://www.bonesupport.com/en-eu/calendar/ senast 14 september. Evenemanget i Stockholm kommer att ledas av Charlotte Stjerngren. Evenemanget kommer att websändas. Mer information kommer tillhandahållas via samma länk inför webbsändningen.

 

 

" target="_blank">pdf Lund, Sverige, 15:00 CET, 5 september 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in journalister, analytiker och investerare till kapitalmarknadsdagarna i Stockholm och London.

19 september 2018 kl. 9:00 am – 12.00 pm Stockholm 
(IVA konferenscenter - Wennströmsalen Grev Turegatan 16)
 
20 september 2018 kl. 9:30 am – 12.30 pm London
(Citigate Dewe Rogerson, 3 London Wall Buildings, London Wall, London EC2M 5SY) 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir Emil Billbäck VD, Björn Westberg CFO, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America. Kapitalmarknadsdagarna kommer också att inkludera en presentation rörande “CERAMENT in clinical application” i Stockholm av Anders Jönsson, Senior Consultant Orthopedic Surgeon på Sahlgrenska University Hospital och i London av Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital, London.

 

Agendan* visas nedan:

Sep 19 Stockholm

Sep 20 London

 

09.00

09.30

Introduction

 

 

CERAMENT platform

 

 

CERAMENT in clinical application

 

 

Market opportunity

 

 

Q&A

10.05-10.20

10.35-10.50

Coffe break

10.20

10.50

Strategy

 

 

Product innovation

 

 

Generating clinical data

 

 

Our HEOR activities

 

 

EUROW commercial platform

 

 

US commercial platform

11.30

12.00

Financial overview

 

 

Wrap-up

 

 

Q&A

 • Preliminärt

 

Kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Ytterligare information tillhandahålls på bolagets hemsida inför kapitalmarknadsdagarna. Vänligen registrera med följande länk https://www.bonesupport.com/en-eu/calendar/ senast 14 september. Evenemanget i Stockholm kommer att ledas av Charlotte Stjerngren. Evenemanget kommer att websändas. Mer information kommer tillhandahållas via samma länk inför webbsändningen.

 

 

" target="_blank">5 september 2018

Lund, Sverige, 15:00 CET, 5 september 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in journalister, analytiker och investerare till kapitalmarknadsdagarna i Stockholm och London.

19 september 2018 kl. 9:00 am – 12.00 pm Stockholm 
(IVA konferenscenter - Wennströmsalen Grev Turegatan 16)
 
20 september 2018 kl. 9:30 am – 12.30 pm London
(Citigate Dewe Rogerson, 3 London Wall Buildings, London Wall, London EC2M 5SY) 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir Emil Billbäck VD, Björn Westberg CFO, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America. Kapitalmarknadsdagarna kommer också att inkludera en presentation rörande “CERAMENT in clinical application” i Stockholm av Anders Jönsson, Senior Consultant Orthopedic Surgeon på Sahlgrenska University Hospital och i London av Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital, London.

 

Agendan* visas nedan:

Sep 19 Stockholm

Sep 20 London

 

09.00

09.30

Introduction

 

 

CERAMENT platform

 

 

CERAMENT in clinical application

 

 

Market opportunity

 

 

Q&A

10.05-10.20

10.35-10.50

Coffe break

10.20

10.50

Strategy

 

 

Product innovation

 

 

Generating clinical data

 

 

Our HEOR activities

 

 

EUROW commercial platform

 

 

US commercial platform

11.30

12.00

Financial overview

 

 

Wrap-up

 

 

Q&A

 • Preliminärt

 

Kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Ytterligare information tillhandahålls på bolagets hemsida inför kapitalmarknadsdagarna. Vänligen registrera med följande länk https://www.bonesupport.com/en-eu/calendar/ senast 14 september. Evenemanget i Stockholm kommer att ledas av Charlotte Stjerngren. Evenemanget kommer att websändas. Mer information kommer tillhandahållas via samma länk inför webbsändningen.

 

 

" target="_blank">pdf Lund, Sverige, 15:00 CET, 5 september 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in journalister, analytiker och investerare till kapitalmarknadsdagarna i Stockholm och London.

19 september 2018 kl. 9:00 am – 12.00 pm Stockholm 
(IVA konferenscenter - Wennströmsalen Grev Turegatan 16)
 
20 september 2018 kl. 9:30 am – 12.30 pm London
(Citigate Dewe Rogerson, 3 London Wall Buildings, London Wall, London EC2M 5SY) 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir Emil Billbäck VD, Björn Westberg CFO, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America. Kapitalmarknadsdagarna kommer också att inkludera en presentation rörande “CERAMENT in clinical application” i Stockholm av Anders Jönsson, Senior Consultant Orthopedic Surgeon på Sahlgrenska University Hospital och i London av Professor Venu Kavarthapu, Senior Consultant Surgeon på Kings College Hospital, London.

 

Agendan* visas nedan:

Sep 19 Stockholm

Sep 20 London

 

09.00

09.30

Introduction

 

 

CERAMENT platform

 

 

CERAMENT in clinical application

 

 

Market opportunity

 

 

Q&A

10.05-10.20

10.35-10.50

Coffe break

10.20

10.50

Strategy

 

 

Product innovation

 

 

Generating clinical data

 

 

Our HEOR activities

 

 

EUROW commercial platform

 

 

US commercial platform

11.30

12.00

Financial overview

 

 

Wrap-up

 

 

Q&A

 • Preliminärt

 

Kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Ytterligare information tillhandahålls på bolagets hemsida inför kapitalmarknadsdagarna. Vänligen registrera med följande länk https://www.bonesupport.com/en-eu/calendar/ senast 14 september. Evenemanget i Stockholm kommer att ledas av Charlotte Stjerngren. Evenemanget kommer att websändas. Mer information kommer tillhandahållas via samma länk inför webbsändningen.

 

 

" target="_blank">5 september 2018

Lund, Sverige, 11:00 CET, 24 augusti 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in analytiker och investerare till sina kapitalmarknadsdagar i Stockholm och London.

Kapitalmarknadsdagar:

19 september 2018 kl.  9:00am – 12.00 pm (Stockholm)
20 september 2018 kl. 9:30am – 12.30 pm (London)

 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America.

En formell inbjudan med agenda kommer att publiceras cirka två veckor innan mötena. Presentationerna på kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Mer information kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida www.bonesupport.com inför kapitalmarknadsdagarna.

 

" target="_blank">pdf Lund, Sverige, 11:00 CET, 24 augusti 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in analytiker och investerare till sina kapitalmarknadsdagar i Stockholm och London.

Kapitalmarknadsdagar:

19 september 2018 kl.  9:00am – 12.00 pm (Stockholm)
20 september 2018 kl. 9:30am – 12.30 pm (London)

 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America.

En formell inbjudan med agenda kommer att publiceras cirka två veckor innan mötena. Presentationerna på kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Mer information kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida www.bonesupport.com inför kapitalmarknadsdagarna.

 

" target="_blank">24 augusti 2018

Lund, Sverige, 11:00 CET, 24 augusti 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in analytiker och investerare till sina kapitalmarknadsdagar i Stockholm och London.

Kapitalmarknadsdagar:

19 september 2018 kl.  9:00am – 12.00 pm (Stockholm)
20 september 2018 kl. 9:30am – 12.30 pm (London)

 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America.

En formell inbjudan med agenda kommer att publiceras cirka två veckor innan mötena. Presentationerna på kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Mer information kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida www.bonesupport.com inför kapitalmarknadsdagarna.

 

" target="_blank">pdf Lund, Sverige, 11:00 CET, 24 augusti 2018 - BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, bjuder in analytiker och investerare till sina kapitalmarknadsdagar i Stockholm och London.

Kapitalmarknadsdagar:

19 september 2018 kl.  9:00am – 12.00 pm (Stockholm)
20 september 2018 kl. 9:30am – 12.30 pm (London)

 

Presentatörer från BONESUPPORTs ledning på kapitalmarknadsdagarna blir VD Emil Billbäck, CFO Björn Westberg, Dr Michael Diefenbeck, Head of R&D, Medical and Clinical Affairs och Patrick O’ Donnell, Executive Vice President Commercial Operations North America.

En formell inbjudan med agenda kommer att publiceras cirka två veckor innan mötena. Presentationerna på kapitalmarknadsdagarna kommer att hållas på engelska. Mer information kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida www.bonesupport.com inför kapitalmarknadsdagarna.

 

" target="_blank">24 augusti 2018

januari – juni 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 26 juli 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret.


STRATEGISKA BESLUT I KVARTALET FÖR ATT DRIVA FRAMTIDA TILLVÄXT

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 MSEK (37,1), en minskning med 24%, vilken i huvudsak påverkades av vår uppsägning i maj av distributionsavtalet för USA
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,4% (87,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -37,8 MSEK (-18,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,75 SEK (-0,76)

1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 59,3 MSEK (69,6), en minskning med 15%, där segmentet North America minskade med 32% och segmentet Europe and Rest of World ökade med 15%
 • Bruttomarginalen uppgick till 84,6% (88,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -70,9 MSEK (-45,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,42 SEK (-1,82)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • BONESUPPORT bygger egen kommersiell distributionsstruktur i USA och sade upp nuvarande avtal med Zimmer Biomet
 • Zimmer Biomet avbokade huvuddelen av sina order för juni-augusti som en följd av uppsägningen
 • Avtal tecknades med Collagen Matrix Inc. om att sälja flera av deras produkter innehållande naturligt och syntetiskt benmaterial  
 • Beslut om att väsentligt förstärka den kommersiella organisationen i Europa under 2018
 • Årsstämman godkände aktierelaterade incitamentsprogram
 • Årsstämman valde Simon Cartmell till ny styrelseledamot

 

VID PERIODENS SLUT

 • Håkan Johansson tillträder som ny CFO senare i höst efter Björn Westberg
 • Michael Diefenbeck, Chief Medical Officer, övertog 18 juli ansvaret för R&D och Clinical Affairs från Jerry Chang

 

“Vi tog i kvartalet ett flertal strategiska beslut som bör leda till ökad marknadspenetration kommande år genom ny distributionsstruktur i USA, komplementära produkter via inlicensiering samt nästan en fördubbling av säljstyrkan i Europa under 2018.” Emil Billbäck, VD

 

Hela delårsrapporten är tillgänglig via följande länk nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/finasiella-raporter-nn/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/finansiella-rapporter-us-sv23/

 

Konferenssamtal/webbsändning

Företaget kommer hålla ett konferenssamtal och en webbsändning idag kl. 14.00.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 2030089809

SE: +46 856642665

US: +1 8558315945

 

Webbsändning
Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:
https://financialhearings.com/event/10858
Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Björn Westberg, CFO

 

 

 

" target="_blank">pdf januari – juni 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 26 juli 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret.


STRATEGISKA BESLUT I KVARTALET FÖR ATT DRIVA FRAMTIDA TILLVÄXT

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 MSEK (37,1), en minskning med 24%, vilken i huvudsak påverkades av vår uppsägning i maj av distributionsavtalet för USA
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,4% (87,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -37,8 MSEK (-18,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,75 SEK (-0,76)

1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 59,3 MSEK (69,6), en minskning med 15%, där segmentet North America minskade med 32% och segmentet Europe and Rest of World ökade med 15%
 • Bruttomarginalen uppgick till 84,6% (88,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -70,9 MSEK (-45,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,42 SEK (-1,82)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • BONESUPPORT bygger egen kommersiell distributionsstruktur i USA och sade upp nuvarande avtal med Zimmer Biomet
 • Zimmer Biomet avbokade huvuddelen av sina order för juni-augusti som en följd av uppsägningen
 • Avtal tecknades med Collagen Matrix Inc. om att sälja flera av deras produkter innehållande naturligt och syntetiskt benmaterial  
 • Beslut om att väsentligt förstärka den kommersiella organisationen i Europa under 2018
 • Årsstämman godkände aktierelaterade incitamentsprogram
 • Årsstämman valde Simon Cartmell till ny styrelseledamot

 

VID PERIODENS SLUT

 • Håkan Johansson tillträder som ny CFO senare i höst efter Björn Westberg
 • Michael Diefenbeck, Chief Medical Officer, övertog 18 juli ansvaret för R&D och Clinical Affairs från Jerry Chang

 

“Vi tog i kvartalet ett flertal strategiska beslut som bör leda till ökad marknadspenetration kommande år genom ny distributionsstruktur i USA, komplementära produkter via inlicensiering samt nästan en fördubbling av säljstyrkan i Europa under 2018.” Emil Billbäck, VD

 

Hela delårsrapporten är tillgänglig via följande länk nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/finasiella-raporter-nn/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/finansiella-rapporter-us-sv23/

 

Konferenssamtal/webbsändning

Företaget kommer hålla ett konferenssamtal och en webbsändning idag kl. 14.00.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 2030089809

SE: +46 856642665

US: +1 8558315945

 

Webbsändning
Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:
https://financialhearings.com/event/10858
Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Björn Westberg, CFO

 

 

 

" target="_blank">26 juli 2018

januari – juni 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 26 juli 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret.


STRATEGISKA BESLUT I KVARTALET FÖR ATT DRIVA FRAMTIDA TILLVÄXT

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 MSEK (37,1), en minskning med 24%, vilken i huvudsak påverkades av vår uppsägning i maj av distributionsavtalet för USA
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,4% (87,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -37,8 MSEK (-18,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,75 SEK (-0,76)

1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 59,3 MSEK (69,6), en minskning med 15%, där segmentet North America minskade med 32% och segmentet Europe and Rest of World ökade med 15%
 • Bruttomarginalen uppgick till 84,6% (88,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -70,9 MSEK (-45,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,42 SEK (-1,82)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • BONESUPPORT bygger egen kommersiell distributionsstruktur i USA och sade upp nuvarande avtal med Zimmer Biomet
 • Zimmer Biomet avbokade huvuddelen av sina order för juni-augusti som en följd av uppsägningen
 • Avtal tecknades med Collagen Matrix Inc. om att sälja flera av deras produkter innehållande naturligt och syntetiskt benmaterial  
 • Beslut om att väsentligt förstärka den kommersiella organisationen i Europa under 2018
 • Årsstämman godkände aktierelaterade incitamentsprogram
 • Årsstämman valde Simon Cartmell till ny styrelseledamot

 

VID PERIODENS SLUT

 • Håkan Johansson tillträder som ny CFO senare i höst efter Björn Westberg
 • Michael Diefenbeck, Chief Medical Officer, övertog 18 juli ansvaret för R&D och Clinical Affairs från Jerry Chang

 

“Vi tog i kvartalet ett flertal strategiska beslut som bör leda till ökad marknadspenetration kommande år genom ny distributionsstruktur i USA, komplementära produkter via inlicensiering samt nästan en fördubbling av säljstyrkan i Europa under 2018.” Emil Billbäck, VD

 

Hela delårsrapporten är tillgänglig via följande länk nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/finasiella-raporter-nn/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/finansiella-rapporter-us-sv23/

 

Konferenssamtal/webbsändning

Företaget kommer hålla ett konferenssamtal och en webbsändning idag kl. 14.00.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 2030089809

SE: +46 856642665

US: +1 8558315945

 

Webbsändning
Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:
https://financialhearings.com/event/10858
Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Björn Westberg, CFO

 

 

 

" target="_blank">pdf januari – juni 2018

Lund, Sverige, 08.00 CET, 26 juli 2018 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret.


STRATEGISKA BESLUT I KVARTALET FÖR ATT DRIVA FRAMTIDA TILLVÄXT

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 MSEK (37,1), en minskning med 24%, vilken i huvudsak påverkades av vår uppsägning i maj av distributionsavtalet för USA
 • Bruttomarginalen uppgick till 87,4% (87,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -37,8 MSEK (-18,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,75 SEK (-0,76)

1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 59,3 MSEK (69,6), en minskning med 15%, där segmentet North America minskade med 32% och segmentet Europe and Rest of World ökade med 15%
 • Bruttomarginalen uppgick till 84,6% (88,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -70,9 MSEK (-45,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,42 SEK (-1,82)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • BONESUPPORT bygger egen kommersiell distributionsstruktur i USA och sade upp nuvarande avtal med Zimmer Biomet
 • Zimmer Biomet avbokade huvuddelen av sina order för juni-augusti som en följd av uppsägningen
 • Avtal tecknades med Collagen Matrix Inc. om att sälja flera av deras produkter innehållande naturligt och syntetiskt benmaterial  
 • Beslut om att väsentligt förstärka den kommersiella organisationen i Europa under 2018
 • Årsstämman godkände aktierelaterade incitamentsprogram
 • Årsstämman valde Simon Cartmell till ny styrelseledamot

 

VID PERIODENS SLUT

 • Håkan Johansson tillträder som ny CFO senare i höst efter Björn Westberg
 • Michael Diefenbeck, Chief Medical Officer, övertog 18 juli ansvaret för R&D och Clinical Affairs från Jerry Chang

 

“Vi tog i kvartalet ett flertal strategiska beslut som bör leda till ökad marknadspenetration kommande år genom ny distributionsstruktur i USA, komplementära produkter via inlicensiering samt nästan en fördubbling av säljstyrkan i Europa under 2018.” Emil Billbäck, VD

 

Hela delårsrapporten är tillgänglig via följande länk nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/finasiella-raporter-nn/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/finansiella-rapporter-us-sv23/

 

Konferenssamtal/webbsändning

Företaget kommer hålla ett konferenssamtal och en webbsändning idag kl. 14.00.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 2030089809

SE: +46 856642665

US: +1 8558315945

 

Webbsändning
Presentationen kommer också att vara webbsänd och kan nås på följande webbadress:
https://financialhearings.com/event/10858
Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Björn Westberg, CFO

 

 

 

" target="_blank">26 juli 2018