Menu

BONESUPPORT has seven ongoing share related incentive programs .The program 2012/2022 was directed to employees, consultants and board members. The program 2015/2025 was directed at the former CEO. The program 2016/2024 and share saving program employees 2018/2021 was directed at employees. The warrant program 2017/2020 was directed at the CFO. The warrant program 2018/2021 was directed at the management team. Share saving program board members 2018/2021 was directed to board members. All options and warrants are subject to customary recalculation provisions in connection with share issues etc.

Emil Billbäck has more than 20 years’ experience in commercial operations within the life science industry - 11 years of which gained in senior leadership positions under private equity ownership (Montagu and EQT). Most recently, he was Senior Advisor to the recently merged BSN medical/ SCA entity. Before the merger he was Executive Vice President EMEA and Head of Global Commercial Operations, at BSN medical. Prior to this Emil held several roles at BSN medical as Interim President North America, Group Director Commercial Operations, Group Director R&D and President APAC. Before joining BSN medical, Emil worked at Beiersdorf and AstraZeneca. While Swedish native, Emil has lived and worked 4 years in the US and more than 9 years in Germany. He holds a BSc in Business Administration from Karlstad University.

pdf EMIL BILLBÄCK

Håkan Johansson började på BONESUPPORT som Chief Financial Officer i november 2018. Han har mer än 20 års erfarenhet som CFO och andra seniora management roller från flera branscher inom offentliga och privata sektorn. Dessförinnan BONESUPPORT var Håkan Johansson CFO för Northern Europe på Thunstall Healthcare Group (2012–18), ett globalt företag inom trygghetsteknik och systemlösningar för vård och omsorg. Tidigare har han arbetat på leksakstillverkaren BRIO AB (publ) och Arctic Paper Group. Håkan Johansson har en examen som Civilekonom från Mittuniversitetet.

pdf HÅKAN JOHANSSON

Carin Nilsson-Thorell har det övergripande globala ansvaret för kvalitets- och regulativa frågor. Hon har varit VP Quality & Regulatory Management hos BONESUPPORT sedan 2002. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik (1979) med akademiska kurser på forskarutbildningsnivå i medicinteknik (klinisk kemi), farmakologi och toxikologi. Carin ansvarade tidigare för förklinisk och klinisk prövning av medicintekniska produkter för immunterapi hos Glycorex Transplantation (2001–2002). Dessförinnan arbetade hon hos Gambro AB och hade olika internationella befattningar inom utveckling och prövning av medicinteknisk utrustning, bland annat som ansvarig för mikrobiologi-, toxikologi- och kliniska frågor (1980–2000), och som laboratorieingenjör på det kliniska kemilaboratoriet vid universitetssjukhuset (1978–1980).

Innehav i BONESUPPORT: 225 295 personaloptioner.

pdf CARIN NILSSON-THORELL

Dr Diefenbeck rekryterades till BONESUPPORT i april 2017. Under 2014 grundade han Scientific Consulting in Orthopaedic Surgery och har tidigare arbetat med BONESUPPORT i ett antal projekt som oberoende klinisk rådgivare. Han är för närvarande hederskonsult hos Nuffield Orthopaedic Centre vid Universitetssjukhuset i Oxford. Dr Diefenbeck studerade medicin i München och utbildade sig till ortopedikirurg med specialisering inom traumavård och beninfektioner. Han har 14 års klinisk erfarenhet från olika sjukhus i Tyskland (BG Unfallklinik Murnau, BG Kliniken Bergmannstrost Halle/Saale, Universitetssjukhuset Jena och Schön Klinik Hamburg Eilbek). Han doktorerade 2011 vid Universitetssjukhuset Jena och har sedan dess varit involverad i kirurgiundervisning och utbildningsprogram för studenter. Han är författare till 24 publicerade forskningsartiklar inom området.

Innehav i BONESUPPORT: 360 000 personaloptioner.

pdf MICHAEL DIEFENBECK

Patrick O’Donnell har beprövad erfarenhet från medicinteknik-, bioläkemedels- och biomaterialindustrierna – med teknik inom marknaderna för ortopedi, ryggrad, neurokirurgi, idrottsmedicin, interventionell radiologi, kärlsjukdomar och metaboliska sjukdomar – som han förvärvat under de senaste 24 åren. Senast var Patrick O’Donnell grundare, styrelseledamot och VD för ProteoThera, Inc., ett biotech-företag i tidigt skede som arbetar med teknik för matrisbindande proteinfusion för lokal leverans av små molekyler och proteiner för att hantera ledinflammationssjukdomar. Dessförinnan var han VD för företag som EndoSphere Inc, Histogenics Corporation och Prochon BioTech samt global marknadschef för Confluent Surgical. Patrick O’Donnell började sin karriär hos J & J DePuy Spine, där han arbetade i tretton år på olika marknadsbefattningar med allt större ansvar. Patrick O’Donnell har en examen från University of Wisconsin-Madison.

Innehav i BONESUPPORT: 720 000 personaloptioner.

pdf PATRICK O'DONNELL

Helena L Brandt is a senior HR leader with more than 20 years’ experience gained from a broad range of industries. Ms Brandt has held global HR leadership roles at Astra Zeneca, Sony and Tetra Pak, developing organizational leadership and teams. She holds an International Business & Economics Master’s Degree from Lund University, Sweden, and also studied at the University of Cologne in Germany and at the universities of Cincinnati and Delaware in the U.S.

pdf HELENA BRANDT

Annelie Aava Vikner började på BONESUPPORT som Executive Vice President (EVP) Marketing & Communications i mars 2019. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom medicinteknik och läkemedel. Innan hon började på BONESUPPORT var hon verksam i flertalet ledande regionala marknadsföringstjänster, inom Medtronic, ett av världens ledande medicintekniska företag (2002-2019). Hennes senaste roll innan BONESUPPORT var som Senior Strategy & Marketing Manager, RTG, ABGI&NORDICS (Restorative Therapy Group, Österrike, Schweiz, Benelux, Grekland, Israel och Norden). Aava Vikner har en kandidatexamen i kemi från Linköpings universitet samt en vidareutbildning inom ledarskap från Glasgow Caledonian University.

pdf ANNELIE AAVA VIKNER

Johan Olsson ansvarar för leveranskedjan och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik (1991) från Lunds universitet. Han kom till BONESUPPORT 2007 som produktions- och logistikchef och dessförinnan arbetade han hos Gambro som chef för intensivvårdslinjen (2000–2007), där han bland annat ansvarade för överflyttningen av Gambros produktion från Italien till Sverige. Dessförinnan hade Johan flera olika ledande befattningar inom logistik, inköp och tillverkning hos olika konsumentproduktföretag.

Innehav i BONESUPPORT: 165 295 personaloptioner.

pdf JOHAN OLSSON
" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 18:00 CET 31 juli 2019 - Under juli månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner. Per den 31 juli 2019 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 52 351 417 aktier, varav 51 846 417 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 51 896 917 röster.

" target="_blank">31 juli 2019
" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 18:00 CET 31 juli 2019 - Under juli månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner. Per den 31 juli 2019 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 52 351 417 aktier, varav 51 846 417 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 51 896 917 röster.

" target="_blank">31 juli 2019

pdf Swiss Foot and Ankle Society (SFAS) Symposium 2017
Basel, Switzerland

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 juli 2019 – BONESUPPORT, listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019.

CERAMENT G OCH CERAMENT V VÄXER MED 64 PROCENT

“Den förändringsresa som inleddes under förra året går vidare i full takt. Jag ser utvecklingen under andra kvartalet som en ytterligare bekräftelse på att vår strategi fungerar. Den starka tillväxten för våra antibiotikafrisättande produkter CERAMENT G och V visar hur unik och uppskattad vår produktportfölj är. Den positiva utvecklingen i USA bekräftar att vår nya struktur har börjat leverera.”
Emil Billbäck, VD

APRIL – JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,3 MSEK (28,2), det omsättningsmässigt bästa kvartalet i bolagets historia och en ökning med 32 procent jämfört med föregående år. Segmentet Europe & Rest of World (EUROW) visade fortsatt stark tillväxt med 59 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i USA visar en tillväxt på 6 procent jämfört med föregående år och en fortsatt sekventiell ökning med 28 procent från föregående kvartal.
 • CERAMENT G och CERAMENT V växte med 64 procent jämfört med motsvarande period 2018.
 • Bruttomarginalen uppgick till 86,5 procent (87,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -47,8 MSEK (-37,8) där den ökade förlusten främst förklaras av en jämförelsestörande post om 11,0 MSEK som belastat perioden.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning var -0,93 SEK (-0,75).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 • Distributionsrättigheterna för den tidigare distributören i USA, Zimmer Biomet, upphörde i slutet av maj.
 • Perioden belastas av en jämförelsestörande post om 11 MSEK med en negativ effekt på rörelseresultatet. Den jämförelsestörande posten avser produktreturer från den tidigare amerikanska distributören, Zimmer Biomet.
 • Ett ytterligare GPO (Group Purchasing Organisation) avtal har tecknats i USA med Kaiser Permanente som har 690 vårdinrättningar, 39 sjukhus.
 • I april meddelades att Vikram Johri lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations EUROW.
 • Årsstämman godkände ett aktierelaterat incitamentsprogram för anställda.
 • Årsstämman valde Lennart Johansson till ny styrelseordförande.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Bolaget har beslutat att fokusera sin forskning och utveckling till CERAMENT plus bisfosfonat och CERAMENT plus DBM.

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer att hållas idag kl. 13.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:


UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 
BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com


Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 juli 2019 – BONESUPPORT, listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019.

CERAMENT G OCH CERAMENT V VÄXER MED 64 PROCENT

“Den förändringsresa som inleddes under förra året går vidare i full takt. Jag ser utvecklingen under andra kvartalet som en ytterligare bekräftelse på att vår strategi fungerar. Den starka tillväxten för våra antibiotikafrisättande produkter CERAMENT G och V visar hur unik och uppskattad vår produktportfölj är. Den positiva utvecklingen i USA bekräftar att vår nya struktur har börjat leverera.”
Emil Billbäck, VD

APRIL – JUNI 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Bolaget har beslutat att fokusera sin forskning och utveckling till CERAMENT plus bisfosfonat och CERAMENT plus DBM.

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer att hållas idag kl. 13.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:


UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 
BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com


Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

" target="_blank">25 juli 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 juli 2019 – BONESUPPORT, listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019.

CERAMENT G OCH CERAMENT V VÄXER MED 64 PROCENT

“Den förändringsresa som inleddes under förra året går vidare i full takt. Jag ser utvecklingen under andra kvartalet som en ytterligare bekräftelse på att vår strategi fungerar. Den starka tillväxten för våra antibiotikafrisättande produkter CERAMENT G och V visar hur unik och uppskattad vår produktportfölj är. Den positiva utvecklingen i USA bekräftar att vår nya struktur har börjat leverera.”
Emil Billbäck, VD

APRIL – JUNI 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Bolaget har beslutat att fokusera sin forskning och utveckling till CERAMENT plus bisfosfonat och CERAMENT plus DBM.

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer att hållas idag kl. 13.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:


UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 
BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com


Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 juli 2019 – BONESUPPORT, listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019.

CERAMENT G OCH CERAMENT V VÄXER MED 64 PROCENT

“Den förändringsresa som inleddes under förra året går vidare i full takt. Jag ser utvecklingen under andra kvartalet som en ytterligare bekräftelse på att vår strategi fungerar. Den starka tillväxten för våra antibiotikafrisättande produkter CERAMENT G och V visar hur unik och uppskattad vår produktportfölj är. Den positiva utvecklingen i USA bekräftar att vår nya struktur har börjat leverera.”
Emil Billbäck, VD

APRIL – JUNI 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Bolaget har beslutat att fokusera sin forskning och utveckling till CERAMENT plus bisfosfonat och CERAMENT plus DBM.

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer att hållas idag kl. 13.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:


UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 
BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com


Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

" target="_blank">25 juli 2019

pdf Musculoskeletal Infection Society (MSIS) 28th Annual Open Scientific Meeting
Philadelphia, USA

Rättelse då hänvisning till MAR saknades i tidigare pressmeddelande

BONESUPPORT kommer att rapportera en jämförelsestörande post med en negativ påverkan på rörelseresultatet om cirka 11,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2019. Den jämförelsestörande posten avser produktreturer från den tidigare amerikanska distributören, Zimmer Biomet.

Avsättningen baseras på preliminära indikationer från Zimmer Biomet och samtliga produktreturer kommer att genomgå en gransknings- och godkännandeprocess. Vi förväntar oss att beloppet kan fastställas och överenskommas under tredje kvartalet 2019.

Avsättningen har ingen väsentlig påverkan på tidigare kommunicerade finansiella mål.

Distributionsavtalet med Zimmer Biomet avslutades i maj 2018 och ersattes av ett nätverk av oberoende distributörer och BONESUPPORTs egna kommersiella organisation för att möjliggöra förbättrad marknadstäckning och snabbare marknadspenetration för nuvarande produkter och framtida lanseringar på den amerikanska marknaden. Zimmer Biomets exklusiva period upphörde i oktober 2018, då de oberoende distributörerna började sälja CERAMENT BVF parallellt. Från och med maj 2019 får Zimmer Biomet inte sälja CERAMENT BVF och distributionsavtalet föreskriver att BONESUPPORT ska återköpa kvarstående produkter till ursprungligt pris.

Under 2017 rapporterade Zimmer Biomet en försäljning av CERAMENT BVF till kund på cirka 14 miljoner dollar.

 

" target="_blank">pdf

Rättelse då hänvisning till MAR saknades i tidigare pressmeddelande

BONESUPPORT kommer att rapportera en jämförelsestörande post med en negativ påverkan på rörelseresultatet om cirka 11,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2019. Den jämförelsestörande posten avser produktreturer från den tidigare amerikanska distributören, Zimmer Biomet.

Avsättningen baseras på preliminära indikationer från Zimmer Biomet och samtliga produktreturer kommer att genomgå en gransknings- och godkännandeprocess. Vi förväntar oss att beloppet kan fastställas och överenskommas under tredje kvartalet 2019.

Avsättningen har ingen väsentlig påverkan på tidigare kommunicerade finansiella mål.

Distributionsavtalet med Zimmer Biomet avslutades i maj 2018 och ersattes av ett nätverk av oberoende distributörer och BONESUPPORTs egna kommersiella organisation för att möjliggöra förbättrad marknadstäckning och snabbare marknadspenetration för nuvarande produkter och framtida lanseringar på den amerikanska marknaden. Zimmer Biomets exklusiva period upphörde i oktober 2018, då de oberoende distributörerna började sälja CERAMENT BVF parallellt. Från och med maj 2019 får Zimmer Biomet inte sälja CERAMENT BVF och distributionsavtalet föreskriver att BONESUPPORT ska återköpa kvarstående produkter till ursprungligt pris.

Under 2017 rapporterade Zimmer Biomet en försäljning av CERAMENT BVF till kund på cirka 14 miljoner dollar.

 

" target="_blank">19 juli 2019

Rättelse då hänvisning till MAR saknades i tidigare pressmeddelande

BONESUPPORT kommer att rapportera en jämförelsestörande post med en negativ påverkan på rörelseresultatet om cirka 11,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2019. Den jämförelsestörande posten avser produktreturer från den tidigare amerikanska distributören, Zimmer Biomet.

Avsättningen baseras på preliminära indikationer från Zimmer Biomet och samtliga produktreturer kommer att genomgå en gransknings- och godkännandeprocess. Vi förväntar oss att beloppet kan fastställas och överenskommas under tredje kvartalet 2019.

Avsättningen har ingen väsentlig påverkan på tidigare kommunicerade finansiella mål.

Distributionsavtalet med Zimmer Biomet avslutades i maj 2018 och ersattes av ett nätverk av oberoende distributörer och BONESUPPORTs egna kommersiella organisation för att möjliggöra förbättrad marknadstäckning och snabbare marknadspenetration för nuvarande produkter och framtida lanseringar på den amerikanska marknaden. Zimmer Biomets exklusiva period upphörde i oktober 2018, då de oberoende distributörerna började sälja CERAMENT BVF parallellt. Från och med maj 2019 får Zimmer Biomet inte sälja CERAMENT BVF och distributionsavtalet föreskriver att BONESUPPORT ska återköpa kvarstående produkter till ursprungligt pris.

Under 2017 rapporterade Zimmer Biomet en försäljning av CERAMENT BVF till kund på cirka 14 miljoner dollar.

 

" target="_blank">pdf

Rättelse då hänvisning till MAR saknades i tidigare pressmeddelande

BONESUPPORT kommer att rapportera en jämförelsestörande post med en negativ påverkan på rörelseresultatet om cirka 11,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2019. Den jämförelsestörande posten avser produktreturer från den tidigare amerikanska distributören, Zimmer Biomet.

Avsättningen baseras på preliminära indikationer från Zimmer Biomet och samtliga produktreturer kommer att genomgå en gransknings- och godkännandeprocess. Vi förväntar oss att beloppet kan fastställas och överenskommas under tredje kvartalet 2019.

Avsättningen har ingen väsentlig påverkan på tidigare kommunicerade finansiella mål.

Distributionsavtalet med Zimmer Biomet avslutades i maj 2018 och ersattes av ett nätverk av oberoende distributörer och BONESUPPORTs egna kommersiella organisation för att möjliggöra förbättrad marknadstäckning och snabbare marknadspenetration för nuvarande produkter och framtida lanseringar på den amerikanska marknaden. Zimmer Biomets exklusiva period upphörde i oktober 2018, då de oberoende distributörerna började sälja CERAMENT BVF parallellt. Från och med maj 2019 får Zimmer Biomet inte sälja CERAMENT BVF och distributionsavtalet föreskriver att BONESUPPORT ska återköpa kvarstående produkter till ursprungligt pris.

Under 2017 rapporterade Zimmer Biomet en försäljning av CERAMENT BVF till kund på cirka 14 miljoner dollar.

 

" target="_blank">19 juli 2019

pdf 36th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society (EBJIS)
Nantes, France

Lund, Sverige, 08.00 CET, 18 juli 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport Q2 2019 den 25 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag 
kl. 13.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +18335268382


Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 18 juli 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport Q2 2019 den 25 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag 
kl. 13.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +18335268382


Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

 

" target="_blank">18 juli 2019

pdf American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS) 2018 Annual Meeting
Boston, USA

Lund, Sverige, 08.00 CET, 18 juli 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport Q2 2019 den 25 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag 
kl. 13.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +18335268382


Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 18 juli 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport Q2 2019 den 25 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag 
kl. 13.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009274

SE: +46 856642695

US: +18335268382


Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11696

 

" target="_blank">18 juli 2019

Idag, den 14 maj 2019, hölls årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell som styrelseledamöter. Lennart Johansson valdes som ny styrelseordförande. Nina Rawal hade avböjt omval som styrelseledamot och Håkan Björklund hade avböjt omval som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda (”LTI 2019”). LTI 2019 innebär att upp till 30 anställda erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktiesparprogram, som under vissa förutsättningar ger deltagaren en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i bolaget för varje investerad stamaktie i bolaget (”Sparaktier”). Investering i Sparaktier ska ske senast den 31 december 2019 (”Investeringsperioden”). Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”), under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas. Totalt kan högst 795 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI 2019, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019 beslutade årsstämman även att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2019.

Lund den 14 maj 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

 

" target="_blank">pdf

Idag, den 14 maj 2019, hölls årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell som styrelseledamöter. Lennart Johansson valdes som ny styrelseordförande. Nina Rawal hade avböjt omval som styrelseledamot och Håkan Björklund hade avböjt omval som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda (”LTI 2019”). LTI 2019 innebär att upp till 30 anställda erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktiesparprogram, som under vissa förutsättningar ger deltagaren en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i bolaget för varje investerad stamaktie i bolaget (”Sparaktier”). Investering i Sparaktier ska ske senast den 31 december 2019 (”Investeringsperioden”). Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”), under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas. Totalt kan högst 795 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI 2019, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019 beslutade årsstämman även att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2019.

Lund den 14 maj 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

 

" target="_blank">14 maj 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport  Q1 2019, torsdagen den 2 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag
kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport  Q1 2019, torsdagen den 2 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag
kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

 

" target="_blank">25 april 2019

pdf 2018 Western Foot and Ankle (WOA) Conference
California, USA

Idag, den 14 maj 2019, hölls årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell som styrelseledamöter. Lennart Johansson valdes som ny styrelseordförande. Nina Rawal hade avböjt omval som styrelseledamot och Håkan Björklund hade avböjt omval som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda (”LTI 2019”). LTI 2019 innebär att upp till 30 anställda erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktiesparprogram, som under vissa förutsättningar ger deltagaren en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i bolaget för varje investerad stamaktie i bolaget (”Sparaktier”). Investering i Sparaktier ska ske senast den 31 december 2019 (”Investeringsperioden”). Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”), under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas. Totalt kan högst 795 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI 2019, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019 beslutade årsstämman även att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2019.

Lund den 14 maj 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

 

" target="_blank">pdf

Idag, den 14 maj 2019, hölls årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell som styrelseledamöter. Lennart Johansson valdes som ny styrelseordförande. Nina Rawal hade avböjt omval som styrelseledamot och Håkan Björklund hade avböjt omval som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda (”LTI 2019”). LTI 2019 innebär att upp till 30 anställda erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktiesparprogram, som under vissa förutsättningar ger deltagaren en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i bolaget för varje investerad stamaktie i bolaget (”Sparaktier”). Investering i Sparaktier ska ske senast den 31 december 2019 (”Investeringsperioden”). Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”), under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas. Totalt kan högst 795 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI 2019, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019 beslutade årsstämman även att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2019.

Lund den 14 maj 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

 

" target="_blank">14 maj 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 2 maj 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019.

STARK TILLVÄXT FÖR CERAMENT G OCH CERAMENT V

“Det förändringsarbete som initierades under 2018 börjar visa resultat. Våra antibiotikafrisättande produkter växte med 54 procent i kvartalet och verksamheten visar på en signifikant förbättring. Vi fortsätter beslutsamt att exekvera vår strategi för tillväxt och marknadspenetration.”
Emil Billbäck, VD

JANUARI – MARS 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,8 MSEK (31,1), en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Segmentet Europa och resten av världen (EUROW) rapporterade fortsatt stark tillväxt med 41 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen i USA minskade med 28 procent jämfört med föregående år, men visade samtidigt en sekventiell ökning från 4,2 MSEK i det sista kvartalet 2018 till 11,5 MSEK i innevarande kvartal.

 • CERAMENT G och CERAMENT V växte med 54 procent jämfört med kvartal 1 2018.

 • Bruttomarginalen uppgick till 85,9 procent (82,1).

 • Rörelseresultatet uppgick till -39,0 MSEK (-33,1).

 • Resultatet per aktie före och efter utspädning, var -0,75 (-0,67).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 • Annelie Aava Vikner tillträdde den 1 mars positionen som Executive Vice President Global Marketing & Communications.

 • Under mars lanserades BONIFY, en demineraliserad benmatrix (DBM), i USA. Lanseringen är ett resultat av det strategiska samarbetet med MTF Biologics.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I april meddelades att Vikram Johri lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations EUROW.

 

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 

BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

 

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com


Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
Charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cord.se

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 2 maj 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019.

STARK TILLVÄXT FÖR CERAMENT G OCH CERAMENT V

“Det förändringsarbete som initierades under 2018 börjar visa resultat. Våra antibiotikafrisättande produkter växte med 54 procent i kvartalet och verksamheten visar på en signifikant förbättring. Vi fortsätter beslutsamt att exekvera vår strategi för tillväxt och marknadspenetration.”
Emil Billbäck, VD

JANUARI – MARS 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I april meddelades att Vikram Johri lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations EUROW.

 

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 

BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

 

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com


Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
Charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cord.se

 

" target="_blank">2 maj 2019

pdf KSB Complications Course
Illinois, USA

Lund, Sverige, 08.00 CET, 2 maj 2019 –  BONESUPPORT HOLDING AB (publ), listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019.

STARK TILLVÄXT FÖR CERAMENT G OCH CERAMENT V

“Det förändringsarbete som initierades under 2018 börjar visa resultat. Våra antibiotikafrisättande produkter växte med 54 procent i kvartalet och verksamheten visar på en signifikant förbättring. Vi fortsätter beslutsamt att exekvera vår strategi för tillväxt och marknadspenetration.”
Emil Billbäck, VD

JANUARI – MARS 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I april meddelades att Vikram Johri lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations EUROW.

 

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 

BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

 

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com


Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
Charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cord.se

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 2 maj 2019 –  BONESUPPORT HOLDING AB (publ), listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019.

STARK TILLVÄXT FÖR CERAMENT G OCH CERAMENT V

“Det förändringsarbete som initierades under 2018 börjar visa resultat. Våra antibiotikafrisättande produkter växte med 54 procent i kvartalet och verksamheten visar på en signifikant förbättring. Vi fortsätter beslutsamt att exekvera vår strategi för tillväxt och marknadspenetration.”
Emil Billbäck, VD

JANUARI – MARS 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I april meddelades att Vikram Johri lämnar sin roll som GM & EVP Commercial Operations EUROW.

 

 

Kvartalsrapporten är tillgänglig via följande länkar nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us23/

Rapporten är tillgänglig på BONESUPPORTs hemsida från kl. 08.00 CET idag och presentationen från webbsändningen kommer bli uppladdad under dagen.

Konferenssamtal/webbsändning:

En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller web. Presentationen hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

Värdar: Emil Billbäck, VD, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta: 

BONESUPPORT

Emil Billbäck, VD
+46 (0) 46 286 53 70

 

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com


Cord Communications

Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
Charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cord.se

 

" target="_blank">2 maj 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport  Q1 2019, torsdagen den 2 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag 
kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport  Q1 2019, torsdagen den 2 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag 
kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 3333009270

SE: +46 850558365

US: +1 8335268382

Presentationen kommer webbsändas och nås på följande webblänk:

https://financialhearings.com/event/11695

 

" target="_blank">25 april 2019

Lund, Sverige, 17.30 CEST, 24 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att Vikram Johri idag lämnar BONESUPPORT och rollen som GM & EVP Commercial Operations Eurow. De personer som tidigare rapporterat till GM EVP Commercial Operations kommer under en interimperiod rapportera direkt till VD. Information om framtida struktur av regionen kommer meddelas vid ett senare tillfälle.

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 17.30 CEST, 24 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att Vikram Johri idag lämnar BONESUPPORT och rollen som GM & EVP Commercial Operations Eurow. De personer som tidigare rapporterat till GM EVP Commercial Operations kommer under en interimperiod rapportera direkt till VD. Information om framtida struktur av regionen kommer meddelas vid ett senare tillfälle.

 

" target="_blank">24 april 2019

Lund, Sverige, 17.30 CET, 24 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att Vikram Johri idag lämnar BONESUPPORT och rollen som GM & EVP Commercial Operations Eurow. De personer som tidigare rapporterat till GM EVP Commercial Operations kommer under en interimperiod rapportera direkt till VD. Information om framtida struktur av regionen kommer meddelas vid ett senare tillfälle.

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 17.30 CET, 24 april 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar att Vikram Johri idag lämnar BONESUPPORT och rollen som GM & EVP Commercial Operations Eurow. De personer som tidigare rapporterat till GM EVP Commercial Operations kommer under en interimperiod rapportera direkt till VD. Information om framtida struktur av regionen kommer meddelas vid ett senare tillfälle.

 

" target="_blank">24 april 2019

pdf Nordic Expert Meeting on Bone Infection
Copenhagen, Denmark

pdf Mid-America Orthopaedic Association (MAOA) 2018 Annual Meeting
Texas, USA

BONESUPPORTs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.bonesupport.com. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

 

" target="_blank">pdf

BONESUPPORTs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.bonesupport.com. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

 

" target="_blank">17 april 2019

BONESUPPORTs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.bonesupport.com. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

 

" target="_blank">pdf

BONESUPPORTs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.bonesupport.com. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

 

" target="_blank">17 april 2019

pdf VIII. Münchener Symposium für experimentelle Orthopädie, Unfallchirurgie und muskuloskelettale Forschung
Munich, Germany

pdf 28th European Congress of Société d'Orthopédie et de Traumatologie de l'Est (SOTEST)
Haguenau, France

pdf 18th EFORT Congress
Vienna, Austria

Lund, Sverige, 16.00 CET, 16 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag att kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 kommer att publiceras den 2 maj kl. 08.00 CET istället för som tidigare kommunicerat den 8 maj. Detta med anledning av att arbetet med rapporten gått snabbare än tidigare beräknat.

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 16.00 CET, 16 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag att kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 kommer att publiceras den 2 maj kl. 08.00 CET istället för som tidigare kommunicerat den 8 maj. Detta med anledning av att arbetet med rapporten gått snabbare än tidigare beräknat.

 

" target="_blank">16 april 2019

Lund, Sverige, 16.00 CET, 16 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag att kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 kommer att publiceras den 2 maj kl. 08.00 CET istället för som tidigare kommunicerat den 8 maj. Detta med anledning av att arbetet med rapporten gått snabbare än tidigare beräknat.

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 16.00 CET, 16 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag att kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 kommer att publiceras den 2 maj kl. 08.00 CET istället för som tidigare kommunicerat den 8 maj. Detta med anledning av att arbetet med rapporten gått snabbare än tidigare beräknat.

 

" target="_blank">16 april 2019

pdf HUOT 2018 Congress
Trakošćan, Croatia

pdf American College of Foot and Ankle Surgeons (ACFAS) 2018 Scientific Conference
Tennessee, USA

Lund, Sverige, 08:00 CET 12 april 2019 - Aktieägarna i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, kallas härmed till årsstämma på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund, tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.bonesupport.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0.   Stämmans öppnande.
1.   Val av ordförande vid stämman.
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.   Godkännande av dagordning.
4.   Val av en eller två justeringspersoner.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Anförande av verkställande direktören.
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.   Beslut om:
      a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
      b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
      c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
13. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat 
      aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt 
      (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Jacob Gunterberg (ordförande), utsedd av HealthCap V L.P., Johan Kördel, utsedd av Lundbeckfonden Invest A/S, Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens ordförande Håkan Björklund, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om nyval av Lennart Johansson som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Nina Rawal har avböjt omval och den nuvarande styrelseordföranden Håkan Björklund har avböjt omval som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (www.bonesupport.com).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

Punkt 13: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet att nå uppställda mål. Det noteras att bolaget är i hög grad internationellt med anställda i flera olika länder. Vid fastställande av ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor ska utgångspunkten vara att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den anställde är anställd. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning.

Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för år 2019, om samtliga mål fullt ut uppfylls och baserat på nuvarande växelkurser, högst kunna uppgå till cirka 5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande utgör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning.

Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden.

Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Vid uppsägning av VD:s anställning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Om bolaget säger upp VD utan saklig grund ska VD, utöver lön under uppsägningstiden, ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders grundlön. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders grundlön kunna utgå.

Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman den 14 maj 2019 – förutom löpande åtaganden – inga utestående ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram (”LTI 2019”) för anställda i enlighet med A nedan. Beslutet ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om säkringsåtgärder enligt B – D nedan. 

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund

Vid årsstämman 2018 beslutades att inrätta ett motsvarande program för personer som anställdes senast vid utgången av 2018 (LTI 2018) samt också ett teckningsoptionsprogram (teckningsoptionsprogram 2018/2021) riktat till ledande befattningshavare. Under 2018 har bolaget genomgått en revision av bolagets strategi samt gjort betydande förändringar i syfte att accelerera marknadspenetrationen. I anslutning härtill har organisationen omstrukturerats samt har ett antal nyckelindivider tillkommit alternativt förutses tillkomma under 2019.

I LTI 2018 och teckningsoptionsprogram 2018/2021 som godkändes vid årsstämman 2018 kunde maximalt 500 000 respektive 1 175 000 aktier komma att utges, d.v.s. totalt maximalt 1 675 000 aktier. Programmen blev emellertid inte fulltecknade till följd av omstruktureringar samt vikande aktiekurs under implementeringen av teckningsoptionsprogrammet. Till följd härav kan programmen som beslutades vid årsstämman 2018 sammantaget medföra att maximalt 746 096 aktier ges ut, d.v.s. 928 904 färre än vad som godkändes vid årsstämman 2018. Nu föreslaget LTI 2019 kan vid fullt utfall medföra att högst 795 000 aktier utges och innebär således ingen ytterligare utspädning utöver vad som godkändes vid årsstämman 2018. I ljuset härav anser styrelsen att det är motiverat att föreslå årsstämman att besluta om LTI 2019, vari ”skillnaden” mellan vad som godkändes vid årsstämman 2018 respektive vad som faktiskt kom att tilldelas ”återanvänds” i form av ett nytt program.

Det övergripande syftet med LTI 2019 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2019 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2019 bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda.

Villkor för LTI 2019

LTI 2019 ska omfatta (i) verkställande direktören; (ii) upp till fyra övriga ledande befattningshavare och upp till sex nyckelpersoner som bedöms vara väsentliga för att bolaget ska kunna utvecklas i enlighet med bolagets reviderade strategi; och (iii) upp till 19 övriga anställda. För kategorin ”övriga anställda” ska LTI 2019 som utgångspunkt företrädesvis omfatta nyanställda. Styrelsen ska dock i undantagsfall kunna besluta att erbjuda LTI 2019 även till anställda i kategorin ”övriga anställda” som redan deltar i befintliga incitamentsprogam.

Totalt bedöms LTI 2019 komma att omfatta upp till 30 anställda. För att få delta i LTI 2019 krävs att deltagaren anställts i bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan.

LTI 2019 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget (”Sparaktier”). För att få delta i LTI 2019 ska respektive deltagare minst förvärva det antal Sparaktier som anges för respektive kategori nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som respektive deltagare i respektive kategori ska kunna förvärva inom ramen för LTI 2019). Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av stamaktier i marknaden senast den 31 december 2019 (”Investeringsperioden”).

Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”) under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen (”Prestationsmålen”) uppnås eller överträffas.

Deltagare ska förvärva följande antal Sparaktier samt ska kunna tilldelas upp till följande antal Prestationsaktier per Sparaktie:

Befattning

Antal Sparaktier

Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie

Verkställande direktör

80 000

4

Övriga ledande befattningshavare (upp till 4 personer)

 

10 000 – 15 000 per deltagare

3

Nyckelpersoner (upp till 6 personer)

5 000 – 10 000 per deltagare

3

Övriga anställda (upp till 19 personer)

5 000 per deltagare

2

För grupperna ”Övriga ledande befattningshavare” och ”Nyckelpersoner” ska styrelsen, inom de ovan angivna intervallen, besluta om antalet Sparaktier som deltagaren ska förvärva.

Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 795 000.

De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för bolagets aktier (”Aktiekursmålet”), (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2019-2022 (”Försäljningsmålet”), och (iii) EBITDA för respektive räkenskapsår 2019-2022 (”EBITDA- målet”), varvid respektive Prestationsmål ska viktas med 1/3 vardera och såvitt avser Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska respektive räkenskapsår viktas med 1/4 vardera avseende dessa två prestationsmål. 

Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för bolagets aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2019 till och med den 31 december 2022. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2019 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2022. En ökning av aktiekursen med mindre än 25 procent berättigar inte till någon intjäning av några av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 100 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 25 procent och 100 procent kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet att ske linjärt.

Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska fastställas av styrelsen årsvis och såvitt avser räkenskapsåret 2019 före det att LTI 2019 erbjuds till deltagarna. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och EBITDA-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2019 avslutas. 

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.

Tilldelning av Prestationsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022.

Deltagande i LTI 2019 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för bolaget.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2019 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 795 000 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019 vilket ska ske genom att bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i LTI 2019 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019.

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

 1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019, högst 795 000 aktier.
 2. Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2019 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget.
 3. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2019 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
 4. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2019 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2019.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2019. Kostnaderna för LTI 2019, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2022. Beräkningen har utförts baserat på den noterade stängningskursen för aktier i bolaget per den 10 april 2019, det vill säga 20,80 kronor per aktie, och med följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 0 procent; (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 0 procent; (iii) en uppfyllelse av Prestationsmålen om 100 procent; och (iv) att totalt maximalt 795 000 Prestationsaktier kan komma att tilldelas.

Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för LTI 2019 baserats på att LTI 2019 omfattar högst 30 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2019 enligt IFRS 2 uppgå till cirka 12,9 MSEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 7,3 MSEK, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en aktiekursuppgång om 100 procent under LTI 2019:s löptid och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 22 procent.

De förväntade årliga kostnaderna om 5,8 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 4,4 procent av bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2018. Baserat på beräkningen av kostnader enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 förändrats från −3,46 kronor till −3,57 kronor.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier och 505 000 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2018 och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna. Därtill finns teckningsoptioner emitterade i anslutning till ett tidigare finansieringsavtal vilka kan medföra att ytterligare högst 599 114 stamaktier kan utges.

Maximalt antal Prestationsaktier uppgår till 795 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala utspädningen från LTI 2019 till cirka 1,49 procent.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre personaloptionsprogram, två teckningsoptionsprogram och två prestationsbaserade aktiesparprogram utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det föreslagna LTI 2019 utnyttjas fullt ut kommer totalt 3 147 134 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 5,73 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram respektive det föreslagna LTI 2019. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de stamaktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala totala utspädningen från samtliga utestående incitamentsprogram och det föreslagna LTI 2019 till cirka 5,67 procent.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2019 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Information på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Scheelevägen 19, 223 70 Lund och på bolagets webbplats (www.bonesupport.com) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet röster i bolaget till 51 846 417 röster. Bolaget innehar 505 000 egna C-aktier, motsvarande 50 500 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

____________________

Lund i april 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08:00 CET 12 april 2019 - Aktieägarna i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, kallas härmed till årsstämma på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund, tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.bonesupport.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0.   Stämmans öppnande.
1.   Val av ordförande vid stämman.
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.   Godkännande av dagordning.
4.   Val av en eller två justeringspersoner.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Anförande av verkställande direktören.
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.   Beslut om:
      a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
      b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
      c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
13. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat 
      aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt 
      (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Jacob Gunterberg (ordförande), utsedd av HealthCap V L.P., Johan Kördel, utsedd av Lundbeckfonden Invest A/S, Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens ordförande Håkan Björklund, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om nyval av Lennart Johansson som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Nina Rawal har avböjt omval och den nuvarande styrelseordföranden Håkan Björklund har avböjt omval som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (www.bonesupport.com).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

Punkt 13: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet att nå uppställda mål. Det noteras att bolaget är i hög grad internationellt med anställda i flera olika länder. Vid fastställande av ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor ska utgångspunkten vara att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den anställde är anställd. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning.

Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för år 2019, om samtliga mål fullt ut uppfylls och baserat på nuvarande växelkurser, högst kunna uppgå till cirka 5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande utgör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning.

Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden.

Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Vid uppsägning av VD:s anställning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Om bolaget säger upp VD utan saklig grund ska VD, utöver lön under uppsägningstiden, ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders grundlön. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders grundlön kunna utgå.

Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman den 14 maj 2019 – förutom löpande åtaganden – inga utestående ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram (”LTI 2019”) för anställda i enlighet med A nedan. Beslutet ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om säkringsåtgärder enligt B – D nedan. 

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund

Vid årsstämman 2018 beslutades att inrätta ett motsvarande program för personer som anställdes senast vid utgången av 2018 (LTI 2018) samt också ett teckningsoptionsprogram (teckningsoptionsprogram 2018/2021) riktat till ledande befattningshavare. Under 2018 har bolaget genomgått en revision av bolagets strategi samt gjort betydande förändringar i syfte att accelerera marknadspenetrationen. I anslutning härtill har organisationen omstrukturerats samt har ett antal nyckelindivider tillkommit alternativt förutses tillkomma under 2019.

I LTI 2018 och teckningsoptionsprogram 2018/2021 som godkändes vid årsstämman 2018 kunde maximalt 500 000 respektive 1 175 000 aktier komma att utges, d.v.s. totalt maximalt 1 675 000 aktier. Programmen blev emellertid inte fulltecknade till följd av omstruktureringar samt vikande aktiekurs under implementeringen av teckningsoptionsprogrammet. Till följd härav kan programmen som beslutades vid årsstämman 2018 sammantaget medföra att maximalt 746 096 aktier ges ut, d.v.s. 928 904 färre än vad som godkändes vid årsstämman 2018. Nu föreslaget LTI 2019 kan vid fullt utfall medföra att högst 795 000 aktier utges och innebär således ingen ytterligare utspädning utöver vad som godkändes vid årsstämman 2018. I ljuset härav anser styrelsen att det är motiverat att föreslå årsstämman att besluta om LTI 2019, vari ”skillnaden” mellan vad som godkändes vid årsstämman 2018 respektive vad som faktiskt kom att tilldelas ”återanvänds” i form av ett nytt program.

Det övergripande syftet med LTI 2019 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2019 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2019 bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda.

Villkor för LTI 2019

LTI 2019 ska omfatta (i) verkställande direktören; (ii) upp till fyra övriga ledande befattningshavare och upp till sex nyckelpersoner som bedöms vara väsentliga för att bolaget ska kunna utvecklas i enlighet med bolagets reviderade strategi; och (iii) upp till 19 övriga anställda. För kategorin ”övriga anställda” ska LTI 2019 som utgångspunkt företrädesvis omfatta nyanställda. Styrelsen ska dock i undantagsfall kunna besluta att erbjuda LTI 2019 även till anställda i kategorin ”övriga anställda” som redan deltar i befintliga incitamentsprogam.

Totalt bedöms LTI 2019 komma att omfatta upp till 30 anställda. För att få delta i LTI 2019 krävs att deltagaren anställts i bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan.

LTI 2019 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget (”Sparaktier”). För att få delta i LTI 2019 ska respektive deltagare minst förvärva det antal Sparaktier som anges för respektive kategori nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som respektive deltagare i respektive kategori ska kunna förvärva inom ramen för LTI 2019). Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av stamaktier i marknaden senast den 31 december 2019 (”Investeringsperioden”).

Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”) under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen (”Prestationsmålen”) uppnås eller överträffas.

Deltagare ska förvärva följande antal Sparaktier samt ska kunna tilldelas upp till följande antal Prestationsaktier per Sparaktie:

Befattning

Antal Sparaktier

Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie

Verkställande direktör

80 000

4

Övriga ledande befattningshavare (upp till 4 personer)

 

10 000 – 15 000 per deltagare

3

Nyckelpersoner (upp till 6 personer)

5 000 – 10 000 per deltagare

3

Övriga anställda (upp till 19 personer)

5 000 per deltagare

2

För grupperna ”Övriga ledande befattningshavare” och ”Nyckelpersoner” ska styrelsen, inom de ovan angivna intervallen, besluta om antalet Sparaktier som deltagaren ska förvärva.

Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 795 000.

De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för bolagets aktier (”Aktiekursmålet”), (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2019-2022 (”Försäljningsmålet”), och (iii) EBITDA för respektive räkenskapsår 2019-2022 (”EBITDA- målet”), varvid respektive Prestationsmål ska viktas med 1/3 vardera och såvitt avser Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska respektive räkenskapsår viktas med 1/4 vardera avseende dessa två prestationsmål. 

Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för bolagets aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2019 till och med den 31 december 2022. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2019 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2022. En ökning av aktiekursen med mindre än 25 procent berättigar inte till någon intjäning av några av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 100 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 25 procent och 100 procent kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet att ske linjärt.

Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska fastställas av styrelsen årsvis och såvitt avser räkenskapsåret 2019 före det att LTI 2019 erbjuds till deltagarna. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och EBITDA-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2019 avslutas. 

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.

Tilldelning av Prestationsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022.

Deltagande i LTI 2019 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för bolaget.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2019 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 795 000 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019 vilket ska ske genom att bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i LTI 2019 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019.

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

 1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019, högst 795 000 aktier.
 2. Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2019 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget.
 3. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2019 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
 4. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2019 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2019.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2019. Kostnaderna för LTI 2019, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2022. Beräkningen har utförts baserat på den noterade stängningskursen för aktier i bolaget per den 10 april 2019, det vill säga 20,80 kronor per aktie, och med följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 0 procent; (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 0 procent; (iii) en uppfyllelse av Prestationsmålen om 100 procent; och (iv) att totalt maximalt 795 000 Prestationsaktier kan komma att tilldelas.

Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för LTI 2019 baserats på att LTI 2019 omfattar högst 30 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2019 enligt IFRS 2 uppgå till cirka 12,9 MSEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 7,3 MSEK, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en aktiekursuppgång om 100 procent under LTI 2019:s löptid och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 22 procent.

De förväntade årliga kostnaderna om 5,8 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 4,4 procent av bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2018. Baserat på beräkningen av kostnader enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 förändrats från −3,46 kronor till −3,57 kronor.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier och 505 000 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2018 och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna. Därtill finns teckningsoptioner emitterade i anslutning till ett tidigare finansieringsavtal vilka kan medföra att ytterligare högst 599 114 stamaktier kan utges.

Maximalt antal Prestationsaktier uppgår till 795 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala utspädningen från LTI 2019 till cirka 1,49 procent.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre personaloptionsprogram, två teckningsoptionsprogram och två prestationsbaserade aktiesparprogram utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det föreslagna LTI 2019 utnyttjas fullt ut kommer totalt 3 147 134 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 5,73 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram respektive det föreslagna LTI 2019. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de stamaktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala totala utspädningen från samtliga utestående incitamentsprogram och det föreslagna LTI 2019 till cirka 5,67 procent.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2019 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Information på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Scheelevägen 19, 223 70 Lund och på bolagets webbplats (www.bonesupport.com) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet röster i bolaget till 51 846 417 röster. Bolaget innehar 505 000 egna C-aktier, motsvarande 50 500 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

____________________

Lund i april 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen 

" target="_blank">12 april 2019

Lund, Sverige, 08:00 CET 12 april 2019 - Aktieägarna i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, kallas härmed till årsstämma på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund, tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.bonesupport.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0.   Stämmans öppnande.
1.   Val av ordförande vid stämman.
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.   Godkännande av dagordning.
4.   Val av en eller två justeringspersoner.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Anförande av verkställande direktören.
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.   Beslut om:
      a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
      b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
      c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
13. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat
      aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt
      (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Jacob Gunterberg (ordförande), utsedd av HealthCap V L.P., Johan Kördel, utsedd av Lundbeckfonden Invest A/S, Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens ordförande Håkan Björklund, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om nyval av Lennart Johansson som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Nina Rawal har avböjt omval och den nuvarande styrelseordföranden Håkan Björklund har avböjt omval som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (www.bonesupport.com).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

Punkt 13: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet att nå uppställda mål. Det noteras att bolaget är i hög grad internationellt med anställda i flera olika länder. Vid fastställande av ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor ska utgångspunkten vara att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den anställde är anställd. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning.

Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för år 2019, om samtliga mål fullt ut uppfylls och baserat på nuvarande växelkurser, högst kunna uppgå till cirka 5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande utgör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning.

Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden.

Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Vid uppsägning av VD:s anställning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Om bolaget säger upp VD utan saklig grund ska VD, utöver lön under uppsägningstiden, ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders grundlön. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders grundlön kunna utgå.

Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman den 14 maj 2019 – förutom löpande åtaganden – inga utestående ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram (”LTI 2019”) för anställda i enlighet med A nedan. Beslutet ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om säkringsåtgärder enligt B – D nedan. 

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund

Vid årsstämman 2018 beslutades att inrätta ett motsvarande program för personer som anställdes senast vid utgången av 2018 (LTI 2018) samt också ett teckningsoptionsprogram (teckningsoptionsprogram 2018/2021) riktat till ledande befattningshavare. Under 2018 har bolaget genomgått en revision av bolagets strategi samt gjort betydande förändringar i syfte att accelerera marknadspenetrationen. I anslutning härtill har organisationen omstrukturerats samt har ett antal nyckelindivider tillkommit alternativt förutses tillkomma under 2019.

I LTI 2018 och teckningsoptionsprogram 2018/2021 som godkändes vid årsstämman 2018 kunde maximalt 500 000 respektive 1 175 000 aktier komma att utges, d.v.s. totalt maximalt 1 675 000 aktier. Programmen blev emellertid inte fulltecknade till följd av omstruktureringar samt vikande aktiekurs under implementeringen av teckningsoptionsprogrammet. Till följd härav kan programmen som beslutades vid årsstämman 2018 sammantaget medföra att maximalt 746 096 aktier ges ut, d.v.s. 928 904 färre än vad som godkändes vid årsstämman 2018. Nu föreslaget LTI 2019 kan vid fullt utfall medföra att högst 795 000 aktier utges och innebär således ingen ytterligare utspädning utöver vad som godkändes vid årsstämman 2018. I ljuset härav anser styrelsen att det är motiverat att föreslå årsstämman att besluta om LTI 2019, vari ”skillnaden” mellan vad som godkändes vid årsstämman 2018 respektive vad som faktiskt kom att tilldelas ”återanvänds” i form av ett nytt program.

Det övergripande syftet med LTI 2019 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2019 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2019 bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda.

Villkor för LTI 2019

LTI 2019 ska omfatta (i) verkställande direktören; (ii) upp till fyra övriga ledande befattningshavare och upp till sex nyckelpersoner som bedöms vara väsentliga för att bolaget ska kunna utvecklas i enlighet med bolagets reviderade strategi; och (iii) upp till 19 övriga anställda. För kategorin ”övriga anställda” ska LTI 2019 som utgångspunkt företrädesvis omfatta nyanställda. Styrelsen ska dock i undantagsfall kunna besluta att erbjuda LTI 2019 även till anställda i kategorin ”övriga anställda” som redan deltar i befintliga incitamentsprogam.

Totalt bedöms LTI 2019 komma att omfatta upp till 30 anställda. För att få delta i LTI 2019 krävs att deltagaren anställts i bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan.

LTI 2019 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget (”Sparaktier”). För att få delta i LTI 2019 ska respektive deltagare minst förvärva det antal Sparaktier som anges för respektive kategori nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som respektive deltagare i respektive kategori ska kunna förvärva inom ramen för LTI 2019). Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av stamaktier i marknaden senast den 31 december 2019 (”Investeringsperioden”).

Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”) under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen (”Prestationsmålen”) uppnås eller överträffas.

Deltagare ska förvärva följande antal Sparaktier samt ska kunna tilldelas upp till följande antal Prestationsaktier per Sparaktie:

Befattning

Antal Sparaktier

Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie

Verkställande direktör

80 000

4

Övriga ledande befattningshavare (upp till 4 personer)

 

10 000 – 15 000 per deltagare

3

Nyckelpersoner (upp till 6 personer)

5 000 – 10 000 per deltagare

3

Övriga anställda (upp till 19 personer)

5 000 per deltagare

2

För grupperna ”Övriga ledande befattningshavare” och ”Nyckelpersoner” ska styrelsen, inom de ovan angivna intervallen, besluta om antalet Sparaktier som deltagaren ska förvärva.

Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 795 000.

De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för bolagets aktier (”Aktiekursmålet”), (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2019-2022 (”Försäljningsmålet”), och (iii) EBITDA för respektive räkenskapsår 2019-2022 (”EBITDA- målet”), varvid respektive Prestationsmål ska viktas med 1/3 vardera och såvitt avser Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska respektive räkenskapsår viktas med 1/4 vardera avseende dessa två prestationsmål. 

Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för bolagets aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2019 till och med den 31 december 2022. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2019 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2022. En ökning av aktiekursen med mindre än 25 procent berättigar inte till någon intjäning av några av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 100 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 25 procent och 100 procent kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet att ske linjärt.

Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska fastställas av styrelsen årsvis och såvitt avser räkenskapsåret 2019 före det att LTI 2019 erbjuds till deltagarna. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och EBITDA-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2019 avslutas. 

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.

Tilldelning av Prestationsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022.

Deltagande i LTI 2019 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för bolaget.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2019 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 795 000 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019 vilket ska ske genom att bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i LTI 2019 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019.

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

 1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019, högst 795 000 aktier.
 2. Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2019 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget.
 3. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2019 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
 4. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2019 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2019.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2019. Kostnaderna för LTI 2019, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2022. Beräkningen har utförts baserat på den noterade stängningskursen för aktier i bolaget per den 10 april 2019, det vill säga 20,80 kronor per aktie, och med följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 0 procent; (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 0 procent; (iii) en uppfyllelse av Prestationsmålen om 100 procent; och (iv) att totalt maximalt 795 000 Prestationsaktier kan komma att tilldelas.

Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för LTI 2019 baserats på att LTI 2019 omfattar högst 30 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2019 enligt IFRS 2 uppgå till cirka 12,9 MSEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 7,3 MSEK, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en aktiekursuppgång om 100 procent under LTI 2019:s löptid och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 22 procent.

De förväntade årliga kostnaderna om 5,8 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 4,4 procent av bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2018. Baserat på beräkningen av kostnader enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 förändrats från −3,46 kronor till −3,57 kronor.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier och 505 000 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2018 och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna. Därtill finns teckningsoptioner emitterade i anslutning till ett tidigare finansieringsavtal vilka kan medföra att ytterligare högst 599 114 stamaktier kan utges.

Maximalt antal Prestationsaktier uppgår till 795 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala utspädningen från LTI 2019 till cirka 1,49 procent.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre personaloptionsprogram, två teckningsoptionsprogram och två prestationsbaserade aktiesparprogram utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det föreslagna LTI 2019 utnyttjas fullt ut kommer totalt 3 147 134 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 5,73 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram respektive det föreslagna LTI 2019. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de stamaktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala totala utspädningen från samtliga utestående incitamentsprogram och det föreslagna LTI 2019 till cirka 5,67 procent.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2019 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Information på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Scheelevägen 19, 223 70 Lund och på bolagets webbplats (www.bonesupport.com) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet röster i bolaget till 51 846 417 röster. Bolaget innehar 505 000 egna C-aktier, motsvarande 50 500 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

____________________

Lund i april 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08:00 CET 12 april 2019 - Aktieägarna i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, kallas härmed till årsstämma på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund, tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.bonesupport.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0.   Stämmans öppnande.
1.   Val av ordförande vid stämman.
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.   Godkännande av dagordning.
4.   Val av en eller två justeringspersoner.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Anförande av verkställande direktören.
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.   Beslut om:
      a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
      b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
      c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
13. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat
      aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt
      (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Jacob Gunterberg (ordförande), utsedd av HealthCap V L.P., Johan Kördel, utsedd av Lundbeckfonden Invest A/S, Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens ordförande Håkan Björklund, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart Johansson och Simon Cartmell. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om nyval av Lennart Johansson som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Nina Rawal har avböjt omval och den nuvarande styrelseordföranden Håkan Björklund har avböjt omval som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (www.bonesupport.com).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

Punkt 13: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet att nå uppställda mål. Det noteras att bolaget är i hög grad internationellt med anställda i flera olika länder. Vid fastställande av ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor ska utgångspunkten vara att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den anställde är anställd. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning.

Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för år 2019, om samtliga mål fullt ut uppfylls och baserat på nuvarande växelkurser, högst kunna uppgå till cirka 5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande utgör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning.

Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden.

Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Vid uppsägning av VD:s anställning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Om bolaget säger upp VD utan saklig grund ska VD, utöver lön under uppsägningstiden, ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders grundlön. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders grundlön kunna utgå.

Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman den 14 maj 2019 – förutom löpande åtaganden – inga utestående ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram (”LTI 2019”) för anställda i enlighet med A nedan. Beslutet ska vara villkorat av att årsstämman också fattar beslut om säkringsåtgärder enligt B – D nedan. 

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund

Vid årsstämman 2018 beslutades att inrätta ett motsvarande program för personer som anställdes senast vid utgången av 2018 (LTI 2018) samt också ett teckningsoptionsprogram (teckningsoptionsprogram 2018/2021) riktat till ledande befattningshavare. Under 2018 har bolaget genomgått en revision av bolagets strategi samt gjort betydande förändringar i syfte att accelerera marknadspenetrationen. I anslutning härtill har organisationen omstrukturerats samt har ett antal nyckelindivider tillkommit alternativt förutses tillkomma under 2019.

I LTI 2018 och teckningsoptionsprogram 2018/2021 som godkändes vid årsstämman 2018 kunde maximalt 500 000 respektive 1 175 000 aktier komma att utges, d.v.s. totalt maximalt 1 675 000 aktier. Programmen blev emellertid inte fulltecknade till följd av omstruktureringar samt vikande aktiekurs under implementeringen av teckningsoptionsprogrammet. Till följd härav kan programmen som beslutades vid årsstämman 2018 sammantaget medföra att maximalt 746 096 aktier ges ut, d.v.s. 928 904 färre än vad som godkändes vid årsstämman 2018. Nu föreslaget LTI 2019 kan vid fullt utfall medföra att högst 795 000 aktier utges och innebär således ingen ytterligare utspädning utöver vad som godkändes vid årsstämman 2018. I ljuset härav anser styrelsen att det är motiverat att föreslå årsstämman att besluta om LTI 2019, vari ”skillnaden” mellan vad som godkändes vid årsstämman 2018 respektive vad som faktiskt kom att tilldelas ”återanvänds” i form av ett nytt program.

Det övergripande syftet med LTI 2019 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2019 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2019 bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda.

Villkor för LTI 2019

LTI 2019 ska omfatta (i) verkställande direktören; (ii) upp till fyra övriga ledande befattningshavare och upp till sex nyckelpersoner som bedöms vara väsentliga för att bolaget ska kunna utvecklas i enlighet med bolagets reviderade strategi; och (iii) upp till 19 övriga anställda. För kategorin ”övriga anställda” ska LTI 2019 som utgångspunkt företrädesvis omfatta nyanställda. Styrelsen ska dock i undantagsfall kunna besluta att erbjuda LTI 2019 även till anställda i kategorin ”övriga anställda” som redan deltar i befintliga incitamentsprogam.

Totalt bedöms LTI 2019 komma att omfatta upp till 30 anställda. För att få delta i LTI 2019 krävs att deltagaren anställts i bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan.

LTI 2019 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget (”Sparaktier”). För att få delta i LTI 2019 ska respektive deltagare minst förvärva det antal Sparaktier som anges för respektive kategori nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som respektive deltagare i respektive kategori ska kunna förvärva inom ramen för LTI 2019). Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av stamaktier i marknaden senast den 31 december 2019 (”Investeringsperioden”).

Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”) under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen (”Prestationsmålen”) uppnås eller överträffas.

Deltagare ska förvärva följande antal Sparaktier samt ska kunna tilldelas upp till följande antal Prestationsaktier per Sparaktie:

Befattning

Antal Sparaktier

Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie

Verkställande direktör

80 000

4

Övriga ledande befattningshavare (upp till 4 personer)

 

10 000 – 15 000 per deltagare

3

Nyckelpersoner (upp till 6 personer)

5 000 – 10 000 per deltagare

3

Övriga anställda (upp till 19 personer)

5 000 per deltagare

2

För grupperna ”Övriga ledande befattningshavare” och ”Nyckelpersoner” ska styrelsen, inom de ovan angivna intervallen, besluta om antalet Sparaktier som deltagaren ska förvärva.

Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 795 000.

De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för bolagets aktier (”Aktiekursmålet”), (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2019-2022 (”Försäljningsmålet”), och (iii) EBITDA för respektive räkenskapsår 2019-2022 (”EBITDA- målet”), varvid respektive Prestationsmål ska viktas med 1/3 vardera och såvitt avser Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska respektive räkenskapsår viktas med 1/4 vardera avseende dessa två prestationsmål. 

Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för bolagets aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2019 till och med den 31 december 2022. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2019 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2022. En ökning av aktiekursen med mindre än 25 procent berättigar inte till någon intjäning av några av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 100 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 25 procent och 100 procent kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet att ske linjärt.

Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska fastställas av styrelsen årsvis och såvitt avser räkenskapsåret 2019 före det att LTI 2019 erbjuds till deltagarna. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en målnivå (max). Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och EBITDA-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2019 avslutas. 

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.

Tilldelning av Prestationsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022.

Deltagande i LTI 2019 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för bolaget.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2019 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 795 000 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019 vilket ska ske genom att bolaget återköper de emitterade C-aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i LTI 2019 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019.

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande:

 1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019, högst 795 000 aktier.
 2. Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2019 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget.
 3. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2019 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.
 4. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2019 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2019.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2019. Kostnaderna för LTI 2019, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2022. Beräkningen har utförts baserat på den noterade stängningskursen för aktier i bolaget per den 10 april 2019, det vill säga 20,80 kronor per aktie, och med följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 0 procent; (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 0 procent; (iii) en uppfyllelse av Prestationsmålen om 100 procent; och (iv) att totalt maximalt 795 000 Prestationsaktier kan komma att tilldelas.

Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för LTI 2019 baserats på att LTI 2019 omfattar högst 30 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2019 enligt IFRS 2 uppgå till cirka 12,9 MSEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 7,3 MSEK, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en aktiekursuppgång om 100 procent under LTI 2019:s löptid och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 22 procent.

De förväntade årliga kostnaderna om 5,8 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 4,4 procent av bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2018. Baserat på beräkningen av kostnader enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 förändrats från −3,46 kronor till −3,57 kronor.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier och 505 000 är C-aktier som utgivits i anslutning till de aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2018 och som kommer att omvandlas till stamaktier inför leverans till deltagarna. Därtill finns teckningsoptioner emitterade i anslutning till ett tidigare finansieringsavtal vilka kan medföra att ytterligare högst 599 114 stamaktier kan utges.

Maximalt antal Prestationsaktier uppgår till 795 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala utspädningen från LTI 2019 till cirka 1,49 procent.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre personaloptionsprogram, två teckningsoptionsprogram och två prestationsbaserade aktiesparprogram utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det föreslagna LTI 2019 utnyttjas fullt ut kommer totalt 3 147 134 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 5,73 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram respektive det föreslagna LTI 2019. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de stamaktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala totala utspädningen från samtliga utestående incitamentsprogram och det föreslagna LTI 2019 till cirka 5,67 procent.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2019 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Information på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Scheelevägen 19, 223 70 Lund och på bolagets webbplats (www.bonesupport.com) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet röster i bolaget till 51 846 417 röster. Bolaget innehar 505 000 egna C-aktier, motsvarande 50 500 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

____________________

Lund i april 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen

 

" target="_blank">12 april 2019

pdf Journée Régionale des Infections Ostéo-articulaires (JRIOA) 2018
Paris, France

pdf Annual Meeting of the Austrian Society of Orthopedics and Orthopedic Surgery
Villach, Austria

Lund, Sverige, 08.00 CET, 10 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag publiceringen av nya radiografiska och histologiska data som för första gången kliniskt visar att CERAMENT® omvandlas till benvävnad i människor.

“Den här publikationen beskriver för första gången detaljerat radiografiska och histologiska data, som visar att de förändringar som ses över tid beror på aktiv benåterbildning, och inte av kvarvarande bengraftsubstitut. Detta överensstämmer med goda kliniska resultat i en utmanande indikation, där man annars kan förvänta sig problem i form av återkommande infektioner och frakturer. Dessutom behövde ingen av patienterna genomgå autolog bengraftbehandling”, sade studiens huvudförfattare, doktor Jamie Ferguson, konsulterande kirurg vid ortopediska centret i Nuffield, Oxfords universitetssjukhus.

Studien “Radiographic and Histological Analysis of a Synthetic Bone Graft Substitute Eluting Gentamicin in the Treatment of Chronic Osteomyelitis” publicerades i Journal of Bone and Joint Infection (JBJI 2019; 4(2): 76-84). (http://www.jbji.net/v04p0076.pdf)

“Den här studien representerar ett viktigt steg för BONESUPPORT, att radiografiskt och histologiskt bekräfta aktiv ombildning av CERAMENT till benvävnad hos människor, med imponerande klinisk effekt förstärker vårt budskap till ortopeder som använder CERAMENT”, sade Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

The Oxford Bone Infection Unit, som leds av doktor Martin McNally, granskade retrospektivt röntgenbildserier av 163 konsekutiva patienter. 138 av dessa hade adekvata röntgenbilder vid uppföljning minst ett år efter ingreppet. Nio patienter hade genomgått kirurgisk behandling som inte var relaterad till deras infektion, vilket möjliggjorde histologiska biopsier under perioden 19 dagar till två år efter ingreppet. Röntgendata visade en genomsnittlig fyllnadstakt av benhåligheter med 73,8 procent vid 12 månaders uppföljning, och fortsatt benbildning under de två första åren efter ingreppet hos två tredjedelar av de studerade patienterna.

Denna data korrelerar också med en nyligen publicerad djurmodell hos får, av Hewetter et al. i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918).

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 10 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag publiceringen av nya radiografiska och histologiska data som för första gången kliniskt visar att CERAMENT® omvandlas till benvävnad i människor.

“Den här publikationen beskriver för första gången detaljerat radiografiska och histologiska data, som visar att de förändringar som ses över tid beror på aktiv benåterbildning, och inte av kvarvarande bengraftsubstitut. Detta överensstämmer med goda kliniska resultat i en utmanande indikation, där man annars kan förvänta sig problem i form av återkommande infektioner och frakturer. Dessutom behövde ingen av patienterna genomgå autolog bengraftbehandling”, sade studiens huvudförfattare, doktor Jamie Ferguson, konsulterande kirurg vid ortopediska centret i Nuffield, Oxfords universitetssjukhus.

Studien “Radiographic and Histological Analysis of a Synthetic Bone Graft Substitute Eluting Gentamicin in the Treatment of Chronic Osteomyelitis” publicerades i Journal of Bone and Joint Infection (JBJI 2019; 4(2): 76-84). (http://www.jbji.net/v04p0076.pdf)

“Den här studien representerar ett viktigt steg för BONESUPPORT, att radiografiskt och histologiskt bekräfta aktiv ombildning av CERAMENT till benvävnad hos människor, med imponerande klinisk effekt förstärker vårt budskap till ortopeder som använder CERAMENT”, sade Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

The Oxford Bone Infection Unit, som leds av doktor Martin McNally, granskade retrospektivt röntgenbildserier av 163 konsekutiva patienter. 138 av dessa hade adekvata röntgenbilder vid uppföljning minst ett år efter ingreppet. Nio patienter hade genomgått kirurgisk behandling som inte var relaterad till deras infektion, vilket möjliggjorde histologiska biopsier under perioden 19 dagar till två år efter ingreppet. Röntgendata visade en genomsnittlig fyllnadstakt av benhåligheter med 73,8 procent vid 12 månaders uppföljning, och fortsatt benbildning under de två första åren efter ingreppet hos två tredjedelar av de studerade patienterna.

Denna data korrelerar också med en nyligen publicerad djurmodell hos får, av Hewetter et al. i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918).

 

" target="_blank">10 april 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, 10 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag publiceringen av nya radiografiska och histologiska data som för första gången kliniskt visar att CERAMENT® omvandlas till benvävnad i människor.

“Den här publikationen beskriver för första gången detaljerat radiografiska och histologiska data, som visar att de förändringar som ses över tid beror på aktiv benåterbildning, och inte av kvarvarande bengraftsubstitut. Detta överensstämmer med goda kliniska resultat i en utmanande indikation, där man annars kan förvänta sig problem i form av återkommande infektioner och frakturer. Dessutom behövde ingen av patienterna genomgå autolog bengraftbehandling”, sade studiens huvudförfattare, doktor Jamie Ferguson, konsulterande kirurg vid ortopediska centret i Nuffield, Oxfords universitetssjukhus.

Studien “Radiographic and Histological Analysis of a Synthetic Bone Graft Substitute Eluting Gentamicin in the Treatment of Chronic Osteomyelitis” publicerades i Journal of Bone and Joint Infection (JBJI 2019; 4(2): 76-84). (http://www.jbji.net/v04p0076.pdf)

“Den här studien representerar ett viktigt steg för BONESUPPORT, att radiografiskt och histologiskt bekräfta aktiv ombildning av CERAMENT till benvävnad hos människor, med imponerande klinisk effekt förstärker vårt budskap till ortopeder som använder CERAMENT”, sade Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

The Oxford Bone Infection Unit, som leds av doktor Martin McNally, granskade retrospektivt röntgenbildserier av 163 konsekutiva patienter. 138 av dessa hade adekvata röntgenbilder vid uppföljning minst ett år efter ingreppet. Nio patienter hade genomgått kirurgisk behandling som inte var relaterad till deras infektion, vilket möjliggjorde histologiska biopsier under perioden 19 dagar till två år efter ingreppet. Röntgendata visade en genomsnittlig fyllnadstakt av benhåligheter med 73,8 procent vid 12 månaders uppföljning, och fortsatt benbildning under de två första åren efter ingreppet hos två tredjedelar av de studerade patienterna.

Denna data korrelerar också med en nyligen publicerad djurmodell hos får, av Hewetter et al. i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918).

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 10 april 2019 – BONESUPPORTTM, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag publiceringen av nya radiografiska och histologiska data som för första gången kliniskt visar att CERAMENT® omvandlas till benvävnad i människor.

“Den här publikationen beskriver för första gången detaljerat radiografiska och histologiska data, som visar att de förändringar som ses över tid beror på aktiv benåterbildning, och inte av kvarvarande bengraftsubstitut. Detta överensstämmer med goda kliniska resultat i en utmanande indikation, där man annars kan förvänta sig problem i form av återkommande infektioner och frakturer. Dessutom behövde ingen av patienterna genomgå autolog bengraftbehandling”, sade studiens huvudförfattare, doktor Jamie Ferguson, konsulterande kirurg vid ortopediska centret i Nuffield, Oxfords universitetssjukhus.

Studien “Radiographic and Histological Analysis of a Synthetic Bone Graft Substitute Eluting Gentamicin in the Treatment of Chronic Osteomyelitis” publicerades i Journal of Bone and Joint Infection (JBJI 2019; 4(2): 76-84). (http://www.jbji.net/v04p0076.pdf)

“Den här studien representerar ett viktigt steg för BONESUPPORT, att radiografiskt och histologiskt bekräfta aktiv ombildning av CERAMENT till benvävnad hos människor, med imponerande klinisk effekt förstärker vårt budskap till ortopeder som använder CERAMENT”, sade Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

The Oxford Bone Infection Unit, som leds av doktor Martin McNally, granskade retrospektivt röntgenbildserier av 163 konsekutiva patienter. 138 av dessa hade adekvata röntgenbilder vid uppföljning minst ett år efter ingreppet. Nio patienter hade genomgått kirurgisk behandling som inte var relaterad till deras infektion, vilket möjliggjorde histologiska biopsier under perioden 19 dagar till två år efter ingreppet. Röntgendata visade en genomsnittlig fyllnadstakt av benhåligheter med 73,8 procent vid 12 månaders uppföljning, och fortsatt benbildning under de två första åren efter ingreppet hos två tredjedelar av de studerade patienterna.

Denna data korrelerar också med en nyligen publicerad djurmodell hos får, av Hewetter et al. i APMIS Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apm.12918).

 

" target="_blank">10 april 2019

pdf 7. Journée Régionale Scientifique de Formations et D'échange du CRIOAC
Lyon, France

pdf International Conference of Prosthetic Joint Infections and Infections after Fracture Fixation
Zagreb, Croatia

Lund, Sverige, 18:00 CET, 29 mars 2019 – Under mars månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 505 000 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 22 maj 2018, beslutade om den 1 mars 2019.

Per den 29 mars 2019 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 51 846 417 röster.

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 18:00 CET, 29 mars 2019 – Under mars månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 505 000 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 22 maj 2018, beslutade om den 1 mars 2019.

Per den 29 mars 2019 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 51 846 417 röster.

" target="_blank">29 mars 2019

Lund, Sverige, 18:00 CET, 29 mars 2019 – Under mars månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 505 000 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 22 maj 2018, beslutade om den 1 mars 2019.

Per den 29 mars 2019 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 51 846 417 röster.

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 18:00 CET, 29 mars 2019 – Under mars månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 505 000 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 22 maj 2018, beslutade om den 1 mars 2019.

Per den 29 mars 2019 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 52 300 917 aktier, varav 51 795 917 är stamaktier med en röst vardera och 505 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 51 846 417 röster.

" target="_blank">29 mars 2019

pdf Société d'Orthopédie de l'Ouest (SOO) 2018 Congress
Rennes, France

pdf 18th EFORT Congress
Vienna, Austria

Lund, Sverige, 08.00 CET, mars 13, 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag lanseringen av BONIFY™, en demineraliserad benmatrix (DBM), och utökar därmed företagets produktportfölj på den amerikanska marknaden. BONIFY lanseras i samband med American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), årliga möte i Las Vegas, 13-15:e mars 2019.

BONIFY, är ett unikt bengraft som består av 100% DBM och har osteoinduktiva egenskaper för att främja benläkning. BONIFY kompletterar företagets unika och patentskyddade teknologiplattform CERAMENT®, som är osteokonduktivt och har visat sig omvandlas till kroppseget ben inom 6 -12 månader.

“Det är spännande tider för BONESUPPORT. Med dagens lansering av BONIFY tar vi ett viktigt steg för att skapa en bred och komplementär produktportfölj på den amerikanska marknaden och ökar därmed vår möjlighet att nå ett större segment av bengraft marknaden. BONIFY kompletterar CERAMENT® BONE VOID FILLER, som vi sedan oktober 2018 säljer direkt via vårt eget amerikanska distributionsnät, säger Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT.  

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, mars 13, 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag lanseringen av BONIFY™, en demineraliserad benmatrix (DBM), och utökar därmed företagets produktportfölj på den amerikanska marknaden. BONIFY lanseras i samband med American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), årliga möte i Las Vegas, 13-15:e mars 2019.

BONIFY, är ett unikt bengraft som består av 100% DBM och har osteoinduktiva egenskaper för att främja benläkning. BONIFY kompletterar företagets unika och patentskyddade teknologiplattform CERAMENT®, som är osteokonduktivt och har visat sig omvandlas till kroppseget ben inom 6 -12 månader.

“Det är spännande tider för BONESUPPORT. Med dagens lansering av BONIFY tar vi ett viktigt steg för att skapa en bred och komplementär produktportfölj på den amerikanska marknaden och ökar därmed vår möjlighet att nå ett större segment av bengraft marknaden. BONIFY kompletterar CERAMENT® BONE VOID FILLER, som vi sedan oktober 2018 säljer direkt via vårt eget amerikanska distributionsnät, säger Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT.  

 

" target="_blank">13 mars 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, mars 13, 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag lanseringen av BONIFY™, en demineraliserad benmatrix (DBM), och utökar därmed företagets produktportfölj på den amerikanska marknaden. BONIFY lanseras i samband med American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), årliga möte i Las Vegas, 13-15:e mars 2019.

BONIFY, är ett unikt bengraft som består av 100% DBM och har osteoinduktiva egenskaper för att främja benläkning. BONIFY kompletterar företagets unika och patentskyddade teknologiplattform CERAMENT®, som är osteokonduktivt och har visat sig omvandlas till kroppseget ben inom 6 -12 månader.

“Det är spännande tider för BONESUPPORT. Med dagens lansering av BONIFY tar vi ett viktigt steg för att skapa en bred och komplementär produktportfölj på den amerikanska marknaden och ökar därmed vår möjlighet att nå ett större segment av bengraft marknaden. BONIFY kompletterar CERAMENT® BONE VOID FILLER, som vi sedan oktober 2018 säljer direkt via vårt eget amerikanska distributionsnät, säger Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT.  

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, mars 13, 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, meddelar idag lanseringen av BONIFY™, en demineraliserad benmatrix (DBM), och utökar därmed företagets produktportfölj på den amerikanska marknaden. BONIFY lanseras i samband med American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), årliga möte i Las Vegas, 13-15:e mars 2019.

BONIFY, är ett unikt bengraft som består av 100% DBM och har osteoinduktiva egenskaper för att främja benläkning. BONIFY kompletterar företagets unika och patentskyddade teknologiplattform CERAMENT®, som är osteokonduktivt och har visat sig omvandlas till kroppseget ben inom 6 -12 månader.

“Det är spännande tider för BONESUPPORT. Med dagens lansering av BONIFY tar vi ett viktigt steg för att skapa en bred och komplementär produktportfölj på den amerikanska marknaden och ökar därmed vår möjlighet att nå ett större segment av bengraft marknaden. BONIFY kompletterar CERAMENT® BONE VOID FILLER, som vi sedan oktober 2018 säljer direkt via vårt eget amerikanska distributionsnät, säger Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT.  

 

" target="_blank">13 mars 2019

pdf Norwegian Association for Hip and Knee Surgery (NFHKK) Spring 2018 Meeting
Solstrand, Norway

pdf Cleveland Clinic Limb Salvage and Woundcare Symposium
Ohio, USA

Lund, Sverige, 18:00 CET, 1 mars 2019 – Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB (”BONESUPPORT”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 505 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs av årsstämman den 22 maj 2018.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT beslutat om riktad nyemission av 505 000 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen för aktierna är 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 505 000 C-aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom koncernen och vissa styrelseledamöter i BONESUPPORT som deltar i aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs på årsstämman 22 maj 2018. Tilldelning av prestationsaktier enligt LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021.

BONESUPPORT innehar sedan tidigare inga C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 18:00 CET, 1 mars 2019 – Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB (”BONESUPPORT”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 505 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs av årsstämman den 22 maj 2018.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT beslutat om riktad nyemission av 505 000 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen för aktierna är 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 505 000 C-aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom koncernen och vissa styrelseledamöter i BONESUPPORT som deltar i aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs på årsstämman 22 maj 2018. Tilldelning av prestationsaktier enligt LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021.

BONESUPPORT innehar sedan tidigare inga C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

 

" target="_blank">1 mars 2019

Lund, Sverige, 18:00 CET, 1 mars 2019 – Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB (”BONESUPPORT”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 505 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs av årsstämman den 22 maj 2018.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT beslutat om riktad nyemission av 505 000 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen för aktierna är 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 505 000 C-aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom koncernen och vissa styrelseledamöter i BONESUPPORT som deltar i aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs på årsstämman 22 maj 2018. Tilldelning av prestationsaktier enligt LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021.

BONESUPPORT innehar sedan tidigare inga C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 18:00 CET, 1 mars 2019 – Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB (”BONESUPPORT”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 505 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs av årsstämman den 22 maj 2018.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018 har styrelsen i BONESUPPORT beslutat om riktad nyemission av 505 000 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen för aktierna är 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 505 000 C-aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom koncernen och vissa styrelseledamöter i BONESUPPORT som deltar i aktiesparprogrammen LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 som antogs på årsstämman 22 maj 2018. Tilldelning av prestationsaktier enligt LTI 2018 och Styrelse-LTI 2018 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021.

BONESUPPORT innehar sedan tidigare inga C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

 

" target="_blank">1 mars 2019

pdf Finnish Orthopaedic Association XXIII Orthopaedic and Traumatology Course
Lapland, Finland

pdf 104. Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Bern, Switzerland

Lund, Sverige, 08.00 CET, 27 februari 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

POSITIVA RESULTAT FRÅN CERTIFY-STUDIEN OCH FORTSATT STARK TILLVÄXT I EUROPA 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018
▪ Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK (27,0), en minskning med 15%. Den lägre omsättningen skall ses mot bakgrund av övergången till ny distributionsstruktur i USA med försäljningsstart den 23 oktober 2018.Segmentet Europe & ROW rapporterar fortsatt stark tillväxt och ökade med 31% jämfört med motsvarande periodföregående år.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 85% (83).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -45,0 MSEK (-33,4).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -0,88 SEK (-1,03).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

▪ Nettoomsättningen uppgick till 96,6 MSEK (129,3), en minskning med 25%. Segmentet Europe & ROW ökade med 22% och försäljningen i segmentet North America minskade med 56%.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 84% (87).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -174,4 MSEK (-99,3).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -3,46 SEK (-3,24).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER
▪ BONESUPPORTs nya distributörsnätverk, som vid periodens utgång uppgick till 38 oberoende distributörer, startade försäljning av CERAMENT BVF den 23 oktober 2018, samtidigt upphörde Zimmer Biomets exklusivitet för CERAMENT BVF.
▪ I november presenterades de första resultaten från CERTiFy-studien som visar att CERAMENT BVF är ett fullgott alternativ till autograft.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
▪ BONESUPPORT meddelade den 4 januari 2019 att Annelie Aava Vikner tillträder en ny position som Executive Vice President Global Marketing & Communications i mars.

“Resultatet från CERTiFy visar på att CERAMENT är ett fullgott alternativ till autograft. Detta är banbrytande och kan leda till en förbättrad standardbehandling av skelettskador som inte läker på naturlig väg”.

Emil Billbäck, VD

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2018 NÅS VIA FÖLJANDE LÄNKAR NEDAN:
Utanför USA: 
https://www.bonesupport.com/en-eu/del%c3%a5rsrapporter-2018/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/duplicate-of-del%c3%a5rsrapporter-201812/

TELEFONKONFERENS 
En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller webb. Presentationen hålls på engelska med möjligheten att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är: 
SE: +46850558355 
UK: +443333009272 
US: 18446251570 

Webbsändning:  
https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q4-2018

Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta:

 

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

 

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 27 februari 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

POSITIVA RESULTAT FRÅN CERTIFY-STUDIEN OCH FORTSATT STARK TILLVÄXT I EUROPA 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018
▪ Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK (27,0), en minskning med 15%. Den lägre omsättningen skall ses mot bakgrund av övergången till ny distributionsstruktur i USA med försäljningsstart den 23 oktober 2018.Segmentet Europe & ROW rapporterar fortsatt stark tillväxt och ökade med 31% jämfört med motsvarande periodföregående år.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 85% (83).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -45,0 MSEK (-33,4).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -0,88 SEK (-1,03).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

▪ Nettoomsättningen uppgick till 96,6 MSEK (129,3), en minskning med 25%. Segmentet Europe & ROW ökade med 22% och försäljningen i segmentet North America minskade med 56%.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 84% (87).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -174,4 MSEK (-99,3).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -3,46 SEK (-3,24).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER
▪ BONESUPPORTs nya distributörsnätverk, som vid periodens utgång uppgick till 38 oberoende distributörer, startade försäljning av CERAMENT BVF den 23 oktober 2018, samtidigt upphörde Zimmer Biomets exklusivitet för CERAMENT BVF.
▪ I november presenterades de första resultaten från CERTiFy-studien som visar att CERAMENT BVF är ett fullgott alternativ till autograft.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
▪ BONESUPPORT meddelade den 4 januari 2019 att Annelie Aava Vikner tillträder en ny position som Executive Vice President Global Marketing & Communications i mars.

“Resultatet från CERTiFy visar på att CERAMENT är ett fullgott alternativ till autograft. Detta är banbrytande och kan leda till en förbättrad standardbehandling av skelettskador som inte läker på naturlig väg”.

Emil Billbäck, VD

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2018 NÅS VIA FÖLJANDE LÄNKAR NEDAN:
Utanför USA: 
https://www.bonesupport.com/en-eu/del%c3%a5rsrapporter-2018/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/duplicate-of-del%c3%a5rsrapporter-201812/

TELEFONKONFERENS 
En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller webb. Presentationen hålls på engelska med möjligheten att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är: 
SE: +46850558355 
UK: +443333009272 
US: 18446251570 

Webbsändning:  
https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q4-2018

Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta:

 

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

 

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

" target="_blank">27 februari 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, den 22 februari 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, informerar idag om publiceringen av nya data angående antibiotikautsöndring från CERAMENT® V i en klinisk studie. Studien ‘Vancomycin elution from a biphasic ceramic bone substitute’, publicerades i Bone Joint Research (Bone Joint Res 2019; 8: 1-6).

 

Professor Lars Lidgren vid Lunds Universitet, senior författare av artikeln, kommenterar: “Den här studien representerar en viktig milstolpe i förståelsen av utsönringskinetiken av antibiotika från CERAMENT V hos patienter som genomgår större höftoperationer.
Den farmakokinetiska analysen visade initialt höga lokala nivåer av vancomycin, låga och säkra systemiska nivåer, och en komplett och långvarig utsöndring från det keramiska bensubstitutet en månad efter ingreppet”.

 

Professor Sarunas Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, Kaunas säger: “Detta är den första långsiktiga farmakokinetiska rapporten om utsöndring av vancomycin från injicerbart CERAMENT V. Det är tidigare visat att det keramiska bensubstitutet regenererar ben. Våra resultat bekräftar initialt lokalt höga antibiotika nivåer, samt visar på längre frisättning på tillräckliga nivåer för att kunna förebygga och behandla beninfektion.”

 

Universitetet i Lund genomförde forskningen i samarbete med M. Stravinskas, A. Vitkauskien och S. Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, i Kaunas, Lithuania.

 

Publikationen återfinns i tidskriften Bone Joint Res 2019; 8: 1-6:

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/10.1302/2046-3758.82.BJR-2018-0174.R2

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, den 22 februari 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, informerar idag om publiceringen av nya data angående antibiotikautsöndring från CERAMENT® V i en klinisk studie. Studien ‘Vancomycin elution from a biphasic ceramic bone substitute’, publicerades i Bone Joint Research (Bone Joint Res 2019; 8: 1-6).

 

Professor Lars Lidgren vid Lunds Universitet, senior författare av artikeln, kommenterar: “Den här studien representerar en viktig milstolpe i förståelsen av utsönringskinetiken av antibiotika från CERAMENT V hos patienter som genomgår större höftoperationer.
Den farmakokinetiska analysen visade initialt höga lokala nivåer av vancomycin, låga och säkra systemiska nivåer, och en komplett och långvarig utsöndring från det keramiska bensubstitutet en månad efter ingreppet”.

 

Professor Sarunas Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, Kaunas säger: “Detta är den första långsiktiga farmakokinetiska rapporten om utsöndring av vancomycin från injicerbart CERAMENT V. Det är tidigare visat att det keramiska bensubstitutet regenererar ben. Våra resultat bekräftar initialt lokalt höga antibiotika nivåer, samt visar på längre frisättning på tillräckliga nivåer för att kunna förebygga och behandla beninfektion.”

 

Universitetet i Lund genomförde forskningen i samarbete med M. Stravinskas, A. Vitkauskien och S. Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, i Kaunas, Lithuania.

 

Publikationen återfinns i tidskriften Bone Joint Res 2019; 8: 1-6:

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/10.1302/2046-3758.82.BJR-2018-0174.R2

 

" target="_blank">22 februari 2019

pdf Joint 4th ADFS Annual Conference and King’s Charcot Foot Reconstruction Symposium
London, UK

pdf Orthopaedic Trauma Association (OTA) Annual Meeting 2018
Florida, USA

Lund, Sverige, 08.00 CET, 27 februari 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

POSITIVA RESULTAT FRÅN CERTIFY-STUDIEN OCH FORTSATT STARK TILLVÄXT I EUROPA 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018
▪ Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK (27,0), en minskning med 15%. Den lägre omsättningen skall ses mot bakgrund av övergången till ny distributionsstruktur i USA med försäljningsstart den 23 oktober 2018.Segmentet Europe & ROW rapporterar fortsatt stark tillväxt och ökade med 31% jämfört med motsvarande periodföregående år.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 85% (83).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -45,0 MSEK (-33,4).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -0,88 SEK (-1,03).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

▪ Nettoomsättningen uppgick till 96,6 MSEK (129,3), en minskning med 25%. Segmentet Europe & ROW ökade med 22% och försäljningen i segmentet North America minskade med 56%.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 84% (87).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -174,4 MSEK (-99,3).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -3,46 SEK (-3,24).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER
▪ BONESUPPORTs nya distributörsnätverk, som vid periodens utgång uppgick till 38 oberoende distributörer, startade försäljning av CERAMENT BVF den 23 oktober 2018, samtidigt upphörde Zimmer Biomets exklusivitet för CERAMENT BVF.
▪ I november presenterades de första resultaten från CERTiFy-studien som visar att CERAMENT BVF är ett fullgott alternativ till autograft.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
▪ BONESUPPORT meddelade den 4 januari 2019 att Annelie Aava Vikner tillträder en ny position som Executive Vice President Global Marketing & Communications i mars.

“Resultatet från CERTiFy visar på att CERAMENT är ett fullgott alternativ till autograft. Detta är banbrytande och kan leda till en förbättrad standardbehandling av skelettskador som inte läker på naturlig väg”.

Emil Billbäck, VD

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2018 NÅS VIA FÖLJANDE LÄNKAR NEDAN:
Utanför USA: 
https://www.bonesupport.com/en-eu/del%c3%a5rsrapporter-2018/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/duplicate-of-del%c3%a5rsrapporter-201812/

TELEFONKONFERENS 
En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller webb. Presentationen hålls på engelska med möjligheten att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är: 
SE: +46850558355 
UK: +443333009272 
US: 18446251570 

Webbsändning:  
https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q4-2018

Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta:

 

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

 

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

" target="_blank">pdf

Lund, Sverige, 08.00 CET, 27 februari 2019 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

POSITIVA RESULTAT FRÅN CERTIFY-STUDIEN OCH FORTSATT STARK TILLVÄXT I EUROPA 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018
▪ Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK (27,0), en minskning med 15%. Den lägre omsättningen skall ses mot bakgrund av övergången till ny distributionsstruktur i USA med försäljningsstart den 23 oktober 2018.Segmentet Europe & ROW rapporterar fortsatt stark tillväxt och ökade med 31% jämfört med motsvarande periodföregående år.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 85% (83).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -45,0 MSEK (-33,4).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -0,88 SEK (-1,03).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

▪ Nettoomsättningen uppgick till 96,6 MSEK (129,3), en minskning med 25%. Segmentet Europe & ROW ökade med 22% och försäljningen i segmentet North America minskade med 56%.
▪ Bruttomarginalen uppgick till 84% (87).
▪ Rörelseresultatet uppgick till -174,4 MSEK (-99,3).
▪ Resultat per aktie före och efter utspädning, var -3,46 SEK (-3,24).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER
▪ BONESUPPORTs nya distributörsnätverk, som vid periodens utgång uppgick till 38 oberoende distributörer, startade försäljning av CERAMENT BVF den 23 oktober 2018, samtidigt upphörde Zimmer Biomets exklusivitet för CERAMENT BVF.
▪ I november presenterades de första resultaten från CERTiFy-studien som visar att CERAMENT BVF är ett fullgott alternativ till autograft.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
▪ BONESUPPORT meddelade den 4 januari 2019 att Annelie Aava Vikner tillträder en ny position som Executive Vice President Global Marketing & Communications i mars.

“Resultatet från CERTiFy visar på att CERAMENT är ett fullgott alternativ till autograft. Detta är banbrytande och kan leda till en förbättrad standardbehandling av skelettskador som inte läker på naturlig väg”.

Emil Billbäck, VD

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2018 NÅS VIA FÖLJANDE LÄNKAR NEDAN:
Utanför USA: 
https://www.bonesupport.com/en-eu/del%c3%a5rsrapporter-2018/
USA: https://www.bonesupport.com/en-us/duplicate-of-del%c3%a5rsrapporter-201812/

TELEFONKONFERENS 
En presentation kommer framföras idag kl. 10.00 CET och nås via telefon eller webb. Presentationen hålls på engelska med möjligheten att ställa frågor efter presentationen.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är: 
SE: +46850558355 
UK: +443333009272 
US: 18446251570 

Webbsändning:  
https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-q4-2018

Värdar: Emil Billbäck, CEO, och Håkan Johansson, CFO

 

För ytterligare information kontakta:

 

BONESUPPORT AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

 

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

 

" target="_blank">27 februari 2019

Lund, Sverige, 08.00 CET, den 22 februari 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, informerar idag om publiceringen av nya data angående antibiotikautsöndring från CERAMENT® V i en klinisk studie. Studien ‘Vancomycin elution from a biphasic ceramic bone substitute’, publicerades i Bone Joint Research (Bone Joint Res 2019; 8: 1-6).

 

Professor Lars Lidgren vid Lunds Universitet, senior författare av artikeln, kommenterar: “Den här studien representerar en viktig milstolpe i förståelsen av utsönringskinetiken av antibiotika från CERAMENT V hos patienter som genomgår större höftoperationer.
Den farmakokinetiska analysen visade initialt höga lokala nivåer av vancomycin, låga och säkra systemiska nivåer, och en komplett och långvarig utsöndring från det keramiska bensubstitutet en månad efter ingreppet”.

 

Professor Sarunas Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, Kaunas säger: “Detta är den första långsiktiga farmakokinetiska rapporten om utsöndring av vancomycin från injicerbart CERAMENT V. Det är tidigare visat att det keramiska bensubstitutet regenererar ben. Våra resultat bekräftar initialt lokalt höga antibiotika nivåer, samt visar på längre frisättning på tillräckliga nivåer för att kunna förebygga och behandla beninfektion.”

 

Universitetet i Lund genomförde forskningen i samarbete med M. Stravinskas, A. Vitkauskien och S. Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, i Kaunas, Lithuania.

 

Publikationen återfinns i tidskriften Bone Joint Res 2019; 8: 1-6:

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/10.1302/2046-3758.82.BJR-2018-0174.R2

 

" target="_blank">pdf Lund, Sverige, 08.00 CET, den 22 februari 2019 – BONESUPPORT, ett ledande företag inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, informerar idag om publiceringen av nya data angående antibiotikautsöndring från CERAMENT® V i en klinisk studie. Studien ‘Vancomycin elution from a biphasic ceramic bone substitute’, publicerades i Bone Joint Research (Bone Joint Res 2019; 8: 1-6).

 

Professor Lars Lidgren vid Lunds Universitet, senior författare av artikeln, kommenterar: “Den här studien representerar en viktig milstolpe i förståelsen av utsönringskinetiken av antibiotika från CERAMENT V hos patienter som genomgår större höftoperationer.
Den farmakokinetiska analysen visade initialt höga lokala nivåer av vancomycin, låga och säkra systemiska nivåer, och en komplett och långvarig utsöndring från det keramiska bensubstitutet en månad efter ingreppet”.

 

Professor Sarunas Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, Kaunas säger: “Detta är den första långsiktiga farmakokinetiska rapporten om utsöndring av vancomycin från injicerbart CERAMENT V. Det är tidigare visat att det keramiska bensubstitutet regenererar ben. Våra resultat bekräftar initialt lokalt höga antibiotika nivåer, samt visar på längre frisättning på tillräckliga nivåer för att kunna förebygga och behandla beninfektion.”

 

Universitetet i Lund genomförde forskningen i samarbete med M. Stravinskas, A. Vitkauskien och S. Tarasevicius vid Lithuanian University of Health, i Kaunas, Lithuania.

 

Publikationen återfinns i tidskriften Bone Joint Res 2019; 8: 1-6:

https://online.boneandjoint.org.uk/doi/10.1302/2046-3758.82.BJR-2018-0174.R2

 

" target="_blank">22 februari 2019